Tiếng anh lớp 2

Lesson 1 – Unit 9. Classroom activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Look and trace the correct words.

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 9. Classroom activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nhìn và tô từ đúng.)

Lời giải chi tiết:

1. pencil case (hộp bút)

2. eraser (cục tẩy)

3. crayon (bút màu sáp)

4. ruler (thước kẻ)

Bài B

B. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. eraser (cục tẩy)

2. crayon (bút màu sáp)

3. pencil case (hộp bút)

4. ruler (thước kẻ)

Bài C

C. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Pick up your ruler! – Yes, teacher.

(Nhặt thước kẻ của em lên nhé! – Vâng, thưa cô!)

2. Pick up your pencil case! – Yes, teacher.

(Nhặt hộp bút của em lên nhé! – Vâng, thưa cô!)

3. Pick up you crayon! – My, crayon? Oh, OK.

(Nhặt bút màu sáp của bạn lên kìa! – Bút màu sáp của mình á? À, ờ.)

Lời giải chi tiết:

1. ruler (thước kẻ)

2. pencil case (hộp bút)

3. crayon (bút màu sáp)

Bài D

D. Look, read, and put a () or a (x).

(Nhìn, đọc, và đánh dấu hoặc x.)

Phương pháp giải:

– Pick up your ruler. (Nhặt thước kẻ của bạn lên.)

–  Pick up your crayon. (Nhặt bút màu sáp của bạn lên.)

–  Pick up your pencil case. (Nhặt hộp bút của bạn lên.)

– Pick up your bag. (Nhặt túi của bạn lên.)

Lời giải chi tiết:

1. x

2. ✓      

3. ✓

4. x

5. x

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button