Tiếng anh lớp 2

Lesson 1 – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 1

1. Look and match.

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Nhìn và nối.)

Phương pháp giải:

Six (số 6)

Nine (số 9)

Sunday (chủ nhật)

Saturday (thứ bảy) 

Lời giải chi tiết:

Sssix (số 6)

SsSunday (chủ nhật)

Ss – Saturday (thứ bảy) 

Bài 2

2. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Saturday (thứ bảy)

2. Sunday (chủ nhật)

Lời giải chi tiết:

2 – 1

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button