Tiếng anh lớp 2

Review 7&8 – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Look, read, and () the box.

Bạn đang xem bài: Review 7&8 – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nhìn, đọc, và đánh dấu và ô.)

Phương pháp giải:

– shirt: áo sơ mi

– hat: mũ/ nón

– shorts: quần ngắn

– pants: quần dài

– shoes: giày

– socks: tất ngắn

– T-shirt: áo phông/ áo thun

– dress: váy/ đầm

Lời giải chi tiết:

1. shirt (áo sơ mi)

2. pants (quần dài)

3. socks (tất ngắn)

4. T-shirt (áo phông)

Bài B

B. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

Girl 1: These are my shorts. (Đây là quần ngắn của mình.)

Girl 2: I like your shorts. (Mình thích quần ngắn của bạn.)

Girl 1: Thanks. (Cảm ơn.)

2.

Boy: Is this your T-shirt? (Đây là áo phông của bạn à?)

Girl: Yes, it is. (Vâng.)

3.

Boy: These are my shoes. (Đây là giày của mình.)

Girl: I have black shoes, too. (Mình cũng có giày đen nữa.)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. Is this your hat? – Yes, it is.

(Đây là mũ của bạn à? – Vâng.)

2. Is this your T-shirt? – No, it isn’t.

(Đây là áo phông của bạn à? – Không phải.)

3. These are my shorts.

(Đây là quần ngắn của mình.)

Bài D

D. Listen and put a () or a (x).

(Nghe và đánh dấu hoặc x.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Can you see the bike? – No, I can’t.

(Bạn có nhìn thấy xe đạp không? – Không.)

2. Can you see the boat? – Yes, I can.

(Bạn có nhìn thấy chiếc thuyền không? – Có.)

3. Can you see the plane? – Yes, I can.

(Bạn có nhìn thấy máy bay không? – Có.)

4. Can you see the bus? – No, I can’t.

(Bạn có nhìn thấy xe buýt không? – Không.)

Lời giải chi tiết:

1. x

2. ✓

3. ✓

4. x

Bài E

E. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. Can you see the plane? – Yes, I can.

(Bạn có nhìn thấy máy bay không? – Có.)

2. Can you see the motorbike? – Yes, I can.

(Bạn có nhìn thấy xe máy không? – Có.)

3. Can you see the boat? – No, I can’t.

(Bạn có nhìn thấy chiếc thuyền không? – Không.)

4. Can you see the bus? – Yes, I can.

(Bạn có nhìn thấy xe buýt không? – Có.)

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button