Tiếng anh lớp 2

Lesson 1 – Unit 1. Feelings – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Draw lines.

(Vẽ các đường.)

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 1. Feelings – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Phương pháp giải:

sad (buồn)

fine/OK (ổn)

great (tuyệt vời)

happy (vui vẻ)

Lời giải chi tiết:

Bài B

B. Look, read, and circle.

(Nhìn, đọc và khoanh tròn.)


Phương pháp giải:

fine/OK (ổn)

great (tuyệt vời)

happy (vui vẻ)

sad (buồn)

Lời giải chi tiết:

1. fine/OK (ổn)

2. sad (buồn)

3. great (tuyệt vời)

4. happy (vui vẻ)

Bài C

C. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

1. How are you? (Bạn thế nào?) – I’m fine. (Tớ ổn.)

2. How are you? (Bạn thế nào?) – I’m sad. (Tớ buồn.)

3. How are you? (Bạn thế nào?) – I’m great. (Tớ rất tuyệt.)

4. How are you? (Bạn thế nào?) – I’m happy. (Tớ vui.)

Lời giải chi tiết:

1. fine/OK (ổn)

2. sad (buồn)

3. great (tuyệt vời)

4. happy (vui vẻ)

Bài D

D. Look, read, and put a () or a (x).

(Nhìn, đọc và đánh dấu √ hoặc x.)

Phương pháp giải:

How are you? (Bạn thế nào?)

I’m fine. (Tớ ổn.)

I’m great. (Tớ rất tuyệt.)

I’m happy. (Tớ vui.)

Lời giải chi tiết:

1.

2. x

3.

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button