Âm nhạc lớp 2

Tờ khai Đăng ký nộp Hồ sơ kê khai thuế qua mạng Internet – Mẫu 01/ĐK-iHTKK

Tờ khai đăng ký nộp giấy má khai thuế qua mạng – Mẫu 01 / ĐK-iHTKK:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

Bạn đang xem bài: Tờ khai Đăng ký nộp Hồ sơ kê khai thuế qua mạng Internet – Mẫu 01/ĐK-iHTKK

TỜ KHAI
Đăng ký nộp tờ khai thuế qua mạng

Thân mến: Cơ thuế quan………………………. ……………………

Tên người nộp thuế: ……………………………. ……………………

Mã số thuế: ……………………………………….. ……………………………………………………

Sau lúc phê chuẩn và nhận thấy cơ sở chúng tôi có đủ điều kiện để nộp tờ khai thuế qua mạng Internet, cơ sở đăng ký với cơ thuế quan được vận dụng vẻ ngoài nộp tờ khai thuế qua mạng Internet, chi tiết như sau:

1. Thời gian đề nghị vận dụng: từ ngày ….. tháng ….. 5 …..

3. Thông tin liên can tới giao dịch điện tử của cơ sở chúng tôi như sau:

Số chứng chỉ số: …………………………………………………….

Tên tổ chức chứng nhận chữ ký số công cộng: …………………………………………………….

……………………. …………………….

Địa chỉ email: …………………………… ……………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết tiến hành việc tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định khác của luật pháp về thuế có liên can. /.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức phận và đóng dấu (nếu có)

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button