Tổng hợp

Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Giáo dục thể chất THPT

Mô đun 4.0 có nội dung xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của nhà trường theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm và năng lực học trò tiểu học. Sau đây là tài liệu bồi dưỡng HSG 4 môn Thể dục THPT, mời quý thầy cô cùng tham khảo và tải về để mày mò kỹ hơn nội dung của học phần 4.

Mô đun 4 gồm các nội dung: Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm và năng lực học trò; Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục 5 học của tư nhân; Phân tích và xây dựng chương trình giảng dạy và các hoạt động giáo dục.

Bạn đang xem bài: Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Giáo dục thể chất THPT

  • Mô-đun câu giải đáp đề nghị 4.0
  • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Mô-đun 4.0 Trường Tiểu học
  • Mẫu kế hoạch cung cấp đồng nghiệp 4. mô-đun

Nội dung học phần 4 Giáo dục thể chất trung học phổ biến

I. GIỚI THIỆU VỀ 4. MODULE

Mô-đun “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng nhân phẩm và năng lực học trò trung học phổ biến” là mô-đun thứ tư trong số 9 mô-đun thuộc Chương trình bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo trung học phổ biến ban hành theo Quyết định 4660 / QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 5 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện tiến hành chương trình giáo dục phổ biến 5 2018.

Mô đun 4 vào việc chỉ dẫn các tổ chuyên môn và thầy cô giáo xây dựng các loại kế hoạch dạy học và giáo dục tiến hành chương trình giáo dục phổ biến 5 2018, chi tiết: Giới thiệu về kế hoạch giáo dục của nhà trường nhưng mà trọng điểm là khung đồ mưu hoạch thời kì thực xuất hiện các môn học và các hoạt động giáo dục của nhà trường trong 5 học làm cơ sở để các tổ chuyên môn, thầy cô giáo xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ và tư nhân; chỉ dẫn tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ (bao gồm kế hoạch dạy học bộ môn và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục); chỉ dẫn thầy cô giáo xây dựng kế hoạch giáo dục tư nhân; chỉ dẫn soạn và soạn giáo án theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực học trò.

Như vậy, mô đun 4 là phần mềm tổng hợp kết quả BDTX thầy cô giáo về Chương trình giáo dục phổ biến 5 2018 (mô đun 1), bí quyết dạy học và giáo dục (mô đun 2) và rà soát bình chọn. bình chọn (mô đun 3) để xây dựng các loại kế hoạch giáo dục trên trong điều kiện chi tiết của nhà trường nhằm tăng trưởng nhân phẩm và năng lực của học trò.

II. MỤC TIÊU CỦA BÀI 4

Khi chấm dứt khóa huấn luyện, học viên sẽ có thể:

  • Nêu những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm và năng lực học trò THCS.
  • Xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn (gồm kế hoạch dạy học bộ môn và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục).
  • Xây dựng kế hoạch giáo dục tư nhân trong 5 học.
  • Xây dựng giáo án môn học giáo dục thể chất theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm và năng lực học trò.
  • Phân tích, bình chọn giáo án môn Thể dục phê chuẩn các trường hợp thực tiễn (bài tập cảnh huống);
  • Xây dựng kế hoạch cung cấp đồng nghiệp xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch giáo dục tăng trưởng nhân phẩm, năng lực học trò (đối với thầy cô giáo nòng cột cấp THPT).

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI 4

Học phần bao gồm các nội dung chính sau:

Nội dung 1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm và năng lực học trò trường THCS.

Nội dung 2. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhóm cho chuyên môn Thể dục ở trường trung học

Nội dung 3. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thầy cô giáo.

Nội dung 4. Xây dựng giáo án bộ môn Giáo dục phổ biến.

Nội dung 5. Xây dựng kế hoạch tự học và cung cấp đồng nghiệp của thầy cô giáo nòng cột trong việc xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch giáo dục.

III. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Kế hoạch huấn luyện mô-đun 4 (dành cho thầy cô giáo nòng cột) theo công thức (7: 2: 7), trong ấy: huấn luyện online lần 1 (7 ngày), huấn luyện trực tiếp (2 ngày) và huấn luyện online lần 2 (thực hành tại cuối khóa học 7 ngày).

4.1. Kế hoạch huấn luyện online trước hết

(Thời gian 7 ngày – trước lúc tổ chức huấn luyện trực tiếp)

4.1.1. Tiêu chí huấn luyện

Sau 7 ngày học online trước lúc trực diện, học trò phải hiểu và áp dụng được thứ tự xây dựng kế hoạch giáo dục (chỉ dẫn tại tài liệu này) để xây dựng 4 kế hoạch (kế hoạch dạy học của tổ chức chuyên môn, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục, kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo và giáo án) theo 4 phụ lục tại Công văn 5512 / BGDĐT-GDTrH, ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

Để xem toàn thể nội dung Tài liệu bồi dưỡng học phần 4 giáo dục phổ biến trung học phổ biếnvui lòng tải xuống tệp.

Mời các bạn tham khảo thêm các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho thầy cô giáo.

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button