Tiếng anh lớp 2

Lesson 4 – Unit 9 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 1

Write about yourself.

Bạn đang xem bài: Lesson 4 – Unit 9 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Viết về bản thân bạn.)

Lời giải chi tiết:

  • My shopping list:

(Danh sách mua sắm của tôi:)

– I’d like a new dress. (Tôi muốn một cái đầm mới.)

– I’d like a new hat. (Tôi muốn một cái nón mới.)

– I’d like a new umbrella. (Tôi muốn một cây dù mới.)

– I’d like a new bag. (Tôi muốn một cái cặp mới.)

– I’d like a new guitar. (Tôi muốn một cây đàn ghi-ta mới.)

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button