Tổng hợp

Thông tư 178/2019/TT-BQP

Thông tư 178/2019 / TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhậm, bổ nhậm lại, từ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với các chức danh điều hành đối với công ty là doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn 1 thành viên do Doanh nghiệp TNHH 1 thành viên nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nhà nước và Bộ Quốc phòng điều hành; cử, bầu lại, miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức phận điều hành công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng nắm giữ.

Thông tư số 178/2019 / TT-BQP

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 178/2019 / TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhậm, bổ nhậm lại, từ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển chức phận điều hành trong công ty. Doanh nghiệp là doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng điều hành.

Bạn đang xem bài: Thông tư 178/2019/TT-BQP

Theo đấy, người điều hành trong công ty quốc phòng có thể được miễn nhiệm trong 4 trường hợp sau đây:

Có sai phép mà chưa tới mức bị kỷ luật buộc nghỉ việc hoặc ko còn đủ uy tín, điều kiện đảm nhận chức phận;

Năng lực giảm thiểu; có 02 5 liên tiếp của nhiệm kỳ được bình chọn, xếp loại ở mức ko chấm dứt nhiệm vụ;

Trong 1 nhiệm kỳ hoặc 2 nhiệm kỳ liên tiếp bị kỷ luật 2 lần về chức trách, nhiệm vụ được giao;

Cơ quan thanh tra, rà soát có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về việc vi phạm chuẩn mực đạo đức hoặc vi phạm những điều đảng viên ko được làm đối với cán bộ điều hành là đảng viên.

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực Quản trị này được Phần Mềm Portable VN cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button