Tiếng anh lớp 2

Lesson 1 – Unit 12 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 1

1. Listen and tick (√).

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 12 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Nghe và đánh dấu √.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. y

b. yacht (thuyền buồm)

c. yo-yo (đồ chơi yô-yô) 

Lời giải chi tiết:

a. x

    y √

b. yacht (thuyền buồm)

    violin (đàn vi-ô lông)

c. ball (quả bóng, banh)

    yo-yo (đồ chơi)

Bài 2

2. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

a. yoyo (đồ chơi yô-yô)

b. yacht (thuyền buồm)

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button