Tiếng anh lớp 2

Review 3&4 – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Look, read, and () the box.

Bạn đang xem bài: Review 3&4 – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nhìn, đọc và đánh dấu vào ô.)

Phương pháp giải:

thirteen (13)

twelve (12)

fifteen (15)

sixteen (16)

twenty (20)

eleven (11)

eighteen (18)

Lời giải chi tiết:

Bài B

B. Listen and put a (√) or a (x).

(Nghe và điền hoặc x.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

– How many circles are there? (Có bao nhiêu hình tròn?)

– Fourteen circles. (14 hình tròn.)

2.

– How many cars are there? (Có bao nhiêu xe ô tô?)

– Eleven cars. (11 xe ô tô.)

3.

– There are thirteen bananas. (Có 13 quả chuối.)

– Thirteen? (13 hả?)

– Yes. (Ừ.)

4.

– How many triangles are there? (Có bao nhiêu hình tam giác?)

– There are sixteen triangles. (Có 16 hình tam giác.)

Lời giải chi tiết:

1. x

2.

3. x

4.  

Bài C

C. Look, write, and draw lines.

(Nhìn, viết, và vẽ các đường.)

Phương pháp giải:

nineteen (19)

seventeen (17)

fourteen (14)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. pig (con lợn)

2. cow (con bò)

3. goat (con dê)

4. duck (con vịt)

Bài E

E. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

1.

What’s that? (Đó là gì?)

It’s a duck. (Nó là con vịt.)

2.

What’s that? (Đó là gì?)

It’s a cow. (Nó là con bò.)

3.

What’s that? (Đó là gì?)

It’s a goat. (Nó là con dê.)

Lời giải chi tiết:

Bài F

F. Find and circle.

(Tìm và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

cow (con bò)

goat (con dê)

cat (con mèo)

pig (con lợn)

dog (con chó)

duck (con vịt)

Lời giải chi tiết:

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button