Âm nhạc lớp 2

Mẫu số 31/PTHA: Thông báo nhận yêu cầu thi hành án

Mẫu công bố nhận đơn đề nghị thi hành án

Mẫu công bố nhận đơn đề nghị thi hành án là mẫu công bố được lập để công bố về việc thu được đề nghị thi hành án. Mẫu công bố nêu rõ nội dung đề nghị… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016 / TT-BQP. Mời độc giả xem cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu số 30 / PTHA: Thông báo nhận ủy thác

Bạn đang xem bài: Mẫu số 31/PTHA: Thông báo nhận yêu cầu thi hành án

Mẫu số 29 / PTHA: Thông báo tạm đình chỉ thi hành án

Mẫu số 28 / PTHA: Thông báo nhận bản án, quyết định của Tòa án

Nội dung căn bản của mẫu công bố về việc thu được đề nghị thi hành án như sau:

Mẫu số 31 / PTHA

BTL QK… (BTTM, QCHQ)
VĂN PHÒNG THẨM ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: …………. / TB-PTHA

………….ngày ….. tháng ……. 5 ……

THÔNG BÁO

Về việc nhận đơn đề nghị thi hành án

Thân mến: …………………………………………………………

Ngày …… tháng… .. 5 ………………., Phòng Thi hành án …………. thu được đơn đề nghị thi hành án ngày ……. tháng …… 5 ………… của ……………………

Giấy tờ đính kèm gồm có: ………………………………………………………….

Chi cục Thi hành án ……………………. …………… sẽ xử lý theo quy định của luật pháp.

Vì thế, công bố tới ……………………. biết./.

Người nhận:
– Đương sự;
– Lưu: VT, HS, THA; ….

NGƯỜI QUẢN LÝ

Mẫu công bố nhận đơn đề nghị thi hành án

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button