Tổng hợp

Thông tư 20/2019/TT-BTNMT

Thông tư số 20/2019 / TT-BTNMT

Thông tư 20/2019 / TT-BTNMT của Bộ Khoáng sản và Môi trường ban hành Quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì và vận hành hệ thống thông tin ngành khoáng sản và môi trường.

Ngày 18 tháng 12 5 2019, Bộ Khoáng sản và Môi trường ban hành Thông tư 20/2019 / TT-BTNMT ban hành Quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì và vận hành hệ thống thông tin ngành khoáng sản và môi trường.

Bạn đang xem bài: Thông tư 20/2019/TT-BTNMT

Tóm lược nội dung Thông tư 20/2019 / TT-BTNMT

Ban hành thứ tự kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin ngành khoáng sản

Theo ấy, Quy trình kỹ thuật nêu trên quy định các bước cần tiến hành như: xây dựng ứng dụng phân phối điều hành, khai thác và vận hành cơ sở dữ liệu ngành khoáng sản; duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành và công việc rà soát, nghiệm thu các ứng dụng phân phối; rà soát, duy trì và vận hành hệ thống thông tin ngành khoáng sản.

Hệ thống phần cứng công nghệ thông tin là cơ sở cơ sở vật chất phần cứng như: Hệ thống máy chủ; hệ thống thiết bị mạng; hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu; hệ thống hội nghị truyền hình…

Phần mềm hệ thống bao gồm: ứng dụng điều hành và giám sát mạng; ứng dụng sao lưu và hồi phục; ứng dụng phát hiện lỗ hổng bảo mật mạng và website; Phần mềm tường lửa, phòng chống tấn công mạng, QoS…

Quy trình kỹ thuật vận dụng đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, tư nhân có liên can lúc tiến hành phần mềm công nghệ thông tin trong ngành khoáng sản và môi trường.

Thông tư có hiệu lực từ khi ngày 05/02/2020

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực khoáng sản môi trường này do Phần Mềm Portable VN cập nhật và phát hành, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button