Tổng hợp

Quyết định 34/2019/QĐ-TTg

Quyết định số 34/2019 / QĐ-TTg

Quyết định 34/2019 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chỉ tiêu xác định dự án, phương án sản xuất, kinh doanh phần mềm công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục dành đầu tiên tăng trưởng công nghệ cao ban hành kèm theo Quyết định 66/2014 / QĐ-TTg ngày Ngày 25 tháng 11 5 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

04 chỉ tiêu xác định dự án phần mềm công nghệ cao trong nông nghiệp

Bạn đang xem bài: Quyết định 34/2019/QĐ-TTg

Ngày 18 tháng 12 5 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 34/2019 / QĐ-TTg về việc xác định chỉ tiêu dự án, phương án sản xuất, kinh doanh phần mềm công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao dành đầu tiên đầu cơ tăng trưởng ban hành kèm theo Quyết định 66/2014 / QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ấy, dự án, phương án sản xuất, kinh doanh phần mềm công nghệ cao trong nông nghiệp phải phục vụ các điều kiện: Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, thuộc Danh mục công nghệ cao dành đầu tiên đầu cơ tăng trưởng; Thành phầm kết quả của dự án, phương án thích hợp với tiêu chuẩn tổ quốc, tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng thành phầm; Được chứng thực hoặc cam kết ban bố vận dụng hệ thống điều hành chất lượng các dự án, kế hoạch theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, GAP…; Phục vụ các tiêu chuẩn, quy chuẩn tổ quốc về môi trường.

Ngoài ra, Quyết định cũng bổ sung vào Danh mục công nghệ cao được dành đầu tiên tăng trưởng, từ số quy trình 63 tới 82.

Quyết định có hiệu lực diễn ra từ ngày 03/02/2020.

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp này do Phần Mềm Portable VN cập nhật và phát hành, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button