Tiếng anh lớp 2

Lesson 1 – Unit 11 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 1

1. Look and match.

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 11 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Nhìn và nối.)

Phương pháp giải:

ox (con bò đực)

window (cửa sổ)

box (cái hộp)

shoes (đôi giày)

fox (con cáo)

Lời giải chi tiết:

Xx – ox (con bò đực)

Xx – box (cái hộp)

Xx – fox (con cáo)

Bài 2

2. Listen and colour.

(Nghe và tô màu.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

– Fox. Colour the fox orange.

(Con cáo. Tô màu con cáo màu cam.)

Ox. Colour the ox brown.

 (Con bò đực. Tô màu con bò đực màu nâu.)

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button