Tiếng anh lớp 2

Lesson 2 – Unit 10. Days of the week – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Look and write.

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 10. Days of the week – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. umbrella (cái ô/ cây dù)

2. ink (mực)

3. mouse (con chuột)

4. food (thức ăn)

5. ant (con kiến)

6. yo-yo

7. boy (cậu bé)

8. zoo (sở thú)

Bài B

B. Color the correct letters.

(Tô màu các chữ cái đúng.)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen and () the box.

(Nghe và đánh dấu vào ô.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. /kw/ – /kw/ – queen

2. /z/ – /z/ – zebra

3. /r/ – /r/ – rabbit

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. cap (mũ lưỡi trai) – cat (con mèo)

2. elephant (con voi) – eighteen (số 18)

3. box (cái hộp) – fox (con cáo)

4. pen (bút mực) – penguin (chim cánh cụt)

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button