Tiếng anh lớp 2

Lesson 2 – Unit 8. Transportation – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Trace the letters.

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 8. Transportation – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Tô các chữ cái.)

Bài B

B. Say the sounds. Color the correct shapes.

(Đọc các âm. Tô màu hình dạng đúng.)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. /ks/ – /ks/ – box

2. /y/ – /y/ – yoghurt

3. /y/ – /y/ – yoyo

4. /ks/ – /ks/ – fox

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. fox (con cáo)

2. yo-yo

3. box (cái hộp)

4. yoghurt (sữa chua)

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button