Âm nhạc lớp 2

Mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp

Mẫu bản nhận xét tập sự tốt nghiệp là mẫu bản nhận xét lúc sinh viên xong xuôi khóa tập sự. Mẫu bản nhận xét tập sự bao gồm bản nhận xét tập sự và bản nhận xét của thầy cô giáo chỉ dẫn. Phiếu nhận xét ghi rõ thông tin của đơn vị tập sự. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu phiếu nhận xét tập sự tốt nghiệp tại đây.

1. Bản nhận xét tập sự là gì?

Bình chọn tập sự là giai đoạn theo dõi, rà soát, bình chọn kết quả thật tập của sinh viên đang làm việc tại đơn vị tập sự. Sinh viên cần có báo cáo tập sự để hoàn thiện giấy tờ tốt nghiệp đại học. Bản nhận xét tập sự còn là giấy công nhận kết quả thật tập của sinh viên tại đơn vị tập sự. Báo cáo tập sự sẽ được đơn vị tập sự giám định và công nhận. Bản bình chọn, nhận xét của đơn vị tập sự sẽ được tổng hợp từ kiến ​​thức, kĩ năng và kết quả công tác của đơn vị tập sự và cho điểm theo thang điểm 10.

Bạn đang xem bài: Mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp

2. Mẫu phiếu bình chọn, nhận xét tập sự tốt nghiệp của doanh nghiệp số 1

NGÔI TRƯỜNG ………

PHÒNG BAN…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI, NHẬN XÉT CỦA QUỐC TẾ

Họ và tên người chỉ dẫn học viên: ……………………………………………………

Đơn vị thực hành: …………………………………………… .. ………………………………………………….

Dế yêu liên hệ:………………………………………………………………………………………………

Tên sinh viên tập sự: ………… .. MSSV: ……………………

Thời gian tập sự: Từ ngày …………………… .tới ngày ………….

Nội dung được xếp hạng

Tốt

Hơn

Trung bình

Chí ít

Thực hiện nội quy làm việc tại doanh nghiệp

Thực hành thái độ

Tinh thần kỷ luật

Tác phong

Chuyên môn

Khả năng xong xuôi công tác

Khả năng hòa nhập và thích nghi với công tác

Năng động và thông minh trong công tác

Nhận xét chung:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………… ..

Điểm bình chọn tập sự (theo thang điểm 10): …………………….

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Phiếu nhận xét tập sự tốt nghiệp doanh nghiệp số 2

NGÔI TRƯỜNG ………

PHÒNG BAN…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

GIẤY CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

Họ và tên của người tập sự: …………………………………………………….

Đơn vị thực hành: ……………………………………………………………………………………………… ..

Dế yêu liên hệ:……………………………………………………………………………………………..

Tên sinh viên tập sự: ……………………………………………………… .. MSSV: …………………….

Thời gian tập sự: Từ …………………… tới …………………….

Bảng bình chọn và nhận xét giai đoạn tập sự của doanh nghiệp:

Nội dung được xếp hạng

Tốt

Hơn

Trung bình

Chí ít

Thực hiện nội quy làm việc tại doanh nghiệp

Thực hành thái độ

Tinh thần kỷ luật

Tác phong

Chuyên môn

Khả năng xong xuôi công tác

Khả năng hòa nhập và thích nghi với công tác

Năng động và thông minh trong công tác

Nhận xét chung:………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………,tháng ngày 5…….
NGƯỜI QUẢN LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Điểm bình chọn tập sự (theo thang điểm 10): …………………….

4. Phiếu bình chọn tập sự tốt nghiệp số 3

ĐƠN VỊ: ……………………………………………………

…………………… ..

…………………… ..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên tập sự: ……………………. ………… ..

Lớp: ………… Lớp: ……………………. 5 học:……………………..

Đơn vị thực hành: ……….… ………………………………………………….

Thời gian tập sự: Từ ngày ……………………. tới nơi …………………………

1. Tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan:

………………………………………………………………………………………………

2. Tinh thần học tập:

……………………………………………………

3. Quan hệ và giao tiếp tại đơn vị:

………………………………………………………….

4. Điểm bình chọn: …………………….

Công nhận của cơ quan, đơn vị tập sự

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

…………., ngày của 5 2012

Người bình chọn

(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Phiếu nhận xét tập sự tốt nghiệp

Mẫu 1:

Đơn vị thực hành: ………………………………………………………………………………………….

Người chỉ dẫn tập sự: ……………………………………………………………………………………………….

Học trò: ………………………………………………………………………………………………….

Lớp: …………………………………………………………………………………………………………

Ngôi trường: …………………………………………………………………………………………………….

Thời gian tập sự: …………………………………………………………………………………………

Nội dung của đợt tập sự: ………………………………………………………………………………………….

Nhận xét:

– Trong thời kì tập sự tại ……………………. từ …. Cho đến nay ….. sinh viên ………… đã có tinh thần chấp hành nội quy của …………, quyết tâm học hỏi, hăng say nghiên cứu, mày mò về hoạt động, tổ chức của đơn vị và các tài liệu chuyên dụng cho cho việc nghiên cứu luận văn của mình.

– Nội dung thể hiện trong khóa luận của học viên …. thích hợp với tình hình của đơn vị.

Dạng 2:

Chúng tôi công nhận rằng Nguyễn Văn A đã có thời kì tập sự tại doanh nghiệp TNHH ……………… chúng tôi chỉ cần khoảng từ ………… .. tới ………… và có 1 vài nhận xét về anh như sau:

+ Siêng năng, cần mẫn, luyện tập thường xuyên và đầy đủ

+ Khả năng nắm bắt công tác nhanh, áp dụng tốt lý thuyết vào thực tiễn

+ Chăm chỉ học tập và cầu tiến trong công tác

+ Vui vẻ, hòa nhã với các anh chị em trong doanh nghiệp.

Chúng tôi bình chọn cao kết quả của bài báo cáo tập sự với đề tài …………… .. này của anh / chị.

6. Mẫu nhận xét của giảng sư

NGÔI TRƯỜNG ………

PHÒNG BAN…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

NHẬN XÉT CỦA NỮ HƯỚNG DẪN

Tên học trò: …………………………………………………………………………………………..

Mã sinh viên: ………………………………………………………………………………………………

Lớp: ………………………..

Sinh viên …………………… .. đã xong xuôi báo cáo tập sự tốt nghiệp theo đúng quy định

– Về nội dung: Báo cáo tập sự gồm 3 chương:

Chương I: ……………………………………………………………………………………………………

Chương II: …………………………………………………………………………………………………..

Chương III: ……………………………………………………………………………………………….

Nội dung báo cáo cân đối, có đầy đủ phụ lục, bảng biểu minh họa, bố cục chặt chẽ, văn phong mạch lạc.

– Về tinh thần: Có thái độ hăng hái và đoàn luyện, quyết tâm mày mò thực tiễn công tác kế toán. Sự cầu tiến trong học tập.

Kết luận: Cho phép sinh viên nộp báo cáo tập sự và luận văn tốt nghiệp

Ghi điểm bằng chữ: ………………………

……….., tháng ngày 5…
Người chỉ dẫn

Mời các độc giả thêm tại phân mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Mẫu thư cảm ơn dùng trong báo cáo tập sự tốt nghiệp
  • Đơn xin tập sự
  • Thư giới thiệu sinh viên đi tập sự

 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button