Âm nhạc lớp 2

Mẫu số 40/PTHA: Thông báo nhận tiền, tài sản

Thông báo nhận tiền và của nả

Thông báo nhận tiền, của nả là bề ngoài công bố được lập để công bố việc đã nhận tiền, của nả. Mẫu công bố nêu rõ thông tin của nả nhận, người nhận, thời kì nhận … Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016 / TT-BQP. Mời độc giả xem cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu số 39 / PTHA: Thông báo giao của nả

Bạn đang xem bài: Mẫu số 40/PTHA: Thông báo nhận tiền, tài sản

Mẫu số 38 / PTHA: Thông báo bán đấu giá của nả

Mẫu số 37 / PTHA: Thông báo về việc thi hành án

Nội dung căn bản của công bố nhận tiền và của nả như sau:

Mẫu số 40 / PTHA

BTL QK… (BTTM, QCHQ)
VĂN PHÒNG THẨM ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: ………… .. / TB-PTHA

…………., tháng ngày ……. 5 ……

THÔNG BÁO

Về việc nhận tiền, của nả

Thân mến: …………………………………………

Phòng Thi hành án ………………………………………………………………………….

Thông báo tới Ông (Bà): ……………………. Địa chỉ …………..

Nhận tiền (của nả): ……………… theo Quyết định thi hành án số …………. tháng ngày 5 ………. của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án ……………………

Thời gian: …………. giờ …………… .. ngày …………. tháng ………. 5 ……

Vị trí: ………………………………………………………………………………………

Đề xuất …………………………. có mặt đúng giờ và đúng vị trí lúc đi, mang theo giấy báo này và chứng minh dân chúng hoặc hồ sơ tùy thân khác.

Người nhận:
– Như trên;
– Ủy ban dân chúng các xã;
– VKSQS …… ..;
– Lưu: VT; HS, THA; ….

BAILIFFS

Thông báo nhận tiền và của nả

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button