Tổng hợp

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Đơn yêu cầu cấp Giđấy chứng thực đủ điều kiện hoạt động tập huấn an toàn, vệ sinh lao động

Mẫu đơn yêu cầu cấp giấy chứng thực đủ điều kiện hoạt động tập huấn an toàn, vệ sinh lao động là mẫu đơn được lập ra để xin cấp giấy chứng thực đủ điều kiện hoạt động tập huấn an toàn, vệ sinh lao động. Mẫu đơn nêu rõ thông tin về tổ chức kinh doanh… Mẫu được ban hành theo Nghị định 44/2016 / NĐ-CP. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu tờ khai sử dụng nhân vật thí điểm

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động thanh tra

Mẫu chứng chỉ kiểm định viên

Nội dung căn bản của mẫu đơn yêu cầu cấp Giđấy chứng thực đủ điều kiện hoạt động tập huấn an toàn, vệ sinh lao động như sau:

CƠ QUAN QUẢN LÝ (nếu có)
Tên tổ chức / công ty
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

………….ngày ….. tháng ….. 5 …………

ĐỀ XUẤT

Cấp Giđấy chứng thực đủ điều kiện hoạt động tập huấn an toàn, vệ sinh lao động

Thân mến: …………..

1. Tên tổ chức / công ty đã đăng ký: ………………………………………………

2. Địa chỉ hội sở chính: …………………………………………………….

Fax Dế yêu: …………………. Email: ………………… ..

Địa chỉ phân hiệu / cơ sở tập huấn khác (nếu có): ……………………

3. Quyết định thành lập, Giđấy chứng thực đầu cơ hoặc Giđấy phép kinh doanh (kèm theo bản sao có chứng nhận):

Số: ………… Ngày cấp: …………………………………………………….

Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………………… ..

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức / công ty: ……………………

Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………………..

Số chứng minh dân chúng / thẻ căn cước công dân / hộ chiếu: …………………….

5. Đăng ký hoạt động tập huấn / tự tập huấn an toàn, vệ sinh lao động đối với các lĩnh vực, công tác chính sau đây (kèm theo Bản miêu tả điều kiện tập huấn an toàn, vệ sinh lao động):

Chúng tôi xin cam kết tuân thủ các quy định của luật pháp về hoạt động tập huấn an toàn vệ sinh lao động và các quy định của luật pháp có liên can. /.

LÃNH ĐẠO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đơn yêu cầu cấp Giđấy chứng thực đủ điều kiện hoạt động tập huấn an toàn, vệ sinh lao động


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button