Tiếng anh lớp 2

Lesson 1 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Look, trace, and draw lines.

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

 (Nhìn, đồ, và vẽ các đường.)

Phương pháp giải:

hat (mũ)

shirt (áo sơ mi)

T-shirt (áo cộc tay)

dress (váy)

Lời giải chi tiết:

Bài B

B. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. shirt (áo sơ mi)

2. T-shirt (áo cộc tay)

3. dress (váy)

4. hat (mũ)

Bài C

C. Listen and put a (√) or a (x).

(Nghe và điền hoặc x.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

– Is it your dress? (Nó có phải váy của bạn không?)

– Yes, it is. (Đúng rồi, chính nó.)

2.

– Is it your shirt? (Nó có phải áo sơ mi của bạn không?)

– No, it isn’t. (Không phải.)

3.

– Is it your T-shirt? (Nó có phải áo cộc tay của bạn không?)

– No, it isn’t. (Không phải.)

Lời giải chi tiết:

1. √

2. x

3. x

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1.

Is this your dress? (Đây có phải váy của cậu không?)

Yes, it is. (Đúng rồi, chính nó.)

2.

Is this your shirt? (Đây có phải áo sơ mi của cậu không?)

No, it isn’t. (Không phải.)

3.

Is this your hat? (Đây có phải mũ của cậu không?)

Yes, it is. (Đúng rồi, chính nó.)

4.

Is this your T-shirt? (Đây có phải áo cộc tay của cậu không?)

No, it isn’t. (Không phải.)

 TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button