Tiếng anh lớp 2

Lesson 3 – Unit 10 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 1

Look, write and say.

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 10 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Nhìn, viết và nói.)

Lời giải chi tiết:

a. The balls are in the box.

    (Những quả banh ở trong cái hộp.)

b. The guitars are on the wall.

    (Những cây đàn ghi-ta ở trên tường.)

c. The kite is under the table.

    (Con diều ở dưới cái bàn.)

d. The robots are at the window.

    (Những con rô bốt ở ngay cửa sổ.)

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button