Tiếng anh lớp 2

Lesson 2 – Unit 8 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 1

Listen and number.

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 8 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Nghe và đánh số.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. This is my sister.

   (Đây là chị của tôi.)

2. This is my mom.

   (Đây là mẹ của tôi.)

3. This is my lamp.

   (Đây là cây đèn của tôi.)

4. This is my uncle.

   (Đây là chú của tôi.)

5. This is my picture.

   (Đây là bức tranh của tôi.)

Lời giải chi tiết:

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button