Tổng hợp

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ

Thông tư số 10/2012 / TT-BGTVT của Bộ Giao thông chuyên chở quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm rà soát trọng tải xe trên đường bộ.

VẬN TẢI
______________

Bạn đang xem bài: Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ

Con số: mười/ 2012 / TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 5 2012

THÔNG TƯ

quy chế tổ chức và hoạt động

của Trạm rà soát trọng tải xe trên đường bộ

_________________

Căn cứ khoản 5 Điều 51 Luật Giao thông đường bộ 5 2008;

Căn cứ Nghị định số 51/2008 / NĐ-CP ngày 22 tháng 4 5 2008 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông chuyên chở.

Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở ban hành Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm rà soát trọng tải xe trên đường bộ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhân vật vận dụng

1. Thông tư này quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm rà soát trọng tải xe trên đường bộ.

2. Thông tư này vận dụng đối với các cơ quan, tổ chức, tư nhân có liên can tới tổ chức và hoạt động của Trạm rà soát trọng tải xe trên đường bộ.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trạm thử trọng tải xe

1. Chức năng:

Trạm rà soát trọng tải dụng cụ (sau đây gọi tắt là Trạm) là nơi cơ quan điều hành đường bộ tích lũy, phân tách, bình chọn ảnh hưởng của trọng tải dụng cụ và khổ giới hạn của dụng cụ tới an toàn giao thông đường bộ. ; rà soát, xử lý vi phạm đối với xe quá khổ, quá tải (kể cả xe chở hàng vượt tải trọng thiết kế ghi trong Giđấy chứng thực đăng ký xe hoặc Giđấy chứng thực kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo dưỡng). bảo vệ môi trường) tham dự giao thông trên đường bộ và xe bánh xích lưu thông trên đường bộ; Trạm có hội sở riêng, được sử dụng con dấu riêng, được mở account tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của luật pháp.

2. Nhiệm vụ:

a) Kiểm tra tại trạm đối với oto, máy kéo, xe máy chuyên dùng tham dự giao thông đường bộ về việc chấp hành các quy định tại Thông tư số 07/2010 / TT-BGTVT ngày 11 tháng 02 5 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở quy định về trọng tải , kích tấc giới hạn của đường; lưu hành xe quá tải, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận tải hàng siêu trường, siêu trọng; giảm thiểu xếp hàng hóa trên dụng cụ giao thông đường bộ lúc tham dự giao thông đường bộ ”và các Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư số 07/2010 / TT-BGTVT;

b) Thu thập, cập nhật, tổng hợp, lưu trữ dữ liệu liên can tới trọng tải, khổ giới hạn của oto, máy kéo, xe máy chuyên dùng tham dự giao phê duyệt Trạm và công việc xử lý vi phạm. tại Trạm để báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định hoặc lúc có đề xuất.

3. Quyền hạn:

a) Phát dấu hiệu, hiệu lệnh đề xuất người điều khiển đưa dụng cụ tới vị trí quy định để rà soát lúc phát hiện có tín hiệu quá khổ giới hạn, quá tải của cầu, đường và xe bánh xích lưu thông trên đường. Đường;

b) Đề nghị người điều khiển dụng cụ xuất trình: Giđấy phép lái xe; Giđấy chứng thực đăng ký xe; Giđấy chứng thực an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (hoặc giấy phép lưu hành xe quân sự); Giđấy phép lưu hành xe quá tải, xe quá khổ giới hạn, xe chở hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ; Giđấy phép lưu hành xe bánh xích trên đường bộ;

c) Kiểm tra: Trọng tải trục xe, trọng lượng toàn thể và kích tấc giới hạn của xe (bao gồm cả hàng hóa và hành khách trên xe) đối với oto, máy kéo, xe máy chuyên dùng tham dự giao thông. giao thông đường bộ (trừ xe quân sự chở vũ khí, dụng cụ, thiết bị dùng cho quốc phòng, an ninh); việc chấp hành các quy định trong giấy phép lưu hành đối với xe quá tải, quá khổ, xe chở hàng siêu trường, siêu trọng, xe bánh xích lưu thông trên đường bộ;

d) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được phát hiện nay Trạm. Trường hợp vi phạm ở mức phạt tiền vượt thẩm quyền thì phải chuyển giấy tờ vụ việc vi phạm tới cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt;

d) Đình chỉ lưu hành dụng cụ cho tới lúc người vi phạm tiến hành xong giải pháp giải quyết hậu quả theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button