Tổng hợp

Hướng dẫn mới nhất về đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019

Vừa mới đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn 5090 / LĐTBXH-TCCB về việc bình chọn, phân loại công chức, nhân viên, công nhân 5 2019.

  • Mẫu phiếu bình chọn xếp loại nhân viên
  • Bề ngoài bình chọn, phân loại công chức 5 2022

Chỉ dẫn mới nhất về bình chọn, phân loại công chức

Theo đấy, tiến hành quy định về bình chọn, phân loại công chức, nhân viên, công nhân, Bộ đề xuất Thủ trưởng các đơn vị tiến hành việc bình chọn, phân loại công chức, nhân viên, công nhân. Các hành động cho 5 2019 như sau:

Bạn đang xem bài: Hướng dẫn mới nhất về đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019

* Về nguyên lý, nhân vật, thời kì, thẩm quyền và thứ tự bình chọn, phân loại đối với công chức, nhân viên và công nhân: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 56/2015 / NĐ-CP, Nghị định 88/2017 / NĐ-CP sửa đổi bổ sung 1 số điều của Nghị định số 56/2015 / NĐ-CP và Công văn 4978 / LĐTBXH-TCCB về việc chỉ dẫn bình chọn, phân loại công chức, nhân viên và công nhân. Đặc trưng:

Về nguyên lý bình chọn: Việc bình chọn, phân loại công chức, nhân viên phải bảo đảm các nguyên lý sau:

– Bảo đảm đúng thẩm quyền: công chức, nhân viên do người đứng đầu tư quan, đơn vị bình chọn. Cấp nào, người nào tiến hành bình chọn thì cùng lúc tiến hành việc xếp loại và phải chịu phận sự về quyết định của mình.

– Việc bình chọn phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thật hiện nhiệm vụ. Việc bình chọn cần làm rõ những điểm mạnh, thiếu sót, còn đó, giảm thiểu về phẩm giá, năng lực, trình độ của công chức.

– Bảo đảm tính khách quan, công bình, xác thực, ko nề hà, nề hà, thiên tư, bề ngoài.

– Việc bình chọn, phân loại công chức chỉ huy, điều hành phải căn cứ vào kết quả hoạt động của Vụ, đơn vị, bộ phận trực thuộc được giao chỉ huy, điều hành; việc bình chọn, phân loại nhân viên điều hành phải căn cứ vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao điều hành, đảm trách.

– Chừng độ chấm dứt nhiệm vụ của người đứng đầu ko được cao hơn chừng độ chấm dứt nhiệm vụ của Vụ, đơn vị (kể cả cấp phòng).

– Trường hợp công chức, nhân viên ko chấm dứt nhiệm vụ do nhân tố khách quan hoặc bất khả kháng thì được phê chuẩn trong giai đoạn bình chọn, phân loại.

Về thời khắc bình chọn:

– Việc bình chọn, phân loại công chức, nhân viên, công nhân được tiến hành vào tháng 12, trước lúc bình chọn, xét thi đua, khen thưởng hàng 5. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, tập huấn và 1 số lĩnh vực khác có thời khắc xong xuôi 5 làm việc trước tháng 12 hàng 5 thì thời khắc bình chọn, phân loại công chức, nhân viên và công nhân do người đứng đầu đơn vị.

– Nếu chuyển sang đơn vị khác thì đơn vị đấy có phận sự bình chọn, xếp loại liên kết với nhận xét của đơn vị cũ (đối với trường hợp công việc tại đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên). hướng lên).

Về năng lực bình chọn, xếp loại:

– Thủ trưởng đơn vị bình chọn, phân loại công chức, nhân viên, công nhân thuộc thẩm quyền điều hành (kể cả Phó Thủ trưởng đơn vị).

– Bộ trưởng bình chọn, phân loại Thứ trưởng, Thủ trưởng các cấp nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (kể cả Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục).

* Trên cơ sở bình chọn, xếp loại, Thủ trưởng đơn vị báo cáo kết quả về Bộ gồm: Công văn báo cáo giai đoạn tiến hành; Bảng tổng hợp kết quả bình chọn công chức, nhân viên, công nhân; danh sách công chức chấm dứt nhiệm vụ mà còn giảm thiểu về năng lực, trong đấy nêu rõ lý do giảm thiểu về năng lực; danh sách công chức, nhân viên, công nhân ko chấm dứt nhiệm vụ yêu cầu nêu rõ lý do ko chấm dứt nhiệm vụ (theo mẫu đính kèm).

Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền bình chọn, xếp loại của Bộ (gồm Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục) thì đơn vị nộp giấy tờ gồm: Phiếu bình chọn, xếp loại của tư nhân; biên bản cuộc họp; quan điểm ​​bằng văn bản của cấp ủy; các tài liệu liên can như công trình khoa học, dự án, đề tài, sáng kiến ​​vận dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của đơn vị được cấp có thẩm quyền xác nhận.

Nội dung Công văn 5090 / LĐTBXH-TCCB bạn có thể sử dụng file tải về để xem cụ thể và sử dụng các biểu mẫu đính kèm.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button