Tiếng anh lớp 2

Lesson 2 – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 1

Listen and tick (√) or cross (X).

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Nghe và đánh dấu √ hoặc X.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. I swim on Sunday.

   (Tôi đi bơi vào chủ nhật.)

b. I read on Sunday.

   (Tôi đọc sách vào chủ nhật.)

c. I sing on Saturday.

   (Tôi hát vào thứ bảy.)

d. I walk on Saturday.

   (Tôi đi bộ vào thứ bảy.)

Lời giải chi tiết:

a. X

b. √

c. X

d. √

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button