Tiếng anh lớp 2

Lesson 3 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Look and trace the correct words.

(Nhìn và đồ các từ đúng.)

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Phương pháp giải:

shorts (quần đùi)

pants (quần dài)

socks (tất)

shoes (giày)

Bài B

B. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Phương pháp giải:

1. shoes (giày)

2. shorts (quần đùi)

3. socks (tất)

Bài C

C. Listen and number

(Nghe và đánh số.)

Phương pháp giải:

1.

– These are my shoes. (Đây là những chiếc giày của tớ.)

– I have red shoes, too. (Tớ cũng có giày đỏ đấy.)

2. 

These are my pants. They look good. (Đây là quần dài của tớ. Chúng nhìn đẹp.)

3.

– These are my shorts. (Đây là quần đùi của tớ.)

– Oh, black shorts. I like black. (Ồ, quần đùi đen. Tớ thích màu đen.)

4.

– These are my socks. (Đây là những chiếc tất của tớ.)

– Wow. Your socks are cool. (Wow. Tất của cậu đẹp đấy.)


Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. These are my shoes. (Đây là giày của tớ.)

2. These are my socks. (Đây là tất của tớ.)

Bài E

E. Look, read, and circle.

(Nhìn, đọc và khoanh tròn.)


Phương pháp giải:

– Banana? (Chuối nhé?)

– Pencil? (Bút chì hả?)

– Yes, please. (Vâng, làm ơn.)

– No, thank you. (Không, cảm ơn cậu.)

Lời giải chi tiết:

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button