Tiếng anh lớp 2

Lesson 2 – Unit 9. Classroom activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Trace the letters.

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 9. Classroom activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Tô các chữ cái.)

Bài B

B. Look, write and draw lines.

(Nhìn, viết, và vẽ các đường thẳng để nối.)

Phương pháp giải:

1. zoo (sở thú)

2. watch (đồng hồ đeo tay)

3. vest (áo vest)

4. zebra (ngựa vằn)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. /z/ – /z/ – zoo

2. /v/ – /v/ – violin

3. /z/ – /z/ – zebra

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn vầ viết.)

Lời giải chi tiết:

1. violin (đàn vi-ô-lông)

2. zoo (sở thú)

3. watch (đồng hồ đeo tay)

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button