Âm nhạc lớp 2

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm viên tàu biển

Thông tư số 65/2011 / TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận chuyển quy định về đăng ký tàu biển.

VẬN TẢI
______________

Bạn đang xem bài: Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm viên tàu biển

Con số: 65/ 2011 / TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 5 2011

THÔNG TƯ

Quy định về viên chức dò xét tàu biển

_________________

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 51/2008 / NĐ-CP ngày 22 tháng 4 5 2008 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận chuyển;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển quy định về kiểm định viên tàu biển như sau:

Chương I

QUY TẮC CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định tiêu chuẩn, chức trách, quyền hạn, nhiệm vụ của Kiểm định viên tàu biển và việc xác nhận Kiểm định viên tàu biển.

Điều 2. Nhân vật vận dụng

Thông tư này vận dụng đối với cơ quan, tổ chức, tư nhân có liên can tới hoạt động đăng ký tàu biển; dụng cụ, thiết bị dò la, khai thác và vận tải dầu khí trên tàu biển (sau đây gọi là công trình biển); thành phầm công nghiệp chuyên dụng cho tàu biển và các công trình biển (sau đây gọi là thành phầm công nghiệp).

Điều 3. Đăng ký tàu biển

Đăng kiểm viên tàu biển là người tiến hành các hoạt động đăng kiểm tàu ​​biển, công trình biển và thành phầm công nghiệp.

Điều 4. Hạng công việc viên dò xét hàng hải

Nhân viên dò xét tàu biển được chia thành 2 hạng như sau:

1. Nhân viên dò xét tàu biển.

2. Nhân viên trắc địa tàu biển bậc cao.

Điều 5. Trách nhiệm của viên chức dò xét tàu biển

Đăng kiểm viên tàu biển có nghĩa vụ tiến hành việc đăng kiểm tàu ​​biển, công trình biển (sau đây gọi chung là dụng cụ) và thành phầm công nghiệp 1 cách khách quan, đúng quy định của luật pháp, thích hợp với các nội dung: ghi trong Giđó chứng thực và tác dụng và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đăng ký; mọi hành vi lạm quyền, cố ý làm trái sẽ bị xử lý theo quy định của luật pháp.

Điều 6. Quyền hạn của viên chức dò xét tàu biển

1. Đề nghị chủ dụng cụ hoặc cơ sở thiết kế, chế tác, đóng mới, tu sửa, bảo dưỡng, thí điểm dụng cụ, thành phầm công nghiệp cung ứng tài liệu kỹ thuật và tạo các điều kiện cấp thiết hiện có. trường tiến hành rà soát, bình chọn, giám sát kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong giai đoạn tiến hành nhiệm vụ.

2. Bảo lưu và báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp những quan điểm ​​khác với quyết định của Thủ trưởng đơn vị về kết luận thẩm định hiện trạng kỹ thuật của nhân vật được rà soát, giám sát.

3. Được ký và sử dụng con dấu, con dấu nghiệp vụ lúc lập giấy tờ đăng ký nhân vật được nhận định, rà soát, giám sát theo quy định.

4. Khước từ nhận định, rà soát, giám sát kỹ thuật dụng cụ, thành phầm công nghiệp nếu công tác được giao chưa được tập huấn hoặc vượt quá năng lực chuyên môn của kiểm định viên hoặc lúc nhận thấy phải phục vụ các điều kiện sau đây. An toàn lao động tại hiện trường ko được bảo đảm.

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button