Tiếng anh lớp 2

Lesson 2 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Trace the letters.

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Đồ các chữ cái.)

Bài B

 B. Trace and draw lines.

(Đồ và vẽ các đường.)

Phương pháp giải:

vest (áo gi-lê)

watch (đồng hồ đeo tay)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen circle.

(Nghe và khoanh tròn.)


Phương pháp giải:

1. W – w – watch (đồng hồ đeo tay)

2. W- w – window (cửa sổ)

3. V – v – violin (đàn vi-ô-lông/vĩ cầm)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. violin (đàn vi-ô-lông/vĩ cầm)

2. vest (áo gi-lê)

3. window (cửa sổ)

4. watch (đồng hồ đeo tay)

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button