Tiếng anh lớp 2

Lesson 1 – Unit 4. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Draw lines.

(Vẽ các đường.)

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 4. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

cow (con bò)

pig (con lợn)

duck (con vịt)

goat (con dê)

Lời giải chi tiết:

Bài B

B. Look, read, and circle.

(Nhìn, đọc và khoanh tròn.)


Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 4. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

cow (con bò)

pig (con lợn)

duck (con vịt)

goat (con dê)

Lời giải chi tiết:

1. pig (con lợn)

2. goat (con dê)

3. duck (con vịt)

4. cow (con bò)

Bài C

C. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 4. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài nghe:

1. What’s that? (Kia là gì?)

It’s a pig. (Nó là con lợn.)

2. What’s that? (Kia là gì?)

It’s a goat. (Nó là con dê.)

3. What’s that? (Kia là gì?)

It’s a duck. (Nó là con vịt.)

4. What’s that? (Kia là gì?)

It’s a cow. (Nó là con bò.)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look, read, and put a () or a (x).

(Nhìn, đọc và điền dấu √ hoặc x.)

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 4. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

What’s that? (Kia là gì?)

It’s a cow. (Nó là con bò.)

It’s a goat. (Nó là con dê.)

It’s a dog. (Nó là con chó.)

It’s a pig. (Nó là con lợn.)

Lời giải chi tiết:

1. √

2. √

3. x

4. √

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button