Tiếng anh lớp 2

Lesson 3 – Unit 9 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 1

1. Look, write and say.

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 9 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Nhìn, viết và nói.)


Lời giải chi tiết:

a. vest (áo gi-lê)

b. violin (đàn vi-ô-lông)

Bài 2

2. Read and tick (√) or cross (X).

(Đọc và đánh dấu √ hoặc X.)

Phương pháp giải:

a. I’d like a new jacket. (Tôi muốn một cái áo khoác mới.)

b I’d like a new violin. (Tôi muốn một cây đàn vi-ô-lông mới.)

c. I’d like a new bag. (Tôi muốn một cái cặp mới.)

Lời giải chi tiết:

a. √

b. √

c. X

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button