Tổng hợp

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Mẫu Phiếu tiếp thu ban bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Phiếu tiếp thu giấy tờ ban bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động là biểu mẫu tiếp thu giấy tờ ban bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động. Mẫu nêu rõ thông tin giấy tờ, thông tin đơn vị … Mẫu được ban hành theo Nghị định 44/2016 / NĐ-CP. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu đơn ban bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Bạn đang xem bài: Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Đơn yêu cầu ban bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Mẫu sổ nhật ký cho người thuộc nhóm 4 được tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động

Nội dung căn bản của mẫu đơn ban bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động như sau:

ĐẠI LÝ
SỞ Y TẾ / CỤC NHÂN VIÊN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: ……./…………

………….ngày tháng 5 20………….

NHẬN phiếu bầu

Giấy tờ ban bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

1. Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ hội sở chính: ……………………………………………………………………………………………….

3. Số lượng giấy tờ yêu cầu của tổ chức: ……………………………………………………

4. Thành phần giấy tờ: ……………………………………………………

trước tiên

Văn bản yêu cầu ban bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

2

Bản chính hoặc bản sao có chứng nhận quyết định của cơ quan có thẩm quyền quy định tính năng, nhiệm vụ của tổ chức hoặc Giđó chứng thực đăng ký kinh doanh; Trường hợp là công ty nước ngoài thì phải kèm theo Quyết định thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam.

3

Bản đồ địa điểm địa lý và cách sắp đặt các thiết bị thí nghiệm

4

Danh sách cán bộ tiến hành quan trắc môi trường lao động (kèm theo bản sao có chứng nhận các văn bằng, chứng chỉ và hiệp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng kèm theo)

5

Danh sách thiết bị hiện có

6

Danh sách các tham số và cách thức đo lường, phân tách tại hiện trường

7

Danh sách các tham số và cách thức phân tách trong phòng thí nghiệm

số 8

Tài liệu đính kèm

8.1

Sổ tay chất lượng

8.2

Phương pháp giám sát, phân tách / hiệu chuẩn tại chỗ

8,3

Các tài liệu liên can khác (danh sách)

– ……………………………………………………… ..

– ……………………………………………………… ..

9

Chứng nhận, chứng thực phòng thí nghiệm được xác nhận (nếu có)

– ……………………………………………………… ..

– ……………………………………………………… ..

TRÁCH NHIỆM TRÁCH NHIỆM
(GIẾT)quan điểmGHtôi tiêu đề rõ ràng, họ tên)

Mẫu Phiếu tiếp thu ban bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button