Tiếng anh lớp 2

Lesson 4 – Unit 10 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 1

Read, draw and colour.

Bạn đang xem bài: Lesson 4 – Unit 10 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Đọc, vẽ và tô màu.)

Phương pháp giải:

a. The ball is under the chair.

    (Trái banh ở dưới cái ghế.)

b. The picture is on the wall.

    (Bức tranh ở trên tường.)

c. The cat is next to the table.

    (Con mèo ở bên cạnh cái bàn.)

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button