Tiếng anh lớp 2

Lesson 3 – Unit 8 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 1

1. Look and write.

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 8 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

a. This is my uncle.

    (Đây là chú của tôi.)

b. My uncle is under the tree.

   (Chú tôi ở bên dưới cái cây.)

Bài 2

2. Unscramble.

(Phục hồi các từ bị xáo trộn.)

Lời giải chi tiết:

a. This is my sofa.

   (Đây là ghế sô pha của tôi.)

b. This is my uncle.

   (Đây là chú của tôi.)

c. This is my table.

    (Đây là cái bàn của tôi.)

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button