Tiếng anh lớp 2

Lesson 2 – Unit 9 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 1

Listen and circle.

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 9 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Nghe và khoanh tròn.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. I’d like a new bike. (Tôi muốn một chiếc xe đạp mới.)

b. I’d like a new vest. (Tôi muốn một cái áo gi-lê mới.)

c. I’d like a new hat. (Tôi muốn một cái nón mới.)

d. I’d like a new violin. (Tôi muốn một cây đàn vi-ô-lông mới.)

 

Lời giải chi tiết:

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button