Tiếng anh lớp 2

Lesson 1 – Unit 2. Shapes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Look, read, and put a () or a (x).

(Nhìn, đọc và đánh dấu √ hoặc x.)

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 2. Shapes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Phương pháp giải:

triangle (hình tam giác)

rectangle (hình chữ nhật)

square (hình vuông)

circle (hình tròn)

Lời giải chi tiết:

1.

2. x

3.

4. x

Bài B

B. Look, write, and draw lines.

(Nhìn, viết và vẽ đường.)

Phương pháp giải:

triangle (hình tam giác)

rectangle (hình chữ nhật)

square (hình vuông)

circle (hình tròn)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen and color.

(Nghe và tô màu.)

Phương pháp giải:

1. What shape is it? (Nó là hình gì?) – It’s a square. (Nó là hình vuông.)

2. What shape is it? (Nó là hình gì?) – It’s a rectangle. (Nó là hình chữ nhật.)

3. What shape is it? (Nó là hình gì?) – It’s a triangle. (Nó là hình tam giác.)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Read and draw.

(Đọc và vẽ.)


Phương pháp giải:

What shape is it? (Nó là hình gì?)

It’s a triangle. (Nó là hình tam giác.)

It’s a circle. (Nó là hình tròn.)

It’s a rectangle. (Nó là hình chữ nhật.)

It’s a square. (Nó là hình vuông.)

Lời giải chi tiết:

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button