Tiếng anh lớp 2

Lesson 2 – Unit 11 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 1

1. Listen and number.

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 11 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Nghe và đánh số.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. I see an ox and a fox.

    (Tôi thấy một con bò đực và một con cáo.)

2. The ox has got four legs.

    (Con bò đực có 4 chân.)

3. The fox has got four legs, too.

    (Con cáo cũng có 4 chân.)

Lời giải chi tiết:

3 – 1 – 2

Bài 2

2. Read and match.

(Đọc và nối.)

Phương pháp giải:

– The ox has got four legs. (Con bò đực có 4 chân.)

– The bird has got three eggs. (Con chim có 3 quả trứng.)

The fox has got an apple. (Con cáo có 1 quả táo.)

Lời giải chi tiết:

a. The fox has got an apple. (Con cáo có 1 quả táo.)

b. The ox has got four legs. (Con bò đực có 4 chân.)

c. The bird has got three eggs. (Con chim có 3 quả trứng.)

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button