Âm nhạc lớp 2

Mẫu số 41/PTHA: Thông báo kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng

Mẫu công bố kê biên của cải phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng

Mẫu công bố kê biên của cải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng là mẫu công bố được lập để công bố về việc kê biên của cải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Mẫu công bố nêu rõ nội dung kê biên… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016 / TT-BQP. Mời độc giả xem cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu số 40 / PTHA: Thông báo nhận tiền và của cải

Bạn đang xem bài: Mẫu số 41/PTHA: Thông báo kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng

Mẫu số 39 / PTHA: Thông báo giao của cải

Mẫu số 38 / PTHA: Thông báo bán đấu giá của cải

Nội dung căn bản của công bố kê biên của cải phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng như sau:

Mẫu số 41 / PTHA

BTL QK… (BTTM, QCHQ)
VĂN PHÒNG THẨM ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: ………… / TB-PTHA

…………., tháng ngày ……. 5 ……

THÔNG BÁO

Về việc kê biên của cải phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Thân mến: ……………………………………………………..

Căn cứ Bản án và Quyết định số …………………….… .. ngày …… tháng ……. 5 …… của Tòa án ……………………

Căn cứ Quyết định thi hành án số …………. tháng ngày……. 5 ………… của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án …………………….

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số …………………… ..ngày …… .tháng …… .5 ………… của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án ………………… ….

Chi cục Thi hành án …………………… đã kê biên của cải thuộc sở hữu, sử dụng của: …………………… …………. Địa chỉ

Của cải kê biên gồm: ……………………………………………………………………………………………….

Vì thế, công bố tới …………., ……………………………………………………. ko được đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, chuyển nhượng, chỉnh sửa tình trạng của cải, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, chuyển nhượng, tặng cho của cải nói trên cho tới lúc có quyết định. Quyết định của Chi cục Thi hành án …………………….

Người nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT; HS, THA; ….

BAILIFFS

Mẫu công bố kê biên của cải phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button