Tiếng anh lớp 2

Lesson 1 – Unit 7. Tt – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 1

Task 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại) track 39

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 7. Tt – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

– boat: con thuyền

– robot: con rô bốt

Bài 2

Task 2. Let’s chant. (Cùng nói nào) track 40

Lời giải chi tiết:

Let’s chant the sound of T.

t t t

t in boat.

t in robot.

t t t

t is the sound of T.

 

Tạm dịch:

Hãy nói đồng thanh phát âm của T.

t t t

t trong từ con thuyền.

t trong từ robot.

t t t

t là âm của T.

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button