Lớp 2

Giải bài tập, soạn bài sách giáo khoa, vở bài tập lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Đáp án và lời giải chi tiết các câu hỏi bài tập, đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn lớp 2.

Môn Toán học

 • SGK Toán – Kết nối tri thức
 • SGK Toán – Chân trời sáng tạo
 • SGK Toán – Cánh Diều
 • VBT Toán – KNTT
 • VBT Toán – CTST
 • Cùng em học Toán 2
 • Bài tập cuối tuần Toán 2
 • Trắc nghiệm Toán – Kết nối tri thức
 • Trắc nghiệm Toán – Chân trời sáng tạo
 • Trắc nghiệm Toán – Cánh Diều

Môn Tiếng việt

 • Tiếng Việt – Kết nối tri thức
 • Tiếng Việt – Chân trời sáng tạo
 • Tiếng Việt – Cánh Diều
 • Văn mẫu – Kết nối tri thức
 • Văn mẫu – Chân trời sáng tạo
 • Văn mẫu – Cánh diều
 • VBT Tiếng Việt – Kết nối tri thức
 • VBT Tiếng Việt – Chân trời sáng tạo
 • VBT Tiếng Việt – Cánh diều
 • Cùng em học Tiếng Việt 2
 • Trắc nghiệm Tiếng Việt – Kết nối tri thức
 • Trắc nghiệm Tiếng Việt – Chân trời sáng tạo
 • Trắc nghiệm Tiếng Việt – Cánh diều

Môn Tiếng Anh

 • Tiếng Anh – Kết nối tri thức
 • Tiếng Anh – Family and Friends
 • Tiếng Anh – iLearn Smart Start
 • Tiếng Anh – Phonics Smart
 • Tiếng Anh – English Discovery
 • Tiếng Anh – Explore Our World
 • Family & Friends Special Grade 2
 • SBT Kết nối tri thức
 • SBT Family and Friends
 • SBT iLearn Smart Start
 • SBT Phonics Smart
 • SBT English Discovery
 • SBT Explore Our World

Môn Tự nhiên và xã hội

 • Tự nhiên và xã hội – Kết nối tri thức
 • Tự nhiên và xã hội – Chân trời sáng tạo
 • Tự nhiên và xã hội – Cánh diều
 • VBT Tự nhiên và xã hội – Kết nối tri thức
 • VBT Tự nhiên và xã hội – Cánh diều
 • VBT Tự nhiên và xã hội – Chân trời sáng tạo

Môn Đạo đức

 • SGK Đạo đức – Kết nối tri thức
 • SGK Đạo đức – Chân trời sáng tạo
 • SGK Đạo đức – Cánh Diều
 • VBT Đạo đức – Kết nối tri thức
 • VBT Đạo đức – Chân trời sáng tạo
 • VBT Đạo đức – Cánh Diều

Môn Âm nhạc

 • Âm nhạc 2 – Kết nối tri thức
 • Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo
 • Âm nhạc 2 – Cánh diều
 • VBT Âm nhạc – Kết nối tri thức
 • VBT Âm nhạc – Chân trời sáng tạo
 • VBT Âm nhạc – Cánh diều

Môn Mỹ thuật

 • Mĩ thuật- Kết nối tri thức
 • Mĩ thuật- Chân trời sáng tạo
 • Mĩ thuật – Cánh Diều

Môn HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp

 • VBT Hoạt động trải nghiệm – Chân trời sáng tạo
 • VTH Hoạt động trải nghiệm – Cánh Diều
 • VBT Hoạt động trải nghiệm – Kết nối tri thức
Back to top button