Tổng hợp

Thông tư 49/2019/TT-BGTVT thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp

Thông tư số 49/2019 / TT-BGTVT

Thông tư 49/2019 / TT-BGTVT của Bộ Giao thông chuyên chở chỉ dẫn thứ tự, giấy tờ trả tiền, thủ tục cung cấp giá đối với công ty kinh doanh chuyên chở đường sắt kinh doanh chuyên chở dùng cho công việc đặc thù là nhiệm vụ an sinh xã hội.

Ngày 17/12/2019, Bộ Giao thông chuyên chở ban hành Thông tư 49/2019 / TT-BGTVT chỉ dẫn thứ tự, giấy tờ trả tiền và thủ tục cung cấp giá cho các công ty kinh doanh chuyên chở đường sắt. tiến hành chuyên chở dùng cho các nhiệm vụ đặc thù và các nhiệm vụ an sinh xã hội.

Bạn đang xem bài: Thông tư 49/2019/TT-BGTVT thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp

Tóm lược nội dung Thông tư 49/2019 / TT-BGTVT

Nộp giấy tờ trả tiền tiến hành nhiệm vụ an sinh xã hội trong khoảng 30 ngày

Theo ấy, công ty chuyên chở đường sắt phải nộp 01 bộ giấy tờ trả tiền chi tiêu chuyên chở dùng cho nhiệm vụ an sinh xã hội trong thời hạn 30 ngày, diễn ra từ ngày chấm dứt quý. Giấy tờ được gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Tổng cục Đường sắt Việt Nam. Trường hợp giấy tờ chưa đầy đủ, Cục Đường sắt có văn bản đề xuất bổ sung giấy tờ trong thời hạn 3 ngày làm việc diễn ra từ ngày thu được giấy tờ. Việc xét duyệt quyết toán được tiến hành trong thời hạn 15 ngày, diễn ra từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp thức.

Giấy tờ thanh quyết toán chi tiêu trên bao gồm: Thuyết minh giấy tờ quyết toán; Bảng tổng hợp quyết toán cung cấp giá từng đoàn tàu; Bảng tổng hợp quyết toán doanh thu theo từng chuyến tàu; Bảng tổng hợp quyết toán chi tiêu từng chuyến tàu; Bản sao các tài liệu liên can.

Thông tư có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01/02/2020.

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực Giao thông chuyên chở này do Phần Mềm Portable VN cập nhật và phát hành, bạn vui lòng sử dụng file tải về để làm tài liệu sử dụng.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button