Tiếng anh lớp 2

Lesson 2 – Unit 3. Numbers – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Circle the correct letters.

(Khoanh tròn chữ cái đúng.)


Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 3. Numbers – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Phương pháp giải:

Nn – nut (hạt)

Oo – orange (cam)

Lời giải chi tiết:

1. Nn

2. Oo

Bài B

B. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. nut (hạt)

2. octopus (bạch tuộc)

3. pen (bút máy)

4. question (câu hỏi)

Bài C

C. Listen and (√) the box.

(Nghe và đánh dấu √ vào ô.)

Phương pháp giải:

1. O – o – orange (cam)

2. P – p – penguin (chim cánh cụt)

3. Q – q – queen (nữ hoàng)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. nose (mũi)

2. queen (nữ hoàng)

3. orange (quả cam)

4. nine (số 9)

5. penguin (chim cánh cụt)

6. pencil (bút chì)

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button