Âm nhạc lớp 2

Thông tư liên tịch quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Thông tư liên tịch số 04/2012 / TTLT-BCA-BCT của Bộ Công Thương – Bộ Công an quy định về thiết bị phát dấu hiệu của xe được quyền dành đầu tiên.

VẬN TẢI
______________

Bạn đang xem bài: Thông tư liên tịch quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Con số: 04/ 2012 / TTLT-BCA-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 5 2012

THÔNG TƯ LIÊN DOANH

Quy định về thiết bị phát dấu hiệu của xe được quyền dành đầu tiên

_________________

Căn cứ Nghị định số 109/2009 / NĐ-CP ngày 01 tháng 12 5 2009 quy định về dấu hiệu của xe được quyền dành đầu tiên (Nghị định số 109/2009 / NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 72/2009 / NĐ-CP ngày 03 tháng 9 5 2009 quy định điều kiện về an ninh, thứ tự đối với 1 số ngành, nghề đầu cơ kinh doanh có điều kiện (Nghị định số 72/2009 / NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 77/2009 / NĐ-CP ngày 15 tháng 9 5 2009 quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 189/2007 / NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 44/2011 / NĐ-CP ngày 14/6/2011);

Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư liên tịch quy định về trang bị dấu hiệu của xe được quyền dành đầu tiên.

Chương I

QUY TẮC CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định việc sản xuất, kinh doanh, du nhập, lắp đặt và sử dụng thiết bị phát dấu hiệu của xe được quyền dành đầu tiên; Việc cấp, thu hồi Giđấy phép sử dụng thiết bị phát dấu hiệu của công cụ thuộc quyền dành đầu tiên và phận sự của cơ quan, tổ chức, tư nhân có liên can.

Điều 2. Nhân vật vận dụng

Thông tư này vận dụng đối với:

1. Tổ chức, tư nhân sản xuất, kinh doanh, du nhập, lắp đặt thiết bị phát dấu hiệu của công cụ được dành đầu tiên.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, tư nhân điều hành, sử dụng thiết bị phát dấu hiệu của công cụ được quyền dành đầu tiên.

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, tư nhân có liên can tới sản xuất, kinh doanh, du nhập, lắp đặt, điều hành và sử dụng thiết bị phát dấu hiệu của công cụ được quyền dành đầu tiên.

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button