Tiếng việt lớp 3

Ôn tập cuối học kì I: Tiết 1 trang 117 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Câu 1

Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng: Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, đoạn thơ khoảng 65 – 70 tiếng hoặc đọc thuộc lòng một đoạn thơ (bài thơ) đã học.  

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Ôn tập cuối học kì I: Tiết 1 trang 117 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Em đọc to, rõ ràng, truyền cảm bài đã chọn.  

Lời giải chi tiết:

Em đọc bài thơ, đoạn văn đã chọn.  

Câu 2

Sắp xếp các tên riêng sau đây theo thứ tự trong bảng chữ cái:

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Ôn tập cuối học kì I: Tiết 1 trang 117 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Em sắp xếp tên theo bảng chữ cái.  

Lời giải chi tiết:

Chi, Cúc, Huệ, Ngân, Ngọc, Nhã, Phượng, Quyên, Thi, Trúc 

Câu 3

Đọc và làm bài tập:

Những con ngan nhỏ, mới nở được ba hôm, chỉ to hơn cái trứng một tí. Chúng có bộ lông vàng óng. Đôi mắt chỉ bằng hột cườm, đen nhánh hạt huyền, lúc nào cũng long lanh đưa đi đưa lại như có nước. Cái đầu xinh xinh, vàng nuột và ở dưới bụng lủn chủn hai cái chân bé tí màu đỏ hồng.

Theo TÔ HOÀI

a) Tìm 2 từ có nghĩa giống mỗi từ in đậm trong đoạn văn.

b) Đặt câu với một từ em vừa tìm được. 

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Ôn tập cuối học kì I: Tiết 1 trang 117 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Em đọc bài đọc và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

a) Tìm 2 từ có nghĩa giống mỗi từ in đậm trong đoạn văn.

– Vàng óng: Vàng tươi, vàng ánh, vàng rực, vàng ươm.

– Đen nhánh: Đen tuyền, đen huyền.

– Đỏ hồng: đỏ tươi, đỏ thắm. 

b) Đặt câu với một từ em vừa tìm được.

– Khi trở thành đội viên, em được đeo chiếc khăn quàng đỏ thắm.

– Đến mùa gặt, lúa chín vàng rực cả cánh đồng.

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng việt lớp 3

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Câu 1

Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng: Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, đoạn thơ khoảng 65 – 70 tiếng hoặc đọc thuộc lòng một đoạn thơ (bài thơ) đã học.  

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Ôn tập cuối học kì I: Tiết 1 trang 117 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Em đọc to, rõ ràng, truyền cảm bài đã chọn.  

Lời giải chi tiết:

Em đọc bài thơ, đoạn văn đã chọn.  

Câu 2

Sắp xếp các tên riêng sau đây theo thứ tự trong bảng chữ cái:

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Ôn tập cuối học kì I: Tiết 1 trang 117 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Em sắp xếp tên theo bảng chữ cái.  

Lời giải chi tiết:

Chi, Cúc, Huệ, Ngân, Ngọc, Nhã, Phượng, Quyên, Thi, Trúc 

Câu 3

Đọc và làm bài tập:

Những con ngan nhỏ, mới nở được ba hôm, chỉ to hơn cái trứng một tí. Chúng có bộ lông vàng óng. Đôi mắt chỉ bằng hột cườm, đen nhánh hạt huyền, lúc nào cũng long lanh đưa đi đưa lại như có nước. Cái đầu xinh xinh, vàng nuột và ở dưới bụng lủn chủn hai cái chân bé tí màu đỏ hồng.

Theo TÔ HOÀI

a) Tìm 2 từ có nghĩa giống mỗi từ in đậm trong đoạn văn.

b) Đặt câu với một từ em vừa tìm được. 

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Ôn tập cuối học kì I: Tiết 1 trang 117 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Em đọc bài đọc và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

a) Tìm 2 từ có nghĩa giống mỗi từ in đậm trong đoạn văn.

– Vàng óng: Vàng tươi, vàng ánh, vàng rực, vàng ươm.

– Đen nhánh: Đen tuyền, đen huyền.

– Đỏ hồng: đỏ tươi, đỏ thắm. 

b) Đặt câu với một từ em vừa tìm được.

– Khi trở thành đội viên, em được đeo chiếc khăn quàng đỏ thắm.

– Đến mùa gặt, lúa chín vàng rực cả cánh đồng.

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng việt lớp 3

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button