Âm nhạc lớp 2

Quyết định 5859/QĐ-BYT 2019

Bộ dụng cụ đào tạo cho cán bộ y tế tiến hành Thông tư 24

Quyết định 5859 / QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu chuyên môn “Bộ dụng cụ đào tạo cán bộ y tế tiến hành Thông tư 24/2017 / TT-BYT ngày 17/5/2017 quy định về thứ tự tiếp thu, khám bệnh, chữa bệnh và thống kê, báo cáo người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cân nhắc sử dụng thuốc tránh thai nguy cấp cho trẻ con bị xâm hại dục tình

Bạn đang xem bài: Quyết định 5859/QĐ-BYT 2019

Ngày 18 tháng 12 5 2019, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 5859 / QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu chuyên môn “Bộ dụng cụ đào tạo cho cán bộ y tế tiến hành Thông tư 24/2017 / TT-BYT ngày 17 tháng 5 5 2017 quy định về thứ tự tiếp thu, khám bệnh, chữa bệnh và thống kê, báo cáo người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo ấy, lúc điều trị cho trẻ vị thành niên bị xâm hại dục tình cần ân cần tới thuốc tránh thai nguy cấp và điều trị các bệnh truyền nhiễm qua đường dục tình (nếu có). Ngoài ra, lúc trẻ tới khám cần bình chọn ngay các tín hiệu sống sót để điều trị, cấp cứu kịp thời nếu cần thì thực hiện lấy bệnh sử, bình chọn các tín hiệu nghi bị xâm hại. Trong trường hợp cần phải có, các cơ sở y tế có thể thực hiện hội chẩn để bình chọn chừng độ thiệt hại và xác định xem trẻ có thực thụ bị xâm hại hay ko.

Ngoài ra, lúc điều trị cho trẻ con có tín hiệu bạo lực gia đình, cơ sở y tế cần phối hợp với cơ quan công an, tòa án để tích lũy chứng cứ về hành vi xâm hại lúc cần phải có (chụp ảnh thương tích, tích lũy mẫu bệnh phẩm…) và tiến hành 1 số giải pháp ngăn dự phòng tái xâm hại. như: Tham mưu, hỗ trợ tài liệu, phân phối qua dế yêu cho trẻ con bị xâm hại, ba má, người giám hộ trẻ con; Phối hợp với các tổ chức để bảo đảm an toàn cho trẻ con tại gia đình…

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 5859 / QĐ-BYT

Hà nộingày 18 tháng thứ mười 2 5 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN NGHIỆP “Bộ dụng cụ huấn luyện bồi dưỡng cán bộ y tế Thực hiện Thông tư 24/2017 / TT-BYT NGÀY 17/5/2017 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, CHĂM SÓC Y TẾ VÀ TÒA ÁN, BÁO CÁO CHO BỆNH NHÂN LÀ NGƯỜI THAM QUAN BẠO LỰC TẠI CÁC CƠ SỞ KIỂM TRA Y TẾ ”

BỘ TRƯỞNG Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 5 2007;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh 5 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017 / NĐ-CP ngày 20 tháng 6 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn “Bộ dụng cụ đào tạo cán bộ y tế tiến hành Thông tư 24/2017 / TT-BYT ngày 17/5/2017 quy định về thứ tự tiếp thu và khám bệnh, chữa bệnh thống kê, báo cáo người bệnh. là nạn nhân của bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ”.

Điều 2. Tài liệu nghiệp vụ “Bộ dụng cụ đào tạo cho cán bộ y tế tiến hành Thông tư 24/2017 / TT-BYT ngày 17/5/2017 quy định về thứ tự tiếp thu, khám bệnh và thống kê, báo cáo của viên chức y tế đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ”được vận dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực diễn ra từ ngày ký và ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, các Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Cục trưởng các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Cục trưởng của Sở Y tế Sở Y tế các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương, Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành và các đơn vị có liên can chịu bổn phận thi hành Quyết định này. /.

Người nhận:
– Như Điều 4;
– Phó Tổng cục trưởng Vũ Đức Đam, Phụ trách Bộ Y tế (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Trang thông tin điện tử Cục Quản lý Khám chữa bệnh;
– Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
PHÓ PHÓ
Nguyễn Trường Sơn

Quyết định có hiệu lực diễn ra từ ngày ký.

Tài liệu có phụ lục đính kèm, vui lòng sử dụng file tải về để xem đầy đủ thông tin cụ thể.

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực Y tế này do Phần Mềm Portable VN cập nhật và phát hành, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button