Tiếng anh lớp 2

Lesson 2 – Unit 12 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 1

Look, read and match.

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 12 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Nhìn, đọc và nối.)

Phương pháp giải:

a. Let’s read.

    (Hãy đọc nào.)

b. I have got a yo-yo. Let’s play.

    (Tôi có một cái yô- yô. Hãy chơi nào.)

c. Let’s sing.

    (Hãy hát nào.)

d. I have got a yacht. Let’s play.

   (Tôi có một chiếc thuyền buồm. Hãy chơi nào.)

e. Let’s draw.

    (Hãy vẽ nào.)

Lời giải chi tiết:

1. d

2. c

3. a

4. e

5. b

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button