Tiếng anh lớp 2

Lesson 3 – Unit 13 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 1

Look, write and say.

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 13 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Nhìn, viết và nói.)

Lời giải chi tiết:

a. I like playing football.

    (Tôi thích đá bóng.)

b. I like swimming.

    (Tôi thích bơi.)

c. I like drawing.

    (Tôi thích vẽ.)

d. I like watching zebras.

    (Tôi thích xem ngựa vằn.)

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button