Tiếng anh lớp 2

Lesson 2 – Unit 5. Free time activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Trace the letter.

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 5. Free time activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Đồ các chữ cái.)

Bài B

B. Say the sounds. Color the correct shapes.

(Nói các âm. Tô màu các hình dạng đúng.)

Phương pháp giải:

teddy bear (gấu bông)

umbrella (cái ô)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

Phương pháp giải:

1. U – u – uncle (chú, bác)

2. T – t – tiger (con hổ)

3. U – u – umbrella (cái ô)

4. T – t – top (cái chóp)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look, read, and put a () or a (x).

(Nhìn, đọc và đánh dấu √ hoặc x.)

Lời giải chi tiết:

1. tiger (con hổ)

2. umbrella (cái ô)

3. two (số 2)

4. uncle (chú, bác)

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button