Tổng hợp

Mẫu biên bản thanh tra toàn diện giáo viên

Phần Mềm Portable xin giới thiệu tới bạn Mẫu biên bản kiểm điểm toàn diện thầy cô giáo Chúng tôi đã tổng hợp thông tin cụ thể, chuẩn xác được đăng tải ngay tại đây. Mẫu biên bản kiểm điểm toàn diện thầy cô giáo là mẫu biên bản được lập để rà soát hoạt động sư phạm của thầy cô giáo về: Công việc giảng dạy, quy chế chuyên môn, điều hành lớp học.

Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo và tải văn mẫu tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản thanh tra toàn diện giáo viên

PHÒNG GD & ĐT …….
NGÔI TRƯỜNG ……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——O0o ——-

….., tháng ngày 5……..

BIÊN BẢN KIỂM TRA TOÀN DIỆN CỦA GIÁO VIÊN
5 học …………

Họ và tên thầy cô giáo: ……………………. …………. ……. ……. 5 sinh:……………

Hệ thống huấn luyện:………………. 5 tốt nghiệp: ……………… 5 vào ngành: …………

Giáo viên chủ nhiệm lớp: …………………… .. Trường ………………………… ..

I. KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC DẠY HỌC:

Buổi 1: …………………………………………………… Lớp: …………………… ..

Tiết 2: …………………………………………………… Lớp: …………………… ..

Tiết 3: …………………………………………………… Lớp: …………………… ..

Về nội dung kiến ​​thức:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 / Về việc áp dụng các cách thức và bề ngoài dạy học:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 / Về tác phong sư phạm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 / Về hiệu quả giờ dạy (hoặc kết quả thăm dò)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

* Phân loại chung về công việc dạy học: …………………….

II. NHẬN XÉT VỀ VIỆC THỰC HIỆN NỘI QUY CHUYÊN MÔN:

1 / Về chương trình học:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 / Về giấy tờ:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Về bình chọn kết quả học tập của học trò:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

* Phân loại việc tiến hành quy chế chuyên môn: …………………… ..

III. NHẬN XÉT VỀ TRÁCH NHIỆM MỤC TIÊU (QUẢN LÝ CẤP):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

* Xếp loại tiến hành các nhiệm vụ khác: …………………………………………………….

IV. NHẬN XÉT VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHUNG:

1. Đối với thầy cô giáo:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Đối với nhóm chuyên ngành:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

TẠI VÌ. PHÂN LOẠI CHUNG:…………………………………………………….

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC KIỂM TRA

KIỂM TOÁN


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button