Tổng hợp

Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 THCS – Tất cả các môn Đáp án tự luận Module 3 (8 môn)

Đáp án tự luận Mô đun 3 THCS giúp thầy cô tham khảo, mau chóng giải đáp các câu hỏi tự luận của 8 môn: Giáo dục công dân, Công nghệ, Tin học, Ngữ văn, Khoa học thiên nhiên, Hóa học, Âm nhạc, Giáo dục thể chất trong chương trình huấn luyện Mô đun 3 – GDPT 2018.

Nhờ đấy, thầy cô sẽ mau chóng hoàn thiện bài rà soát cuối khóa huấn luyện Mô đun 3 của mình, để đạt kết quả cao trong khóa huấn luyện Chương trình Giáo dục phổ biến mới. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo bài viết dưới đây của Phần Mềm Portable:

Bạn đang xem bài: Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 THCS – Tất cả các môn Đáp án tự luận Module 3 (8 môn)

Đáp án câu hỏi tự luận Mô đun 3 THCS

 • Đáp án tự luận môn Giáo dục công dân THCS Mô đun 3
 • Đáp án tự luận môn Công nghệ THCS Mô đun 3
 • Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Tin học THCS
 • Đáp án tự luận môn Ngữ văn THCS Mô đun 3
 • Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Khoa học thiên nhiên THCS
 • Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Hóa học THCS
 • Đáp án câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Âm nhạc THCS
 • Đáp án tự luận môn Giáo dục thể chất Mô đun 3 THCS

Đáp án tự luận môn Giáo dục công dân THCS Mô đun 3

Câu 1: Thầy/cô hãy thể hiện quan niệm về thuật ngữ “rà soát và giám định”.

c) Kiểm tra

Kiểm tra là 1 cách tổ chức giám định (hoặc định giá), do đấy nó có ý nghĩa và chỉ tiêu như giám định (hoặc định giá). Việc rà soát để mắt nhiều tới việc xây dựng phương tiện giám định, tỉ dụ như câu hỏi, bài tập, đề rà soát. Các phương tiện này được xây dựng trên 1 căn cứ xác định, chả hạn như đường tăng trưởng năng lực hoặc các rubric thể hiện các chỉ tiêu giám định.

b) Bình chọn

 • Bình chọn trong giáo dục là 1 công đoạn tích lũy, tổng hợp, và diễn giải thông tin về nhân vật cần giám định (tỉ dụ như tri thức, kỹ năng, năng lực của HS; kế hoạch dạy học; chế độ giáo dục), qua đấy hiểu biết và đưa ra được các quyết định cấp thiết về nhân vật.
 • Bình chọn trong lớp học là công đoạn tích lũy, tổng hợp, diễn giải thông tin liên can tới hoạt động học tập và trải nghiệm của HS nhằm xác định những gì HS biết, hiểu và làm được. Từ đấy đưa ra quyết định thích hợp tiếp theo trong công đoạn giáo dục HS.
 • Bình chọn kết quả học tập là công đoạn tích lũy thông tin về kết quả học tập của HS và được diễn giải bằng điểm số/chữ hoặc nhận xét của GV, từ đấy biết được chừng độ đạt được của HS trong biểu điểm đang được sử dụng hoặc trong chỉ tiêu giám định trong nhận xét của GV.

Câu 2: Nhận xét lược đồ:

Bình chọn truyền thống: Người học bị động tiếp thu tri thức do thầy cô giáo hoặc giáo trình đưa tới.

Bình chọn tiên tiến: Người học là người chủ động tham dự, lập mưu hoạch và khắc phục vấn đề.

Câu 3: Theo thầy/cô năng lực học trò được trình bày như thế nào, biểu lộ ra sao?

Bình chọn dựa trên thang chỉ tiêu về năng lực và có nhiều dạng thức, hướng tới ghi nhận sự văn minh của tư nhân người học.

Bình chọn năng lực là giám định bản lĩnh áp dụng tri thức, kỹ năng đã được học vào khắc phục vấn đề trong học tập hoặc trong thực tế cuộc sống của HS, kết quả giám định HS lệ thuộc vào độ khó của nhiệm vụ và bài tập đã chấm dứt theo các chừng độ không giống nhau. Thông qua việc chấm dứt 1 nhiệm vụ trong bối cảnh thực, GV có thể cùng lúc giám định được cả kỹ năng nhận thức, kỹ năng tiến hành và những trị giá, tình cảm của HS.

Bình chọn năng lực được dựa trên kết quả thật hiện chương trình của tất cả các môn học, các hoạt động giáo dục, là tổng hòa, kết tinh tri thức, kỹ năng, thái độ, tình cảm, trị giá, chuẩn mực đạo đức,… được tạo nên từ nhiều lĩnh vực học tập và từ sự tăng trưởng thiên nhiên về mặt xã hội của 1 con người.

Câu 4. Nguyên tắc rà soát giám định có ý nghĩa như thế nào trong rà soát giám định năng lực học trò?

 • Bảo đảm tính toàn diện và linh động: Việc giám định năng lực hiệu quả nhất lúc đề đạt được sự hiểu biết đa chiều, tích hợp, về thực chất của các hành vi được biểu hiện theo thời kì. Năng lực là 1 tổ hợp, yêu cầu ko chỉ sự hiểu biết nhưng là những gì có thể làm với những gì họ biết; nó bao gồm ko chỉ có tri thức, bản lĩnh nhưng còn là trị giá, thái độ và lề thói hành vi tác động tới mọi hoạt động. Do vậy, giám định cần đề đạt những hiểu biết bằng cách sử dụng nhiều chủng loại các bí quyết nhằm mục tiêu miêu tả 1 bức tranh hoàn chỉnh hơn và xác thực năng lực của người được giám định.
 • Bảo đảm tính tăng trưởng HS: Nguyên tắc này yêu cầu trong công đoạn KTĐG, có thể phát hiện sự văn minh của HS, chỉ ra những điều kiện để tư nhân đạt kết quả tốt hơn về nhân phẩm và năng lực; phát huy bản lĩnh tự cải thiện của HS trong hoạt động dạy học và giáo dục.
 • Bảo đảm giám định trong bối cảnh thực tế: Để chứng minh HS có nhân phẩm và năng lực ở chừng độ nào đấy, phải tạo thời cơ để họ được khắc phục vấn đề trong cảnh huống, bối cảnh mang tính thực tế. Thành ra, KTĐG theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS chú trọng việc xây dựng những cảnh huống, bối cảnh thực tế để HS được trải nghiệm và trình bày mình.
 • Bảo đảm thích hợp với đặc trưng môn học: Mỗi môn học có những đòi hỏi riêng về năng lực đặc trưng cần tạo nên cho HS, vì thế, việc KTĐG cũng phải bảo đảm tính đặc trưng của môn học nhằm định hướng cho GV chọn lọc và sử dụng các bí quyết, phương tiện giám định thích hợp với chỉ tiêu và đòi hỏi cần đạt của môn học.

Câu 5 Vì sao có thể nói thứ tự 7 bước rà soát, giám định năng lực học trò hình thành vòng tròn khép kín

Có thể nói thứ tự 7 bước rà soát, giám định năng lực học trò hình thành 1 vòng tròn khép kín vì kết quả rà soát giám định lại quay quay về chuyên dụng cho cho việc tăng lên nhân phẩm, năng lực cho học trò trong công đoạn học tập.

Câu 6. Theo thầy/cô, giám định thường xuyên có tức là gì?

Bình chọn thường xuyên là hoạt động giám định được tiến hành linh động trong công đoạn dạy học và giáo dục, ko bị giới hạn bởi số lần giám định; mục tiêu chính là khuyến khích học trò cố gắng học tập, vì sự văn minh của học trò. Có thể là rà soát viết, quan sát, thực hành, giám định qua giấy tờ, thành phầm học tập…; có thể phê duyệt các phương tiện không giống nhau như phiếu quan sát, các thang đo, bảng kiểm, bảng rà soát, giấy tờ học tập…thích hợp với từng cảnh huống.

Ý nghĩa: Nhằm đưa ra những khuyến nghị để HS hăng hái học tập hơn chỉ cần khoảng tiếp theo

Thành ra, lúc vận dụng các nguyên lý kiếm tra giám định có ý nghĩa hết sức quan trong trong rà soát giám định năng lực học trò; bảo đảm cho sự tăng trưởng toàn diện, đồng đều cho học trò.

Câu 7:

1. Khái niệm giám định định kì

Bình chọn định kì là giám định kết quả giáo dục của HS sau 1 quá trình học tập, đoàn luyện, nhằm xác định chừng độ chấm dứt nhiệm vụ học tập của HS so với đòi hỏi cần đạt so với qui định trong chương trình giáo dục phổ biến và sự tạo nên, tăng trưởng năng lực, nhân phẩm HS.

2. Mục tiêu giám định định kì

Mục tiêu chính của giám định định kì là tích lũy thông tin từ HS để giám định thành tích học tập và giáo dục sau 1 quá trình học tập nhất mực. Dựa vào kết quả này để xác định thành tựu của HS, xếp loại HS và đưa ra kết luận giáo dục .

3. Nội dung giám định định kì

Bình chọn chừng độ thành thục của HS ở các đòi hỏi cần đạt về nhân phẩm, năng lực sau 1 quá trình học tập (giữa kì)/ cuối kì.

Câu 8: Thầy (cô) hãy lấy tỉ dụ về giám định định kì trong dạy học môn Giáo dục công dân.

Thí dụ trong môn giáo dục công dân cấp THCS, số tiết: 1 tiết/tuần, thì mỗi 1 5 học giám định định kì chất lượng học trò ở 4 quá trình: giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II, cuối học kì II. Nhằm xác định chừng độ chấm dứt nhiệm vụ học tập của HS so với đòi hỏi cần đạt so với qui định trong chương trình giáo dục phổ biến và sự tạo nên, tăng trưởng năng lực, nhân phẩm HS.

Câu 9: Thầy (cô) hãy cho tỉ dụ về giám định thường xuyên trong dạy học môn Giáo dục công dân. Theo thầy (cô) việc áp dụng giám định thường xuyên trong môn Giáo dục công dân có ý nghĩa như thế nào đối với việc tăng trưởng nhân phẩm và năng lực học trò?

Thí dụ trong môn giáo dục công dân, mỗi tuần 1 tiết thì sẽ giám định thường xuyên 2 tới 3 lần điểm trên 1 học kì, thường là rà soát mồm và rà soát 15 phút. Như vậy trong 1 5 học có thể giám định thường xuyên 4-6 lần/ 1 học trò.

Có thể là rà soát viết, quan sát, thực hành, giám định qua giấy tờ, thành phầm học tập…; có thể phê duyệt các phương tiện không giống nhau như phiếu quan sát, các thang đo, bảng kiểm, bảng rà soát, giấy tờ học tập… thích hợp với từng cảnh huống.

Ý nghĩa: Nhằm đưa ra những khuyến nghị để HS hăng hái học tập hơn chỉ cần khoảng tiếp theo.

Câu 10: Theo các thầy cô Phương pháp rà soát viết có những điểm cộng và nhược điểm gì?

Với kinh nghiệm và thực tiễn giảng dạy của mình, thầy cô hãy liệt kê tối thiểu 3 bề ngoài hoặc kỹ thuật rà soát viết nhưng thầy cô thường vận dụng trong lớp học của mình.

Kiểm tra viết thường được sử dụng sau lúc học 1 phần chương, cuối chương, cuối giáo trình, nhàm rà soát từ 1 vấn đề bé tới 1 vấn đề to có thuộc tính tổng hợp, rà soát toàn lớp trong 1 thời kì nhất mực, giúp học trò đoàn luyện năng lực biểu đạt bằng tiếng nói viết.

Có 3 dạng rà soát viết căn bản:

 • Kiểm tra viết dạng tự luận: giải đáp ngắn – giải đáp dài
 • Kiểm tra viết dạng trắc nghiệm khách quan (nhiều chọn lọc, ghép đôi).
 • Kiểm tra viết dạng trắc nghiệm điền khuyết

* Thế mạnh

 • Có bản lĩnh đo lường kết quả học tập của học trò ở chừng độ phân tách, tổng hợp và giám định. Nó giúp cho học trò biểu hiện bản lĩnh suy luận, phê phán, thể hiện những quan điểm dựa trên những trải nghiệm của tư nhân.
 • Đề rà soát viết dạng tự luận thường dễ sẵn sàng, tốn ít thời kì và công lao.

* Nhược điểm:

 • Bài tự luận thường có số câu hỏi ít nên khỏ đại diện đầy đủ cho nội dung cần giám định
 • Việc chấm điểm thường gian nan và tốn nhiều thời kì.

Câu 11: vd: với từng tỉ dụ dưới đây, mời thầy cô gọi tên dạng thức trắc nghiệm khách quan thích hợp.

Trả lời:

Câu nhiều chọn lọc: Câu 1, 4

Câu điền vào chỗ trống: Câu 3, 5

Câu ghép đôi: Câu 2

Câu 12: Thầy, cô thường sử dụng bí quyết giám định bằng quan sát trong dạy học như thế nào?

Trong công đoạn dạy học, tôi thường xuyên sử dụng bí quyết giám định bằng quan sát. Thông qua đấy thấy được thái độ học tập, năng lực xử lí cảnh huống, nhân phẩm của học trò trong công đoạn học tập.

Các bí quyết quan sát giúp xác định những thái độ, những sự phản ứng vô tinh thần, những kỹ năng thực hành và 1 số kỹ năng về nhận thức.

Tôi thường sử dụng bí quyết giám định bằng cách:

 • Chú ý tới những biểu lộ hành vi của Hs
 • Sự tập hợp trong giờ học ( chuyện trò riêng, làm việc riêng…
 • Thái độ, tâm sự, tình cảm của học trò ( mặt căng thẳng, lo âu, bối rối,..) hay sự hăng hái trong học tập( háo hức giơ tay phát biểu trong giờ học, ngồi im bị động hoặc ko ngồi yên được quá 3 phút… )

Thông thường trong quan sát, thầy cô giáo có thể sử dụng 3 loại phương tiện để tích lũy thông tin. Đấy là: Ghi chép các sự kiện thường ngày, thang đo và bảng rà soát.

1. Ghi chép các sự kiện thường ngày

Hàng ngày thầy cô giáo làm việc với học trò, quan sát học trò và ghi thu được rất nhiều thông tin về hoạt động học tập của học trò. Thí dụ học trò A phát âm sai 1 vài từ dễ dàng, học trò B luôn thiếu tập hợp để mắt và nhìn ra cửa sổ. Học trò C luôn làm xong nhiệm vụ của mình sớm và giúp sức các bạn khác trong giờ thực hành… Những sự kiện vụn vặt hàng ngày tương tự có ý nghĩa quan trọng trong giám định. Nó tạo điều kiện cho thầy cô giáo dự báo bản lĩnh và cách xử sự của học trò trong những cảnh huống không giống nhau hoặc giảng giải cho kết quả nhận được từ những bài rà soát viết của học trò.

Tuy nhiên, thầy cô giáo ko có bản lĩnh quan sát và biên chép được tất cả những hành vi, sự kiện, mọi mặt của cảnh huống diễn ra hàng ngày của học trò mặc dù chúng đều có thể là những thông tin có trị giá. Do vậy cần thiết sự chọn lọc trong quan sát.

2. Thang đo

Bình chọn bằng thang đo cần làm theo những nguyên lý sau:

 • Những chỉ tiêu của thang đo cần phải là những nội dung giảng dạy và giáo dục quan trọng
 • Những miêu tả trong thang đo phải là những chứng cớ có thể trực tiếp quan sát được
 • Các chừng độ và miêu tả chừng độ của thang đo phải được khái niệm rõ ràng.

3. Bảng rà soát

Bảng rà soát (bảng kiểm) có bề ngoài và sử dụng tương tự như thang đo. Tuy nhiên thang đo yêu cầu người giám định chỉ ra chừng độ biểu lộ của 1 nhân phẩm hoặc chừng độ thường xuyên của 1 hành vi còn bảng rà soát chỉ đòi hỏi người giám định giải đáp câu hỏi dễ dàng Có – Không. Đấy là bí quyết đánh dấu xem 1 nhân phẩm có biểu lộ hay ko hoặc 1 hành vi có được tiến hành hay ko.

Câu 13. Thầy, cô thường sử dụng Phương pháp hỏi – đáp trong dạy học như thế nào?

Phương pháp này nhằm giúp HS tạo nên kiến thức mới hoặc giúp HS cần nắm vững, hoặc nhằm tổng kết, củng cố, rà soát mở mang, đào sâu những kiến thức nhưng HS đã học. Do vậy tôi thường xuyên sử dụng Phương pháp đặt câu hỏi vấn đáp hỗ trợ rất nhiều thông tin chính thức và ko chính thức về HS. Phương pháp này còn được sử dụng tầm thường ở mọi lớp học và sau mỗi chủ đề dạy học. Đây là bí quyết dạy học thường được sử dụng nhiều nhất

– Tuỳ theo địa điểm của bí quyết vấn đáp trong công đoạn dạy học, cũng như tuỳ theo mục tiêu, nội dung của bài, phân biệt những dạng vấn đáp căn bản sau:

 • Hỏi – đáp gợi mở: là bề ngoài GV khôn khéo đặt những câu hỏi gợi mở dẫn dắt HS rút ra những nhận xét, những kết luận cấp thiết từ những sự kiện đã quan sát được hoặc những tài liệu đã học được, được sử dụng lúc hỗ trợ kiến thức mới. Bề ngoài này có công dụng khơi gợi tính hăng hái của HS rất mạnh, mà cũng yêu cầu GV phải khôn khéo, tránh đi đường vòng, lan man, xa vấn đề.
 • Hỏi – đáp củng cố: Được sử dụng sau lúc giảng kiến thức mới, giúp HS củng cố được những kiến thức căn bản nhất và hệ thống hoá chúng: mở mang và đào sâu những kiến thức đã thu gom được, giải quyết tính thiếu xác thực của việc nắm kiến thức.
 • Hỏi – đáp tổng kết: được sử dụng lúc cần dẫn dắt HS nói chung hoá, hệ thống hoá những kiến thức đã học sau 1 vấn đề, 1 phần, 1 chương hay 1 môn học nhất mực. Phương pháp này giúp HS tăng trưởng năng lực nói chung hoá, hệ thống hoá, tránh nắm bắt những đơn vị kiến thức rời rạc – tạo điều kiện cho các em phát huy tính mềm mỏng của tư duy.
 • Hỏi – đáp rà soát: được sử dụng trước, trong và sau giờ giảng hoặc sau 1 vài bài học giúp GV rà soát kiến thức HS 1 cách nhanh gọn kịp thời để có thể bổ sung củng cố nhân thức ngay nếu cấp thiết. Nó cũng giúp HS tự rà soát kiến thức của mình.

Câu 14: Thực tế dạy học thầy, cô đã sử dụng bí quyết giám định giấy tờ học tập cho học trò như thế nào?

HS phải được tham dự vào công đoạn giám định bằng giấy tờ học tập, trình bày ở chỗ họ được tham dự chọn lọc 1 số thành phầm, bài làm, công tác đã thực hiện để đưa vào giấy tờ của họ. Cùng lúc họ được đòi hỏi suy ngẫm và viết những cảm tưởng ngắn về những chỉnh sửa trong bài làm, thành phầm mới so với quá trình trước, hay vì sao họ thấy rằng họ xứng đáng nhận các mức điểm đã cho. HS phải tự suy ngẫm về từng thành phầm của mình, nói rõ điểm cộng, giảm thiểu. GV có thể đòi hỏi đưa thêm lời nhận xét của tía má vào phần tự suy ngẫm của HS. Cha mẹ có thể cùng chọn bài mẫu đưa vào giấy tờ và giúp HS suy ngẫm về bài làm của mình.

Câu 15. Thầy, cô thường sử dụng bí quyết giám định bằng quan sát trong dạy học như thế nào?

 • Tôi để mắt theo dõi, lắng tai HS trong công đoạn giảng dạy trên lớp, sử dụng phiếu quan sát, bảng rà soát, nhật ký biên chép lại các biểu lộ của HS để sử dụng làm minh chứng giám định công đoạn học tập, đoàn luyện của HS
 • Chú ý tới những hành vi của HS như: sự tương tác (bàn cãi, san sẻ các nghĩ suy, biểu hiện xúc cảm…) giữa các em với nhau trong nhóm
 • Bình chọn sự văn minh hoặc phê chuẩn công đoạn làm ra thành phầm đấy. GV sẽ quan sát và cho quan điểm giám định về thành phầm, giúp các em hoàn thiện thành phầm.
 • Trong thời kì quan sát, GV phải ân cần tới những hành vi của HS, quan hệ tương tác giữa các em với nhau trong nhóm,… Khi HS nộp báo cáo, GV quan sát và cho quan điểm về các thành phầm các em làm ra

Câu 16. Thầy, cô thường sử dụng bí quyết vấn đáp trong dạy học như thế nào?

Sử dụng vấn đáp gợi mở để GV đặt những câu hỏi gợi mở dẫn dắt HS rút ra những nhận xét, những kết luận cấp thiết từ những sự kiện đã quan sát được hoặc những tài liệu đã học được, được sử dụng lúc dạy tri thức mới

Sử dụng vấn đáp củng cố sau lúc giảng kiến thức mới, giúp HS củng cố được những kiến thức căn bản nhất và hệ thống hoá chúng: mở mang và đào sâu những kiến thức đã thu gom được, giải quyết tính thiếu xác thực của việc nắm kiến thức

Sử dụng vấn đáp tổng kết lúc cần dẫn dắt HS nói chung hoá, hệ thống hoá những kiến thức đã học sau 1 vấn đề, 1 phần, 1 chương hay 1 môn học nhất mực.

Sử dụng vấn đáp rà soát trước, trong và sau giờ giảng hoặc sau 1 vài bài học giúp GV rà soát kiến thức HS 1 cách nhanh gọn kịp thời để có thể bổ sung củng cố nhân thức ngay nếu cấp thiết. Nó cũng giúp HS tự rà soát kiến thức của mình

Câu 17. Thực tế dạy học thầy, cô đã sử dụng bí quyết giám định giấy tờ học tập cho học trò như thế nào?

GV đưa ra các nhận xét, kết quả hoạt động của HS, từ đấy giám định HS theo từng nội dung có liên can. Sử dụng trong bí quyết giám định qua giấy tờ học tập, các thành phầm,
hoạt động của HS là Bảng kiểm, thang giám định, bảng quan sát, phiếu giám định theo chỉ tiêu.

Thí dụ. Có thể tổ chức dạy học qua dự án với nội dung Hoạt động thực hành và trải nghiệm và sử dụng bí quyết giám định qua giấy tờ học tập để giám định HS

Câu 18: Trong dạy học môn Giáo dục công dân tôi thường sử dụng những dạng thành phầm để đánh như:

Các bài làm hoàn chỉnh: bài rà soát 15 phút, bài rà soát giữa kì, bài rà soát cuối kì; tranh vẽ, bản đồ, đồ thị, vật dụng, sáng tác , chế tác.

Câu 19: Theo thầy (cô) mục tiêu của việc sử dụng bí quyết giám định qua thành phầm trong dạy học Giáo dục công dân để làm gì?

Mục tiêu của việc sử dụng bí quyết giám định qua thành phầm của học trò trong dạy học Giáo dục công dân để phê duyệt đấy thầy cô giáo có thể giám định được năng lực áp dụng tri thức vào thực tế của học trò.

Câu 20. Hãy tóm tắt lại “Định hướng giám định kết quả giáo dục trong dạy học môn GDCD theo Chương trình GDPT 2018” theo cách hiểu của thầy, cô?

Tiêu chí giám định kết quả giáo dục là hỗ trợ thông tin xác thực, kịp thời, có trị giá về chừng độ đạt chuẩn của chương trình và sự văn minh của HS để chỉ dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học tăng lên chất lượng giáo dục.
Căn cứ giám định là các đòi hỏi cần đạt về nhân phẩm và NL

Phạm vi giám định là toàn thể nội dung và đòi hỏi cần đạt của chương trình môn GDCD.

Kết quả giáo dục được giám định bằng các bề ngoài định tính và định lượng phê duyệt giám định công đoạn, giám định tổng kết ở cơ sở giáo dục, các kì giám định trên diện rộng ở cấp non sông, cấp địa phương và các kì giám định quốc tế.

Đặc điểm của rà soát, giám định trong dạy học môn GDCD theo hướng tăng trưởng nhân phẩm, NLHS.

Kiểm tra, giám định phải tiến hành được các công dụng và đòi hỏi chính sau:

 • Bình chọn chừng độ đạt được đòi hỏi cần đạt và bí quyết dạy học.
 • Cung cấp thông tin phản hồi đầy đủ, xác thực kịp thời về kết quả học tập có trị giá cho HS tự điều chỉnh công đoạn học; cho GV điều chỉnh hoạt động dạy học; cho cán bộ quản lí nhà trường để có biện pháp cải thiện chất lượng giáo dục; cho gia đình để giám sát, giúp sức HS.
 • Tự giám định và giám định bình đẳng của HS
 • Liên kết rà soát, giám định công đoạn với giám định tổng kết; giám định định tính với giám định định lượng, trong đấy giám định định lượng phải dựa trên giám định định tính được phản hồi kịp thời, xác thực.
 • Kiểm tra, giám định được phối hợp nhiều bề ngoài không giống nhau đảm bảo giám định toàn diện nội dung, năng lực chung, năng lực đặc trưng, nhân phẩm.
 • Bình chọn đòi hỏi tích hợp nội dung, KN để khắc phục vấn đề nhận thức và thực tế. Đây là phương thức hiệu quả đặc thù cho giám định NL HS.
 • Chú trọng giám định KN thực hành GDCD.

Câu 21. Theo thầy/cô với mỗi chủ đề/bài học có cần phải xác định được cả 3 thành phần năng lực gdcd hay ko? Vì sao?

Không cần xác định đủ 3 năng lực đặc trưng trong môn gdcd nhưng tùy vào chủ đề bài học.

Trong giám định tăng trưởng năng lực HS, GV phải ghi nhận sự văn minh của HS phê duyệt việc tích lũy, miêu tả, phân tách, giảng giải các hành vi đạt được của HS theo các chừng độ từ thấp tới cao và đối chiếu nó với các chừng độ thuộc các thành tố của mỗi năng lực cần đo (đòi hỏi cần đạt của mỗi năng lực trong Chương trình GDPT 2018).

Câu 22: Thầy (cô) thường sử dụng các dạng câu hỏi giám định nào trong dạy học và rà soát, giám định môn Giáo dục công dân?

Tôi thường sử dụng các dạng câu hỏi giám định trong dạy học và rà soát, giám định môn Giáo dục công dân như:

 • Dạng câu hỏi nhận diện.
 • Dạng câu hỏi thông hiểu.
 • Dạng câu hỏi áp dụng.
 • Dạng câu hỏi phân tách.
 • Dạng câu hỏi tổng hợp.
 • Dạng câu hỏi giám định.

Câu 23: Theo thầy (cô) những dạng bài tập nào thường được sử dụng trong rà soát, giám định môn Giáo dục công dân? Tại sao?

Bài tập có thể phân loại thành các dạng bài tập như:

 • Bài tập ra quyết định.
 • Bài tập kiếm tìm thông tin.
 • bài tập phát hiện vấn đề.
 • Bài tập tìm phương án khắc phục vấn đề.
 • Bài tập phân tách và giám định.
 • bài tập dò hỏi và nghiên cứu.

Trong dạy học môn Giáo dục công dân thì bài tập thường có sự tích hợp, 2 dạng bài tập thường được sử dụng tới trong rà soát giám định là: Bài tập cảnh huống và bài tập thực hành.

Vì để nhằm giám định năng lực áp dụng tri thức của học trò vào thực tế và năng lực hành động của học trò. Kế bên đấy giám định tính tự lực hăng hái, chủ động , thông minh của học trò trong học tập.

Câu 24: Hãy nêu cách xây dựng và sử dụng bài tập cảnh huống? Cho tỉ dụ?

* Cách xây dựng bài tập cảnh huống:

– Bài tập cảnh huống có 2 phần:

+ Miêu tả cảnh huống.

+ Câu hỏi của thầy cô giáo.( Nêu nhiệm vụ học tập): Là cảnh huống có thực hay cảnh huống giả thiết.

* Cách sử dụng bài tập cảnh huống:

+ Sử dụng trong giám định thường xuyên, rà soát viết ( nhóm, tư nhân, toàn lớp)

+ Quan tâm tới nội dung giải đáp và công đoạn tiến hành bài tập.

+ Bình chọn bằng cách cho điểm, nhận xét học trò (xem xét cách nhận xét).

Thí dụ về sử dụng bài tập cảnh huống:

Khi dạy chủ đề: Công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam, GV muốn giám định xem học trò có nắm chắc về căn cứ để xác định công dân Việt Nam hay ko, Gv có thể sử dụng bài tập cảnh huống sau:

Vợ chồng anh Minh là công dân Việt Nam, sinh sống tại Hà Nội. 5 2018 vợ chồng anh Minh đã xin thôi quốc tịch Việt Nam để sang định cư ở Hàn quốc và đã có quyết định đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên vì 1 lí do về sức khỏe nên gia đình anh Minh chưa nhập quốc tịch Hàn Quốc được và vẫn ở tại Hà Nội. 5 2019, vợ chồng anh sinh nhỏ Hải Phong tại bệnh viện phụ sản Hà Nội. Theo em, nhỏ Hải Phong có phải là công dân Việt Nam ko? Tại sao?

Như vậy học trò sẽ áp dụng những tri thức được hiểu về các căn cứ để xác định công dân Việt Nam, áp dụng vào cảnh huống chi tiết này và xác định nhỏ Hải Phong có phải là công dân Việt Nam hay ko và đưa ra lí do giảng giải.

Đáp án tự luận môn Công nghệ THCS Mô đun 3

Câu 1. Trình bày ý kiến của thầy/cô về thuật ngữ “rà soát và giám định”?

 • Kiểm tra giám định là 1 khâu chẳng thể tách rời của công đoạn dạy học;
 • Kiểm tra giám định là phương tiện hành nghề quan trọng của thầy cô giáo;
 • Kiểm tra giám định là 1 bộ phận quan trọng của điều hành giáo dục, quản lí chất lượng dạy và học.

Câu 2. Thầy cô hãy cho quan điểm nhận xét của mình về lược đồ hình sau:

Cả 2 cách giám định đều theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS chú trọng tới giám định công đoạn để phát hiện kịp thời sự văn minh của HS và vì sự văn minh của HS, từ đấy điều chỉnh và tự điều chỉnh kịp thời hoạt động dạy và hoạt động học trong công đoạn dạy học.

Nhưng giám định tiên tiến có phần điểm cộng hơn vì bảo đảm chất lượng và hiệu quả của giám định kết quả học tập theo tiếp cận năng lực yêu cầu phải áp dụng cả 3 triết lí: Bình chọn vì học tập, Bình chọn là học tập, Bình chọn kết quả học tập

Câu 3. Theo thầy/cô năng lực học trò được trình bày như thế nào, biểu lộ ra sao?

Năng lực học trò được trình bày:

 • Khả năng áp dụng thông minh kiến thức trong những cảnh huống phần mềm không giống nhau.
 • HS phải đáp ứng được vấn đề trong cảnh huống mang tính thực tế.
 • HS vừa phải áp dụng những tri thức, kỹ năng đã được học ở nhà trường, vừa phải dùng những kinh nghiệm của bản thân nhận được từ những trải nghiệm bên ngoài nhà trường (gia đình, tập thể và xã hội).

Câu 4. Nguyên tắc rà soát giám định có ý nghĩa như thế nào trong rà soát giám định năng lực học trò?

KTĐG theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS THCS cần bảo đảm các nguyên lý sau:

1. Bảo đảm tính toàn diện và linh động

2. Bảo đảm tính tăng trưởng HS

3. Bảo đảm giám định trong bối cảnh thực tế

4. Bảo đảm thích hợp với đặc trưng môn học

Câu 5. Vì sao có thể nói thứ tự 7 bước rà soát, giám định năng lực học trò hình thành vòng tròn khép kín?

Với 7 bước rà soát, giám định năng lực hình thành vòng tròn khép kín vì 7 bước trên có thể giám định kết quả học tập theo định hướng tiếp cận năng lực cần chú trọng vào bản lĩnh áp dụng thông minh kiến thức trong những cảnh huống phần mềm không giống nhau. Hay nói cách khác, giám định theo năng lực là giám định tri thức, kỹ năng và thái độ trong những bối cảnh có ý nghĩa. Bình chọn kết quả học tập của học trò đối với các môn học và hoạt động giáo dục theo công đoạn hay ở mỗi quá trình học tập chính là giải pháp cốt yếu nhằm xác định chừng độ tiến hành chỉ tiêu dạy học về tri thức, kỹ năng, thái độ và năng lực, cùng lúc có vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả học tập của học trò.

KTĐG theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS THCS cần bảo đảm các nguyên lý sau:

 1. Bảo đảm tính toàn diện và linh động
 2. Bảo đảm tính tăng trưởng HS
 3. Bảo đảm giám định trong bối cảnh thực tế
 4. Bảo đảm thích hợp với đặc trưng môn học

Câu 6. Thầy, cô hiểu thế nào là giám định thường xuyên?

Bình chọn thường xuyên hay còn gọi là giám định công đoạn là hoạt động giám định

diễn ra trong tiến trình tiến hành hoạt động giảng dạy môn học, hỗ trợ thông tin phản hồi cho GV và HS nhằm chỉ tiêu cải thiện hoạt động giảng dạy, học tập. Bình chọn thường xuyên chỉ những hoạt động rà soát giám định được tiến hành trong công đoạn dạy học, có ý nghĩa phân biệt với những hoạt động rà soát giám định trước lúc mở màn công đoạn dạy học 1 môn học nào đấy (giám định đầu 5/giám định xếp lớp) hoặc sau lúc xong xuôi công đoạn dạy học môn học này (giám định tổng kết). Bình chọn thường xuyên được xem là giám định vì công đoạn học tập hoặc vì sự văn minh của HS.

Câu 7. Thầy, cô hiểu như thế nào là giám định định kì?

Bình chọn định kì là giám định kết quả giáo dục của HS sau 1 quá trình học tập, đoàn luyện, nhằm xác định chừng độ chấm dứt nhiệm vụ học tập của HS so với đòi hỏi cần đạt so với qui định trong chương trình giáo dục phổ biến và sự tạo nên, tăng trưởng năng lực, nhân phẩm HS.

Câu 8. Thầy cô hãy cho biết câu hỏi tự luận có những dạng nào? Đặc điểm của mỗi dạng đấy?

Câu tự luận trình bày ở 2 dạng: Thứ nhất là câu có sự giải đáp mở mang, là loại câu có khuôn khổ rộng và nói chung. HS tự do biểu đạt tư tưởng và tri thức. Thứ 2 là câu tự luận giải đáp có giới hạn, các câu hỏi được diễn tả cụ thể, khuôn khổ câu hỏi được nêu rõ để người giải đáp biết được khuôn khổ và độ dài áng chừng của câu giải đáp. Bài rà soát với loại câu này thường có nhiều câu hỏi hơn so với bài rà soát tự luận có câu hỏi mở mang. Nó nhắc đến đến những vấn đề chi tiết, nội dung hẹp hơn nên đỡ mơ hồ hơn đối với người giải đáp; do đấy việc chấm điểm dễ hơn và có độ tin tưởng cao hơn.

Câu 9. Thầy, cô thường sử dụng bí quyết giám định hỏi – đáp trong dạy học như thế nào?

GV đặt câu hỏi và HS giải đáp câu hỏi (hoặc trái lại), nhằm rút ra những kết luận, những kiến thức mới nhưng HS cần nắm, hoặc nhằm tổng kết, củng cố, rà soát mở mang, đào sâu những kiến thức nhưng HS đã học.

Thầy, cô thường sử dụng bí quyết giám định hỏi – đáp trong dạy học như thế nào?

GV đặt câu hỏi và HS giải đáp câu hỏi (hoặc trái lại), nhằm rút ra những kết luận, những kiến thức mới nhưng HS cần nắm, hoặc nhằm tổng kết, củng cố, rà soát mở mang, đào sâu những kiến thức nhưng HS đã học.

Câu 10. Thực tế dạy học thầy, cô đã sử dụng bí quyết giám định giấy tờ học tập cho học trò như thế nào?

 • Khi sử dụng giám định giấy tờ học tập, có thể liên kết với các phương tiện như bảng quan sát, câu hỏi vấn đáp, phiếu giám định theo chỉ tiêu (rubric)…
 • Giấy má học tập dùng để rà soát giám định trong dạy học Công nghệ có thể là các phiếu học tập, bài tập cảnh huống, bài tập vẽ, xây dựng qui trình chế biến, ảnh, video lưu lại công đoạn tiến hành nhiệm vụ học tập ngoài lớp học… Việc GV sử dụng các phương tiện không giống nhau nhằm tích lũy được thông tin chuyên dụng cho cho việc rà soát giám định công đoạn học tập của HS lệ thuộc vào phương pháp tổ chức, chuyển giao nhiệm vụ học tập đấy.

Câu 11: Theo thầy/cô sử dụng bí quyết giám định thành phầm có thể giám định được năng lực chung và nhân phẩm của học trò ko?

Sử dụng bí quyết giám định thành phầm có thể giám định được năng lực chung và nhân phẩm của học trò vì: Để đáp ứng 1 thành phầm yêu cầu HS phải sử dụng liên kết nhiều nguồn thông tin, các kỹ năng có tính phức tạp hơn, và mất nhiều thời kì hơn. Thành phầm này có thể yêu cầu sự cộng tác giữa các HS và nhóm HS, phê duyệt đấy nhưng GV có thể giám định được năng lực áp dụng tri thức vào thực tế của HS.

Câu 12. Về chỉ tiêu giám định; căn cứ giám định; khuôn khổ giám định; nhân vật giám định theo chương trình GDPT cũ với chương trình GDPT 2018 có gì không giống nhau?

 • Tiêu chí giám định kết quả giáo dục là hỗ trợ thông tin xác thực, kịp thời, có trị giá về chừng độ phục vụ đòi hỏi cần đạt của chương trình và sự văn minh của HS để chỉ dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lí và tăng trưởng chương trình, đảm bảo sự văn minh của từng HS và tăng lên chất lượng giáo dục.
 • Căn cứ giám định là các đòi hỏi cần đạt về nhân phẩm và năng lực được qui định trong chương trình toàn cục và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục.
 • Phạm vi giám định bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục buộc phải, môn học và chuyên đề học tập chọn lọc và môn học tự chọn.
 • Nhân vật giám định là thành phầm và công đoạn học tập, đoàn luyện của HS.

Câu 13: Hãy tóm tắt lại “Định hướng giám định kết quả giáo dục trong dạy học môn Công nghệ theo Chương trình GDPT 2018” theo cách hiểu của thầy, cô?

Chương trình môn Công nghệ tiến hành định hướng về giám định kết quả giáo dục trong Chương trình toàn cục, cùng lúc nhấn mạnh các đòi hỏi sau:

 • Mục tiêu giám định là hỗ trợ thông tin xác thực, kịp thời, có trị giá về chừng độ phục vụ đòi hỏi cần đạt về nhân phẩm, năng lực và những văn minh của HS trong suốt công đoạn học tập môn học, qua đấy điều chỉnh hoạt động dạy và học;
 • Căn cứ giám định, các chỉ tiêu giám định và bề ngoài giám định đảm bảo thích hợp với chỉ tiêu, đòi hỏi cần đạt về nhân phẩm cốt yếu, năng lực chung và năng lực công nghệ. Coi trọng giám định hoạt động thực hành; áp dụng tri thức, kỹ năng làm ra thành phầm của HS; áp dụng tri thức vào thực tế;
 • Sử dụng nhiều chủng loại các bí quyết, bề ngoài giám định không giống nhau đảm bảo giám định toàn diện HS; chú trọng giám định bằng quan sát trong giám định theo tiến trình và giám định theo thành phầm. Với mỗi nhiệm vụ học tập, chỉ tiêu giám định được thiết kế đầy đủ, dựa trên đòi hỏi cần đạt và được ban bố ngay từ đầu để định hướng cho HS trong công đoạn tiến hành nhiệm vụ học tập; phương tiện giám định phải đề đạt được đòi hỏi cần đạt nêu trong mỗi chủ đề, mạch nội dung.
 • Liên kết giữa giám định công đoạn và giám định tổng kết; trong đấy, giám định công đoạn phải được thực hiện thường xuyên, liên tiếp và tích hợp vào trong các hoạt động dạy học, bảo đảm chỉ tiêu giám định vì sự văn minh của HS; khuyến khích tự giám định và giám định bình đẳng.

Câu 14. Theo thầy/cô với mỗi chủ đề/bài học có cần phải xác định được cả 5 thành phần năng lực Công nghệ hay ko? Vì sao?

Mỗi chủ đề/bài học cần chú trọng tới giám định năng lực công nghệ mà ko có nghĩa phải giám định đủ cả 5 thành tố năng lực Công nghệ: nhận thức công nghệ, giao tiếp công nghệ, sử dụng công nghệ, giám định công nghệ và thiết kế kĩ thuật. Mỗi nội dung dạy học chi tiết có thể chỉ nhằm tạo nên và tăng trưởng 1 hoặc 1 vài thành tố đấy. Thí dụ giám định năng lực đọc bản vẽ kĩ thuật thì thành tố giao tiếp công nghệ nổi bật hơn cả. Nhưng lúc giám định năng lực thiết kế mạch điện chiếu sáng cầu thang thì thành tố thiết kế công nghệ lại là thành tố nổi bật nhất.

Câu 15. Thầy/cô hãy san sẻ kinh nghiệm của mình về việc xây dựng đề rà soát?

Khi xây dựng đề rà soát môn Công nghệ tôi tiến hành theo thứ tự sau:

Bước 1: Xác định các chỉ tiêu giám định

Bước 2: Thiết lập ma trận đề rà soát

Bước 3: Biên soạn các dạng câu hỏi theo ma trận đề

Bước 4: Xây dựng đề rà soát và chỉ dẫn chấm

Bước 5: Thử nghiệm phân tách kết quả, điều chỉnh và hoàn thiện đề

Câu 16. Thầy, cô hiểu như thế nào về câu hỏi “tổng hợp” và câu hỏi “giám định”?

Câu hỏi “tổng hợp” nhằm rà soát bản lĩnh của HS có thể đưa ra dự báo, cách khắc phục vấn đề, các câu giải đáp hoặc đề nghị có tính thông minh.

– Công dụng đối với HS: Kích thích sự thông minh của HS, hướng các em tìm ra yếu tố mới…

– Phương pháp sử dụng:

 • GV cần tạo ra những cảnh huống phức tạp, những câu hỏi có vấn đề, khiến HS phải phán đoán, có thể tự do đưa ra những lời giải mang tính thông minh riêng của mình.
 • Câu hỏi tổng hợp yêu cầu phải có nhiều thời kì sẵn sàng.

Câu hỏi “ĐÁNH GIÁ”

Câu hỏi “giám định” nhằm rà soát bản lĩnh đóng góp quan điểm, sự suy đoán của HS trong việc thẩm định, giám định các ý nghĩ, sự kiện, hiện tượng,… dựa trên các chỉ tiêu đã đưa ra.

– Công dụng đối với HS: Thúc đẩy sự tìm tòi kiến thức, sự xác định trị giá của HS.

– Phương pháp sử dụng: GV có thể tham khảo 1 số gợi ý sau để xây dựng các câu hỏi giám định:

 • Hiệu quả áp dụng dạy học hăng hái như thế nào?
 • Triển khai dạy học hăng hái đấy có thành công ko trong thực tế dạy học?
 • Theo em trong số các giả thuyết nêu ra, giả thuyết nào là có lí nhất và vì sao?

+ Theo mức nói chung của các vấn đề có: Câu hỏi nói chung; câu hỏi theo chủ đề bài học; câu hỏi theo nội dung bài học.

+ Theo chừng độ tham dự của hoạt động nhận thức của HS có: Câu hỏi tái tạo và câu hỏi thông minh.

Câu 17. Thầy, cô hãy đặt 3 câu hỏi cho chỉ tiêu khai thác tri thức trong dạy học môn Công nghệ?

 1. Dây đốt hot của bàn là điện, nồi cơm điện thường được làm bằng nguyên liệu gì?
 2. Năng lượng đầu vào-đầu ra của bàn là điện là gì?
 3. Căn cứ vào vỏ nồi cơm điện, em hãy giảng giải vì sao sử dụng nồi cơm điện tiết kiệm điện năng hơn bếp điện?

Câu 18: Thầy, cô hãy đặt 2 câu hỏi nhằm lôi cuốn sự để mắt của HS vào bài học?

 1. Cô muốn nghe quan điểm của em về câu giải đáp của bạn A.
 2. Em hãy nhắc lại câu giải đáp mới rồi của bạn.

Câu 19. Thầy, cô hãy thể hiện hiểu biết của mình về việc xây dựng bài tập cảnh huống?

Việc xây dựng bài tập cảnh huống:

Bài tập cảnh huống ko có sẵn nhưng GV cần xây dựng (cảnh huống giả thiết) hoặc chọn lọc trong thực tế (cảnh huống thực). Cả 2 trường hợp này, GV phải tuân thủ 1 số đòi hỏi sau:

 • Cần liên hệ với kinh nghiệm ngày nay cũng như cuộc sống, nghề nghiệp trong mai sau của HS
 • Có thể diễn giải theo cách nhìn của HS và để mở nhiều hướng khắc phục
 • Chứa đựng tranh chấp và vấn đề có thể liên can tới nhiều bình diện
 • Cần vừa sức và có thể khắc phục trong những điều kiện chi tiết
 • Cần có thể có nhiều cách khắc phục không giống nhau
 • Có tính giáo dục, có tính nói chung hóa, có tính thời sự
 • Cần có những cốt truyện, bao hàm các trích dẫn.

Câu 20. Thầy, cô hãy giảng giải bài tập sau: Cho hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của vật thể như hình vẽ. Vẽ hình chiếu thứ 3 của vật thể (như hình)?

Để phân biệt, trường hợp này, 1 trong 2 hình chiếu cho trước của bài tập phải dùng hình chiếu cạnh (hình chiếu thứ 3).

Câu 21. Hãy thể hiện mục tiêu sử dụng thành phầm học tập trong rà soát giám định?

Sử dụng các thành phầm học tập để giúp GV giám định sự văn minh của HS, Bình chọn năng lực áp dụng, năng lực hành động thực tế, kích thích động cơ, hứng thú học tập cho HS, phát huy tính tích tự lực, tinh thần nghĩa vụ, thông minh, tăng trưởng năng lực khắc phục vấn đề phức hợp, tăng trưởng năng lực hợp tác làm việc, đoàn luyện tính dẻo dai, nhẫn nại, tăng trưởng năng lực giám định cho HS.

Câu 22. Hãy thể hiện cách sử dụng thành phầm học tập trong rà soát giám định?

Sử dụng các thành phầm học tập để giám định sau lúc HS xong xuôi 1 công đoạn tiến hành các hoạt động học tập ở trên lớp, trong phòng thí nghiệm hay trong thực tế.

GV sử dụng thành phầm học tập để giám định sự văn minh của HS và bản lĩnh áp dụng tri thức, kỹ năng, thái độ vào trong các hoạt động thực hành, thực tế.

Để việc giám định thành phầm được hợp nhất về chỉ tiêu và các chừng độ giám định,

GV có thể thiết kế thang đo. Thang đo thành phầm là 1 loạt mẫu thành phầm có chừng độ chất lượng từ thấp tới cao. Khi giám định, GV so sánh thành phầm của HS với những thành phầm mẫu chỉ chừng độ trên thang đo để tính điểm.

GV có thể thiết kế Rubric định lượng và Rubric định tính để giám định thành phầm học tập của HS.

Câu 23. Thầy cô hãy cho biết ý kiến của mình về mục tiêu sử dụng giấy tờ học tập?

Giấy má học tập có thể được sử dụng với nhiều mục tiêu không giống nhau, mà 2 mục tiêu chính của giấy tờ học tập là:

 • Trưng bày/giới thiệu thành tựu của HS: Với mục tiêu này, giấy tờ học tập chứa đựng các bài làm, thành phầm tốt nhất, mang tính tiêu biểu của HS trong công đoạn học tập môn học. Nó được chuyên dụng cho việc khen ngợi, biểu dương thành tựu nhưng HS đạt được. Nó cũng có thể dùng trong giám định tổng kết hoặc trưng bày, giới thiệu cho người khác xem.
 • Chứng minh sự văn minh của HS về 1 chủ đề/lĩnh vực nào đấy theo thời kì.
 • Loại giấy tờ học tập này tích lũy các mẫu bài làm liên tiếp của HS trong 1 quá trình học tập nhất mực để chẩn đoán gian nan trong học tập, chỉ dẫn cách học tập mới, qua đấy cải thiện việc học tập của các em. Đấy là những bài làm, thành phầm cho phép GV, bản thân HS và các lực lượng khác có liên can trông thấy sự văn minh và sự cải thiện việc học tập theo thời kì ở HS.
 • Qua mục tiêu của giấy tờ học tập có thể nhận thấy: giấy tờ học tập mang tính tư nhân rất cao, mỗi giấy tờ có nét lạ mắt riêng. Nó ko dùng vào việc so sánh, giám định giữa các HS với nhau (ko so sánh thành phầm của HS này với HS khác). Giấy má học tập tập hợp vào phân phối và điều chỉnh việc học của HS. Nó cho phép HS thời cơ để nhìn nhận lại và suy ngẫm về thành phầm và công đoạn nhưng các em đã tiến hành, qua đấy
 • HS phát huy thế mạnh và giải quyết giảm thiểu trong học tập.

Câu 24. Theo thầy, cô giấy tờ học tập nên điều hành thế nào?

Giấy má phải được phân loại và bố trí khoa học:

Xếp loại theo thuộc tính của thành phầm theo các dạng trình bày không giống nhau: các bài làm, bài viết, biên chép được xếp riêng, các băng đĩa ghi hình, thu thanh được xếp riêng rẽ.

Xếp theo thời kì: các thành phầm trên lại được bố trí theo trình tự thời kì để dễ ợt theo dõi sự văn minh của HS theo từng thời gian. Khi chọn lọc thành phầm đưa vào giấy tờ cần có miêu tả sơ lược về ngày làm bài, ngày nộp bài và ngày giám định. Đặc thù nếu là giấy tờ nhằm giám định sự văn minh của HS nhưng ko ghi tháng ngày cho các thành phầm thì rất khó để tiến hành giám định. Tốt nhất nên có mục lục ở đầu mỗi giấy tờ để dễ theo dõi.

Giấy má học tập yêu cầu ko gian. Chúng phải được lưu trữ an toàn mà phải dễ lấy ra để sử dụng. Việc rà soát, quản lí, duy trì và giám định giấy tờ học tập của HS là tốn thời kì mà rất quan trọng đối với bề ngoài giám định này.

Câu 25. Thầy, cô hãy thể hiện hiểu biết của mình về bảng kiểm?

 • Bảng kiểm là 1 danh sách đánh dấu các chỉ tiêu (về các hành vi, các đặc điểm…mong chờ) có được biểu lộ hoặc được tiến hành hay ko.
 • Bảng kiểm thường chỉ rõ sự hiện ra hay ko hiện ra (có mặt hay ko có mặt, được tiến hành hay ko được tiến hành) các hành vi, các đặc điểm mong chờ nào đấy mà nó có giảm thiểu là ko tạo điều kiện cho người giám định biết được chừng độ hiện ra khác của các chỉ tiêu đấy.

Câu 26. Bảng kiểm trong dạy học theo chương trình GDPT 2006 với chương trình GDPT 2018 có gì khác?

Trong chương trình GDPT 2018:

– Bảng kiểm được sử dụng để giám định các hành vi hoặc các thành phầm nhưng HS tiến hành. Với 1 danh sách các chỉ tiêu đã xây dựng sẵn, GV sẽ sử dụng bảng kiểm để quyết định xem những hành vi hoặc những đặc điểm của thành phầm nhưng HS tiến hành có khớp với từng chỉ tiêu có trong bảng kiểm ko.

– GV có thể sử dụng bảng kiểm nhằm:

 • Bình chọn sự văn minh của HS: Họ có thể chỉ ra cho HS biết những chỉ tiêu nào
 • HS đã trình bày tốt, những chỉ tiêu nào chưa được tiến hành và cần được cải thiện.
 • GV còn có thể tổng hợp các chỉ tiêu trong bảng kiểm và lượng hóa chúng thành điểm số theo cách tính % để xác định chừng độ HS đạt được.

Câu 27. Thầy, cô hãy thể hiện hiểu biết của mình về thang giám định?

Thang giám định là phương tiện đo lường chừng độ nhưng HS đạt được ở mỗi đặc điểm, hành vi về góc cạnh/lĩnh vực chi tiết nào đấy.

Có 3 bề ngoài biểu lộ căn bản của thang giám định là thang dạng số, thang dạng đồ thị và thang dạng miêu tả.

Câu 28. Theo thầy, cô thang giám định nên chia 3 thang điểm hay 5 thang điểm tương ứng? Tại sao?

Theo tôi, thang giám định nên chia 5 thang điểm tương ứng. Vì mỗi đặc điểm, hành vi được miêu tả 1 cách cụ thể, rõ ràng, chi tiết ở mỗi chừng độ không giống nhau. Bề ngoài này đòi hỏi người giám định chọn 1 trong số những miêu tả phù thống nhất với hành vi, thành phầm của HS. Từ đấy sẽ có sự phân hóa học trò rõ hơn.

Câu 29. Thầy/cô cho quan điểm về việc sử dụng rubric cho học trò giám định bình đẳng về mặt định tính được hiệu quả?

Đối với giám định định tính: GV dựa vào sự mô tả các chừng độ trong bản rubric để chỉ ra cho HS thấy lúc đối chiếu thành phầm, công đoạn tiến hành của HS với từng chỉ tiêu thì những chỉ tiêu nào họ làm tốt và làm tốt tới chừng độ nào (mức 4 hay 5 ), những chỉ tiêu nào chưa tốt và chừng độ ra sao (mức 1, 2 hay 3). Từ đấy, GV dành thời kì thảo luận với HS hoặc nhóm HS 1 cách tỉ mỉ về thành phầm hay công đoạn tiến hành nhiệm vụ của họ để chỉ cho họ thấy những điểm được và chưa được. Trên cơ sở HS đã nhìn thấy rõ những nhược điểm của bản thân hoặc của nhóm mình, GV đòi hỏi HS đề nghị cách tu sửa nhược điểm để cải thiện thành phầm/công đoạn cho tốt hơn.

Với cách này, GV ko chỉ sử dụng rubric để giám định HS nhưng còn chỉ dẫn HS tự giám định và giám định bình đẳng. Qua đấy, HS sẽ nhận rõ được những gì mình đã làm tốt, những gì còn yếu kém, tự vạch ra hướng giải quyết những sơ sót đã mắc phải, nhờ đấy nhưng sẽ càng ngày càng văn minh. Tuy việc thảo luận giữa GV và HS cần rất nhiều thời kì của lớp mà chúng đích thực nhập vai trò quyết định làm tăng hiệu quả học tập và đẩy mạnh bản lĩnh tự giám định của HS.

Câu 30. Để giám định 1 rubric tốt thầy, cô sẽ giám định theo những chỉ tiêu nào?

1 rubric tốt cần bảo đảm các đòi hỏi sau:

 • Thể hiện đúng trọng điểm những góc cạnh quan trọng của hoạt động/thành phầm cần giám định.
 • Mỗi chỉ tiêu phải bảo đảm tính biệt lập, đặc thù cho 1 tín hiệu nào đấy của hoạt động/thành phầm cần giám định
 • Tiêu chí đưa ra phải quan sát và giám định được.

Câu 319. Vấn đề nào thầy, cô cho là gian nan nhất lúc xây dựng rubric giám định?

Vấn đề nào thầy, cô cho là gian nan nhất lúc xây dựng rubric giám định là: Xây dựng các chừng độ trình bày các chỉ tiêu đã xác định

Câu 32. Thầy, cô hãy đưa ra chỉ tiêu theo nhân phẩm, năng lực trên cơ sở đòi hỏi cần đạt của chủ đề sau?

1. Phẩm chất·

 • Chăm chỉ (ham học): Có tinh thần áp dụng tri thức, kỹ năng học được ở nhà trường, trong sách báo và từ nguồn tin tưởng khác vào học tập và đời sống hằng ngày.
 • Trách nhiệm: HS có nghĩa vụ với bản thân, gia đình và xã hội về vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Năng lực chung

 • Năng lực tự chủ và tự học
 • Năng lực giao tiếp và cộng tác
 • Năng lực khắc phục các vấn đề thông minh.

3. Năng lực công nghệ

– Giao tiếp công nghệ:

 • Kể được tên 1 số nguyên liệu cốt yếu dùng để xây dựng nhà ở.
 • Miêu tả được các bước chính để xây dựng 1 ngôi nhà ở.

– Sử dụng công nghệ: Thực hiện được 1 số giải pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.

Câu 33. Thầy/cô hãy liệt kê 1 số từ ngữ trình bày chừng độ đòi hỏi cần đạt trong xác định chỉ tiêu chủ đề/bài học?

1 số từ ngữ trình bày chừng độ đòi hỏi cần đạt trong xác định chỉ tiêu chủ đề/bài học:

 • Miêu tả được….
 • Nêu được…
 • Trình bày được….
 • Kể được…..

Câu 34. Cảm nhận của thầy, cô về ý nghĩa của bảng ma trận giám định chủ đề môn Công nghệ?

Cảm nhận của tôi về ý nghĩa của bảng ma trận giám định chủ đề môn Công nghệ: Từ ma trận giám định theo chủ đề GV có thể xây dựng ma trận chỉ tiêu chuyên dụng cho giám định theo hướng năng lực 1 cách khoa học, cụ thể.

Để lập mưu hoạch giám định trong dạy học chủ đề môn Công nghệ theo hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS, cần xác định thông tin về chứng cớ năng lực, giải đáp 1 số câu hỏi như thế nào?

1 số câu hỏi xác định thông tin chứng cớ năng lực:

 • Vì sao số răng của đĩa lại nhiều hơn số răng của líp?
 • Để 2 bánh răng ăn nhập được với nhau, hoặc đĩa ăn nhập được với xích cần bảo đảm những nhân tố gì?
 • Muốn đảo chiều của bánh bị dẫn, ta mắc dây đai theo kiểu nào?
 • Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa đường kính bánh đai và số vòng quay của chúng?

Câu 35. Thầy, cô hãy miêu tả mẫu phiếu học tập?

PHIẾU HỌC TẬP

Nhiệm vụ các nhóm:

Quan sát mẫu hình bộ truyền động đai hình 29.2 Sgk/99. Hoàn thành những nội dung sau:

1. Nêu cấu tạo, nguyên lí của bộ truyền động đai?

2. Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa đường kính bánh đai và số vòng quay của chúng?

3. Muốn đảo chiều của bánh bị dẫn, ta mắc dây đai theo kiểu nào?

4. Em hãy cho biết phần mềm của bộ truyền động đai?

Câu 36. Với đặc trưng môn học, giáo dục Công nghệ có ích thế giúp HS tăng trưởng các nhân phẩm nào?

Với đặc trưng môn học, giáo dục Công nghệ có ích thế giúp HS tăng trưởng các nhân phẩm: cần cù, thật thà, nghĩa vụ.

Câu 37. Năng lực khắc phục vấn đề và thông minh được tạo nên và tăng trưởng cho học trò qua dạy học môn Công nghệ như thế nào?

Giáo dục Công nghệ có nhiều ưu điểm trong tạo nên và tăng trưởng ở HS năng lực khắc phục vấn đề và thông minh phê duyệt các hoạt động tìm tòi, thông minh thành phầm mới; khắc phục các vấn đề về kĩ thuật, công nghệ trong thực tế. Trong Chương trình môn Công nghệ, tư tưởng thiết kế được nhấn mạnh và xuyên suốt từ cấp tiểu học tới cấp trung học phổ biến (THPT) và được tiến hành phê duyệt các mạch nội dung, thực hành, trải nghiệm từ dễ dàng tới phức tạp là điều kiện để tạo nên, tăng trưởng năng lực khắc phục vấn đề và thông minh.

Năng lực chung được tạo nên và tăng trưởng trong mỗi mạch nội dung, chủ đề học tập chi tiết. Tùy theo đặc điểm, thuộc tính của nội dung nhưng mỗi bài học sẽ góp phần tăng trưởng năng lực, thành tố của năng lực, hay 1 số đòi hỏi cần đạt chi tiết. GV cần nghiên cứu kĩ về năng lực chung để hiểu thực chất, cấu trúc, đòi hỏi cần đạt cho từng cấp học. Từ đấy mới có cơ sở đề nghị chỉ tiêu tăng trưởng năng lực cho mỗi bài dạy.

Câu 38. Theo thầy, cô nhân phẩm, năng lực được giám định phê duyệt đâu?

Bình chọn năng lực khắc phục vấn đề và thông minh phê duyệt dạy học môn Công nghệ theo định hướng sau: Công nghệ hướng đến tìm tòi, thông minh thành phầm mới, khắc phục các vấn đề về kĩ thuật, công nghệ trong thực tế nhằm khiến cho cuộc sống của con người ngày 1 tốt đẹp hơn. Giáo dục Công nghệ có nhiều ưu điểm trong tạo nên và tăng trưởng ở HS năng lực khắc phục vấn đề và thông minh phê duyệt các hoạt động tìm tòi, thông minh thành phầm mới; khắc phục các vấn đề về kĩ thuật, công nghệ trong thực tế. Trong Chương trình môn Công nghệ, tư tưởng thiết kế được nhấn mạnh và xuyên suốt từ cấp tiểu học tới cấp THPT và được tiến hành phê duyệt các mạch nội dung, thực hành, trải nghiệm, từ dễ dàng tới phức tạp,… là điều kiện để tạo nên, tăng trưởng năng lực khắc phục vấn đề và thông minh.

Câu 39. Xin thầy, cô cho biết về xử lý kết quả giám định định tính và định lượng là như thế nào?

Xử lí dưới dạng định tính

Các thông tin định tính tích lũy hàng ngày trong công đoạn dạy học, bao gồm:

Các bản miêu tả các sự kiện, các nhận xét thường ngày, các phiếu quan sát, bảng kiểm, phiếu hỏi, thang đo…, trình bày các chỉ báo giám định của GV, của phụ huynh, của bằng hữu, HS tự giám định… được lại.

GV lập thành các bảng miêu tả đặc thù hoặc ma trận có sử dụng các chỉ tiêu đối chiếu với các chỉ tiêu, tiêu chuẩn để giám định, từ đấy đưa ra các quyết định giám định như xác nhận HS đạt hay chưa đạt đòi hỏi của môn học.

Để việc xử lí kết quả giám định dưới dạng định tính được xác thực và khách quan, GV cần dựa vào chỉ tiêu, đòi hỏi cần đạt để đưa ra các chỉ tiêu giám định, mỗi chỉ tiêu lại gồm có các chỉ báo miêu tả các biểu lộ hành vi đặc thù để có chứng cớ rõ ràng cho việc giám định.

Xử lí dưới dạng định lượng

Các bài rà soát thường xuyên, định kì có tính điểm sẽ được qui đổi theo hệ số, sau đấy tính điểm trung bình cộng để xếp loại HS. Trong thực tiễn, các cơ quan chỉ huy, quản lí giáo dục sẽ có các văn bản chỉ dẫn cụ thể cách tính điểm trung bình, xếp loại kết qủa giám định, GV cần tuân thủ các qui định này.

Các kết quả giám định dạng cho điểm trên nhóm mẫu đủ to thường sử dụng các phép toán thống kê miêu tả (tính các thông số định tâm như trị giá trung bình, độ lệch, phương sai, sai số…) và thống kê suy luận (tương quan, hồi qui…). Điểm thô của mỗi tư nhân trên 1 phép đo được qui đổi thành điểm chuẩn dựa trên điểm trung bình và độ lệch để tiện so sánh từng tư nhân giữa các phép đo.

Câu 40. Thầy cô san sẻ hiểu biết của mình về phản hồi kết quả giám định?

* Các bề ngoài trình bày kết quả giám định

 • Thể hiện bằng điểm số
 • Thể hiện bằng nhận xét
 • Thể hiện liên kết giữa nhận xét và điểm số
 • Thể hiện qua việc mô tả mức năng lực HS đạt được

* Các phương thức ban bố và phản hồi kết quả giám định

 • Thông tin qua văn bản
 • Thông tin qua dế yêu
 • Thông qua họp PHHS
 • Thông qua sổ liên lạc điện tử.

Câu 41. Thầy, cô san sẻ hiểu biết của mình về đường tăng trưởng năng lực học trò?

Đường tăng trưởng năng lực là sự miêu tả các chừng độ tăng trưởng không giống nhau của mỗi năng lực nhưng HS cần hoặc đã đạt được. Đường tăng trưởng năng lực ko có sẵn, nhưng GV cần phải phác họa lúc tiến hành giám định năng lực HS. Đường tăng trưởng năng lực được phê chuẩn dưới 2 giác độ:

 • Đường tăng trưởng năng lực là tham chiếu để giám định sự tăng trưởng năng lực tư nhân HS. Trong trường hợp này, GV sử dụng đường tăng trưởng năng lực như 1 qui chuẩn để giám định sự tăng trưởng năng lực HS. Với đường tăng trưởng năng lực này, GV cần căn cứ vào các thành tố của mỗi năng lực (chung hoặc đặc trưng) trong chương trình GDPT 2018 để phác họa nó với sự miêu tả là mũi tên 2 chiều với ẩn ý, tùy vào nhân vật nhận thức nhưng sự tăng trưởng năng lực có thể bổ sung ở cả 2 phía. Thí dụ miêu tả đường tăng trưởng năng lực khắc phục vấn đề.
 • Đường tăng trưởng năng lực là kết quả tăng trưởng năng lực của mỗi tư nhân HS.

Căn cứ vào đường tăng trưởng năng lực (là tham chiếu), GV xác định đường tăng trưởng năng lực cho mỗi tư nhân HS để từ đấy khẳng định địa điểm của HS đang ở đâu trong đường tăng trưởng năng lực đấy.

Câu 42. Thầy cô hãy san sẻ hiểu biết của mình về việc Phân tích, sử dụng kết quả giám định theo đường tăng trưởng năng lực để ghi nhận sự văn minh của học trò?

Trong giám định tăng trưởng năng lực HS, GV phải ghi nhận sự văn minh của HS phê duyệt việc tích lũy, miêu tả, phân tách, giảng giải các hành vi đạt được của HS theo các chừng độ từ thấp tới cao và đối chiếu nó với các chừng độ thuộc các thành tố của mỗi năng lực cần đo (đòi hỏi cần đạt của mỗi năng lực trong Chương trình GDPT 2018).

– Thu thập chứng cớ về sự văn minh của HS

Có nhiều dạng chứng cớ chứng minh cho sự tăng trưởng năng lực của HS như điểm số bài rà soát, thành tựu học tập, thái độ học tập, động lực, thị hiếu, chiến lược học tập, chừng độ tiến hành hành vi…của HS. Tuy nhiên, với 1 số dạng chứng cớ như kết quả rà soát tự luận, giấy tờ học tập, bàn luận nhóm, quan sát hành vi…, GV phải áp dụng kinh nghiệm chuyên môn để nhận đinh kết quả đấy của HS (giám định bằng nhận xét). Vì vậy, phương tiện giúp tường minh hóa công đoạn tích lũy chứng cớ để đẩy mạnh tính khách quan hóa trong giám định sự văn minh của HS là Rubric. Theo đấy, Rubric này sẽ trình bày rõ qui tắc cho điểm hoặc mã hóa chất lượng hành vi có thể quan sát được của HS, nó bao gồm các chỉ số hành vi và các chỉ tiêu chất lượng về các hành vi đấy.

– Phân tích, giảng giải chứng cớ

Sử dụng chứng cớ tích lũy, có thể thực hiện giảng giải sự văn minh của HS như sau:

 • Bình chọn tri thức, kỹ năng HS đã có (những gì HS đã biết được, đã làm được) trong thời khắc ngày nay;
 • Suy đoán những tri thức, kỹ năng HS chưa đạt được và cần đạt được (những gì HS có thể học được) nếu được GV phân phối, can thiệp thích hợp với những gì HS đã biết và đã làm được. Ở bước này, GV có thể cho HS làm các bài test thích hợp để xác định những gì HS có thể học được tiếp theo trên cơ sở cấu trúc của năng lực và Rubric tham chiếu;
 • Lập mưu hoạch phân phối, can thiệp…để giúp HS tiếp diễn học ở công đoạn học tập kế tiếp trên cơ sở những tri thức, kỹ năng đã có ở công đoạn học tập ngay trước đấy;
 • Hiệp tác với các GV khác để hợp nhất sử dụng các bí quyết, phương tiện tích lũy chứng cớ, tập hợp xác định những tri thức, kỹ năng HS cần thiết ở công đoạn học tập tiếp theo trên cơ sở cấu trúc của năng lực, san sẻ các giải pháp can thiệp, ảnh hưởng và quan sát các tác động của nó.

Câu 43. Thầy, cô hãy đưa ra 2 chừng độ cao trong năng lực giám định công nghệ?

 • Nhận biết và giám định được 1 số xu thế tăng trưởng công nghệ.
 • Yêu cầu được chỉ tiêu chính cho việc chọn lọc, sử dụng 1 thành phầm công nghệ.

Câu 44. Thầy, cô hãy đưa 3 biểu lộ ở mức 1 của năng lực thiết kế công nghệ?

 • Nhận thức được: muốn tạo ra thành phầm công nghệ cần phải thiết kế; thiết kế là công đoạn thông minh.
 • Kể tên được các công tác chính lúc thiết kế.
 • Nêu được ý nghĩ và làm được 1 số vật dụng dễ dàng từ những nguyên liệu thông dụng theo gợi ý chỉ dẫn.

Câu 45. Thầy, cô hãy đưa ra 3 biểu lộ ở mức 2 của năng lực giao tiếp công nghệ?

 • Biểu diễn được vật thể hay ý nghĩ thiết kế bằng các hình trình diễn căn bản.
 • Đọc được các bản vẽ, kí hiệu, thứ tự công nghệ thuộc 1 số lĩnh vực sản xuất cốt yếu.
 • Đọc được tài liệu chỉ dẫn sử dụng các thiết bị, thành phầm công nghệ thuộc 1 số lĩnh vực sản xuất cốt yếu.

Câu 46. Thầy, cô hãy thể hiện những hiểu biết của mình về cơ sở của việc điều chỉnh, đổi mới bí quyết dạy học

Kết quả của dạy học, giáo dục theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực cho biết HS đạt mức nào (đã/chưa biết, hiểu, làm được gì). Từ kết quả này, cần xác định chỉ tiêu tiếp theo (cần biết, hiểu, làm được gì) và cần xác định “bằng cách nào” HS đi được tới chỉ tiêu đấy. Sự điều chỉnh, đổi mới PPDH giúp HS phương pháp “tốt nhất có thể được” đi trên tuyến đường này để đạt được chỉ tiêu dạy học. Đây là cơ sở của việc điều chỉnh, đổi mới PPDH dựa trên kết quả giám định, miêu tả theo lược đồ sau:

Câu 47. Thầy, cô hãy san sẻ hiểu biết của mình về Định hướng điều chỉnh, đổi mới bí quyết dạy học?

Việc điều chỉnh, đổi mới PPDH ở đây được hiểu là áp dụng/điều chỉnh/cải thiện những bí quyết, kĩ thuật và hình tổ chức dạy học thích hợp, và thỉnh thoảng có thể đề nghị được giải pháp mới (kĩ thuật/PPDH hoặc bề ngoài tổ chức các hoạt động học) để HS chuyển được từ địa điểm ngày nay tới địa điểm tiếp theo. Được miêu tả theo lược đồ sau:

Các thành phầm cần nộp (upload file LMS) như sau: Kế hoạch giám định cho chủ đề/bài học (theo đòi hỏi cần đạt)

Theo các đòi hỏi sau:

 • Xác định các NL cần giám định trong chủ đề
 • Xác định các đòi hỏi cần đạt cần giám định tương ứng với mỗi năng lực.
 • Xác định bí quyết giám định thích hợp.
 • Xác định phương tiện giám định có lí.
 • Xác định thời khắc giám định thích hợp.

Bộ phương tiện giám định theo kế hoạch trên

Tùy theo chủ đề nhưng có thể có số lượng phương tiện thích hợp. Tuy nhiên, mỗi chủ đề nên xây dựng 3 – 5 loại phương tiện không giống nhau (câu hỏi, bài tập, bảng kiểm, thang đo, rubrics,…).

Các đòi hỏi bộ phương tiện giám định theo kế hoạch: Nhiều chủng loại phương tiện

Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Tin học THCS

Câu 1: Trình bày ý kiến của thầy/cô về thuật ngữ “rà soát và giám định”?

Quan điểm của tôi về thuật ngữ “rà soát và giám định” là: Dựa vào cứ vào chuẩn tri thức, kỹ năng (theo định hướng tiếp cận năng lực) từng môn học, hoạt động giáo dục từng môn, tầng lớp; đòi hỏi căn bản cần đạt về tri thức, kỹ năng, thái độ (theo định hướng tiếp cận năng lực) của HS của cấp học.

Phối hợp giữa giám định thường xuyên và giám định định kì, giữa giám định của GV và tự giám định của HS, giữa giám định của nhà trường và giám định của gia đình, tập thể.

Liên kết giữa bề ngoài giám định bằng trắc nghiệm khách quan và tự luận nhằm phát huy những điểm cộng của mỗi bề ngoài giám định này.

Có phương tiện giám định phù hợp nhằm giám định toàn diện, công bình, thật thà, có bản lĩnh phân loại, giúp GV và HS điều chỉnh kịp thời việc dạy và học.

Cả 2 cách giám định đều theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS chú trọng tới giám định công đoạn để phát hiện kịp thời sự văn minh của HS và vì sự văn minh của HS, từ đấy điều chỉnh và tự điều chỉnh kịp thời hoạt động dạy và hoạt động học trong công đoạn dạy học.

Nhưng giám định tiên tiến có phần điểm cộng hơn vì bảo đảm chất lượng và hiệu quả của giám định kết quả học tập theo tiếp cận năng lực yêu cầu phải áp dụng cả 3 triết lí: Bình chọn vì học tập, Bình chọn là học tập, Bình chọn kết quả học tập

Câu 2: Theo thầy/cô năng lực học trò được trình bày như thế nào, biểu lộ ra sao?

Năng lực học trò được trình bày:

 1. Khả năng tái tạo tri thức đã học
 2. Gicửa ải quyết vấn đề trong cảnh huống mang tính thực tế
 3. Áp dụng những tri thức, kỹ năng đã được học ở nhà trường, vừa phải dùng những kinh nghiệm của bản thân nhận được từ những trải nghiệm bên ngoài nhà trường (gia đình, tập thể và xã hội)

Câu 3: Nguyên tắc rà soát giám định có ý nghĩa như thế nào trong rà soát giám định năng lực học trò?

KTĐG theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS THCS cần bảo đảm các nguyên lý sau:

 • Bảo đảm tính toàn diện và linh động
 • Bảo đảm tính tăng trưởng HS
 • Bảo đảm giám định trong bối cảnh thực tế
 • Bảo đảm thích hợp với đặc trưng môn học

Về mặt tăng trưởng năng lực nhận thức giúp học trò có điều kiện thực hiện các hoạt động trí não như ghi nhớ, tái tạo, xác thực hóa, nói chung hóa, hệ thống hóa tri thức, giúp cho học trò tăng trưởng tư duy thông minh, linh động áp dụng tri thức để khắc phục các cảnh huống thực tiễn.

Câu 4: Vì sao có thể nói thứ tự 7 bước rà soát, giám định năng lực học trò hình thành vòng tròn khép kín?

Với 7 bước rà soát, giám định năng lực hình thành vòng tròn khép kín vì 7 bước trên có thể giám định kết quả học tập theo định hướng tiếp cận năng lực cần chú trọng vào bản lĩnh áp dụng thông minh kiến thức trong những cảnh huống phần mềm không giống nhau. Hay nói cách khác, giám định theo năng lực là giám định tri thức, kỹ năng và thái độ trong những bối cảnh có ý nghĩa. Bình chọn kết quả học tập của học trò đối với các môn học và hoạt động giáo dục theo công đoạn hay ở mỗi quá trình học tập chính là giải pháp cốt yếu nhằm xác định chừng độ tiến hành chỉ tiêu dạy học về tri thức, kỹ năng, thái độ và năng lực, cùng lúc có vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả học tập của học trò.

Câu 5: Thầy, cô hiểu thế nào là giám định thường xuyên?

Bình chọn thường xuyên hay còn gọi là giám định công đoạn là hoạt động giám định diễn ra trong tiến trình tiến hành hoạt động giảng dạy môn học, hỗ trợ thông tin phản hồi cho GV và HS nhằm chỉ tiêu cải thiện hoạt động giảng dạy, học tập. Bình chọn thường xuyên chỉ những hoạt động rà soát giám định được tiến hành trong công đoạn dạy học, có ý nghĩa phân biệt với những hoạt động rà soát giám định trước lúc mở màn công đoạn dạy học 1 môn học nào đấy

Câu 6: Thầy, cô hiểu như thế nào là giám định định kì?

Bình chọn định kì là giám định kết quả giáo dục của HS sau 1 quá trình học tập, đoàn luyện, nhằm xác định chừng độ chấm dứt nhiệm vụ học tập của HS so với đòi hỏi cần đạt so với qui định trong chương trình giáo dục phổ biến và sự tạo nên, tăng trưởng năng lực, nhân phẩm HS.

Câu 7: Thầy cô hãy cho biết câu hỏi tự luận có những dạng nào? Đặc điểm của mỗi dạng đấy?

Câu tự luận trình bày ở 2 dạng:

Thứ nhất là câu có sự giải đáp mở mang, là loại câu có khuôn khổ rộng và nói chung. HS tự do biểu đạt tư tưởng và tri thức.

Thứ 2 là câu tự luận giải đáp có giới hạn, các câu hỏi được diễn tả cụ thể, khuôn khổ câu hỏi được nêu rõ để người giải đáp biết được khuôn khổ và độ dài áng chừng của câu giải đáp. Bài rà soát với loại câu này thường có nhiều câu hỏi hơn so với bài rà soát tự luận có câu hỏi mở mang.

Câu 7: Phương pháp rà soát viết trong môn Tin học có đặc điểm gì?

Hãy nêu tỉ dụ về 1 bài tập thực hành và phân tách bài tập thực hành này thành các đòi hỏi chi tiết sao cho mỗi đòi hỏi tương đương với 1 câu hỏi trong bài tập tự luận.

Kiểm tra “viết” có xu thế tiến hành trên máy tính, mạng máy tính hoặc Internet. Trong môi trường này, bí quyết rà soát “viết” dạng trắc nghiệm được dành đầu tiên sử dụng. Tuy nhiên, nếu việc dạy học được diễn ra “Học liên kết” (Blended Learning) trên các trang web do GV Tin học tạo ra hoặc trên các hệ thống Quản lí học tập – LMS (Learning Management System), thì bí quyết rà soát viết dạng tự luận cũng thường được tiến hành. Các hệ thống LMS hỗ trợ phương tiện Assignment để giao và thu bài bài rà soát tự luận.

Thí dụ về 1 bài tập thực hành và phân tách bài tập thực hành này thành các đòi hỏi chi tiết sao cho mỗi đòi hỏi tương đương với 1 câu hỏi trong bài tập tự luận:

 • Viết chương trình tìm UCLN, BCNN của 2 số a và b
 • Em hãy nêu thuật toán (các bước) để tìm UCLN và BCNN của 2 số a và b

Câu 8: Thầy, cô thường sử dụng bí quyết giám định bằng quan sát trong dạy học như thế nào?

Quan sát là công đoạn yêu cầu chỉ cần khoảng quan sát, GV phải để mắt tới những hành vi của HS như: phát âm sai từ trong môn tập đọc, sự tương tác (bàn cãi, san sẻ các nghĩ suy, biểu hiện xúc cảm…) giữa các em với nhau trong nhóm, chuyện trò riêng trong lớp, ăn hiếp các HS khác, mất tập hợp, có vẻ mặt căng thẳng, lo âu, bối rối,.. hay háo hức, giơ tay phát biểu trong giờ học, ngồi im bị động hoặc ko ngồi yên được quá 3 phút…

Quan sát thành phầm: HS phải tạo ra thành phầm chi tiết, là chứng cớ của sự áp dụng các tri thức đã học.

Câu 9: Thầy, cô thường sử dụng bí quyết giám định bằng quan sát trong dạy học như thế nào?

Bình chọn bằng quan sát là bí quyết GV đặt câu hỏi và HS giải đáp câu hỏi (hoặc trái lại), nhằm rút ra những kết luận, những kiến thức mới nhưng HS cần nắm, hoặc nhằm tổng kết, củng cố, rà soát mở mang, đào sâu những kiến thức nhưng HS đã học. Phương pháp đặt câu hỏi vấn đáp hỗ trợ rất nhiều thông tin chính thức và ko chính thức về HS. Việc làm chủ, thành thục các kĩ thuật đặt câu hỏi đặc trưng bổ ích khi mà dạy học.

Câu 10: Thực tế dạy học thầy, cô đã sử dụng bí quyết giám định giấy tờ học tập cho học trò như thế nào?

Bình chọn qua giấy tờ là sự theo dõi, thảo luận những biên chép, lưu giữ của chính HS về những gì các em đã nói, đã làm, cũng như tinh thần, thái độ của HS với công đoạn học tập của mình cũng như với mọi người… Qua đấy giúp HS thấy được những văn minh của mình, và GV thấy được bản lĩnh của từng HS, từ đấy GV sẽ có những điều chỉnh cho thích hợp hoạt động dạy học và giáo dục.

Các loại giấy tờ học tập:

 • Giấy má văn minh: Bao gồm những bài tập, các thành phầm HS tiến hành trong công đoạn học và phê duyệt đấy, người dạy, HS giám định công đoạn văn minh nhưng HS đã đạt được. Để trình bày sự văn minh, HS cần có những minh chứng như: 1 số phần trong các bài tập, thành phầm hoạt động nhóm, thành phầm hoạt động tư nhân (giáo án tư nhân), nhận xét hoặc ghi nhận của thành viên khác trong nhóm.
 • Giấy má công đoạn: Là giấy tờ tự theo dõi công đoạn học tập của HS, học đánh dấu những gì mình đã học được hoặc chưa học được về tri thức, kỹ năng, thái độ của các môn học và xác định cách điều chỉnh như điều chỉnh cách học, cần đầu cơ thêm thời kì, cần sự phân phối của giảng sư hay các bạn trong nhóm…
 • Giấy má chỉ tiêu: HS tự xây dựng chỉ tiêu học tập cho mình trên cơ sở tự giám định năng lực bản thân. Khác với giấy tờ văn minh, giấy tờ chỉ tiêu được tiến hành bằng việc nhìn nhận, phân tách, đối chiếu nhiều môn với nhau. Từ đấy, HS tự giám định về bản lĩnh học tập của mình khái quát, tốt hơn hay kém đi, môn học nào còn giảm thiểu…, sau đấy, xây dựng kế hoạch hướng đến việc tăng lên năng lực học tập của mình.
 • Giấy má thành tựu: HS tự giám định về các thành tựu học tập nổi bật của mình trong công đoạn học. Thông qua các thành tựu học tập, họ tự khám phá những bản lĩnh, tiềm năng của bản thân, như năng khiếu về Ngôn ngữ, Toán học, Vật lí, Âm nhạc… Không chỉ giúp HS tự tin về bản thân, giấy tờ thành tựu giúp họ tự định hướng và xác đinh biện pháp tăng trưởng, khai thác tiềm năng của bản thân chỉ cần khoảng tiếp theo.

Câu 11: Theo thầy/cô sử dụng bí quyết giám định thành phầm có thể giám định được năng lực chung và nhân phẩm của học trò ko?

Sử dụng bí quyết giám định thành phầm có thể giám định được năng lực chung và nhân phẩm của học trò là:

Bình chọn thành phầm số là 1 đặc thù quan trọng trong dạy học Tin học.

Khi giám định thành phầm số thường sử dụng 2 bộ phương tiện sau đây:

Bộ công giám định thành phầm gồm: Phiếu chỉ dẫn tự giám định thành phầm nhóm Bảng tự giám định thành phầm nhóm.

Bộ phương tiện giám định hoạt động nhóm gồm: Phiếu chỉ dẫn tự giám định hoạt động nhóm Bảng tự giám định hoạt động nhóm.

 • Các thành viên trong nhóm thảo luận, bàn luận và tương tác, phân phối nhau trong công đoạn tạo thành phầm chung
 • HS tự giám định và giám định lẫn nhau
 • HS tự chủ, giao tiếp
 • Gicửa ải quyết vấn đề theo nhiều cách không giống nhau có thông minh

Câu 12: Theo thầy/cô sử dụng bí quyết giám định thành phầm có thể giám định được năng lực chung và nhân phẩm của học trò ko?

Sử dụng bí quyết giám định thành phầm có thể giám định được năng lực chung và nhân phẩm của học trò vì thành tích của thành phầm có thể yêu cầu sự cộng tác giữa các HS và nhóm HS, hay tư nhân phê duyệt đấy nhưng GV có thể giám định được năng lực áp dụng tri thức vào thực tế của HS.

Câu 13: Về chỉ tiêu giám định; căn cứ giám định; khuôn khổ giám định; nhân vật giám định theo chương trình GDPT cũ với chương trình GDPT 2018 có gì không giống nhau?

Chương trình giáo dục phổ biến 2018 thể hiện về định hướng giám định kết quả giáo dục theo 1 số điểm chính như sau:

Tiêu chí giám định kết quả giáo dục là hỗ trợ thông tin xác thực, kịp thời, có trị giá về chừng độ phục vụ đòi hỏi cần đạt của chương trình và sự văn minh của HS để chỉ dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lí và tăng trưởng chương trình, đảm bảo sự văn minh của từng HS và tăng lên chất lượng giáo dục.

Căn cứ giám định là các đòi hỏi cần đạt về nhân phẩm và năng lực được qui định trong chương trình toàn cục và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

Phạm vi giám định bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục buộc phải, môn học và chuyên đề học tập chọn lọc và môn học tự chọn.

Nhân vật giám định là thành phầm và công đoạn học tập, đoàn luyện của HS.

Kết quả giáo dục được giám định bằng các bề ngoài định tính và định lượng phê duyệt giám định thường xuyên, định kì ở cơ sở giáo dục, các kì giám định trên diện rộng ở cấp non sông, cấp địa phương và các kì giám định quốc tế. Cộng với kết quả các môn học và hoạt động giáo dục buộc phải, các môn học và chuyên đề học tập chọn lọc, kết quả các môn học tự chọn được sử dụng cho giám định kết quả học tập chung của HS trong từng 5 học và trong cả công đoạn học tập.

Việc giám định thường xuyên do GV gánh vác môn học tổ chức, liên kết giám định của GV, của tía má HS, của bản thân HS được giám định và của các HS khác.

Việc giám định định kì do cơ sở giáo dục tổ chức để chuyên dụng cho công việc quản lí các hoạt động dạy học, đảm bảo chất lượng ở cơ sở giáo dục và chuyên dụng cho tăng trưởng chương trình.

Việc giám định trên diện rộng ở cấp non sông, cấp địa phương do tổ chức khảo thí cấp non sông hoặc cấp tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương tổ chức để chuyên dụng cho công việc quản lí các hoạt động dạy học, đảm bảo chất lượng giám định kết quả giáo dục ở cơ sở giáo dục, chuyên dụng cho tăng trưởng chương trình và tăng lên chất lượng giáo dục.

Phương thức giám định đảm bảo độ tin tưởng, khách quan, thích hợp với từng thế hệ, từng cấp học, ko gây sức ép lên HS, giảm thiểu tốn kém cho ngân sách nhà nước, gia đình HS và xã hội.

Câu 14: Hãy tóm tắt lại “Định hướng giám định kết quả giáo dục trong dạy học môn Tin học theo Chương trình GDPT 2018” theo cách hiểu của thầy, cô?

Chương trình môn Tin học (2018) đã nêu 1 số định hướng chung về giám định kết quả giáo dục trong môn Tin học như sau:

 • Bình chọn thường xuyên (ĐGTX) hay giám định định kì (ĐGĐK) đều bám sát 5 thành phần của năng lực tin học và các mạch nội dung DL, ICT, CS, cùng lúc cũng dựa vào các biểu lộ 5 nhân phẩm cốt yếu và 3 năng lực chung được xác định trong chương trình toàn cục.
 • Với các chủ đề có trọng điểm là ICT, cần coi trọng giám định bản lĩnh áp dụng tri thức kỹ năng làm ra thành phầm. Với các chủ đề có trọng điểm là CS, chú trọng giám định năng lực thông minh và tư duy có tính hệ thống. Với mạch nội dung DL, phải phối hợp giám định cách HS xử lí cảnh huống chi tiết với giám định phê duyệt quan sát thái độ, tình cảm, hành vi xử sự của HS trong môi trường số. GV cần lập giấy tờ học tập dưới dạng cơ sở dữ liệu dễ dàng để lưu trữ, cập nhật kết quả ĐGTX đối với mỗi HS trong cả công đoạn học tập của 5 học, cấp học.
 • Kết luận giám định của GV về năng lực tin học của mỗi HS dựa trên sự tổng hợp các kết quả ĐGTX và kết quả ĐGĐK.

Việc giám định cần xem xét những điểm sau:

 • Bình chọn năng lực tin học trên diện rộng phải căn cứ YCCĐ đối với các chủ đề buộc phải; tránh xây dựng phương tiện giám định dựa vào nội dung của chủ đề chọn lọc chi tiết.
 • Cần tạo thời cơ cho HS giám định chất lượng thành phầm bằng cách khuyến khích HS giới thiệu phổ biến thành phầm số của mình cho bằng hữu, thầy cô và người nhà để thu được nhiều nhận xét góp ý.
 • Để giám định xác thực và khách quan hơn, GV tích lũy thêm thông tin bằng cách tổ chức các buổi giới thiệu thành phầm số do HS làm ra, cổ vũ HS tự do thảo luận bàn luận với nhau hoặc với GV.

Câu 15: Theo thầy/cô với mỗi chủ đề/bài học có cần phải xác định được cả 5 thành phần năng lực Tin học hay ko? Vì sao?

Với mỗi chủ đề/bài học cần xác định được cả 5 năng lực Tin học Vì Có thể tóm tắc 5 cấu thành năng lực trên như sau: (1) năng lực sử dụng, khai thác, điều hành; (2) năng lực nhận diện, xử sự có văn hóa và an toàn; (3) năng lực phát hiện và khắc phục vấn đề; (4) năng lực tự học; (5) năng lực san sẻ, cộng tác trong tập thể nhà trường và xã hội.

Câu 16: Thầy, cô hiểu như thế nào về câu hỏi “tổng hợp” và câu hỏi “giám định”?

Câu hỏi “tổng hợp” nhằm rà soát bản lĩnh của HS có thể đưa ra dự báo, cách khắc phục vấn đề, các câu giải đáp hoặc đề nghị có tính thông minh.

>> Công dụng đối với HS: Kích thích sự thông minh của HS, hướng các em tìm ra yếu tố mới

Câu hỏi “giám định” nhằm rà soát bản lĩnh đóng góp quan điểm, sự suy đoán của HS trong việc thẩm định, giám định các ý nghĩ, sự kiện, hiện tượng,… dựa trên các chỉ tiêu đã đưa ra.

>> Công dụng đối với HS: Thúc đẩy sự tìm tòi kiến thức, sự xác định trị giá của HS.

Câu 17: Thầy, cô hãy đặt 3 câu hỏi cho chỉ tiêu khai thác tri thức trong dạy học môn Tin học?

Câu 1: Em hiểu như thế nào về thuật toán trong tin học

Câu 2: Cho biết ưu và thiếu sót của 3 kiểu kết nội (thẳng, sao, vòng)

Câu 3: Ngoài trình duyệt Web IE, Google Chrome, CocCoc em hãy kể tên 3 trình duyệt Web khác?

Câu 18: Thầy, cô hãy đặt 2 câu hỏi nhằm lôi cuốn sự để mắt của HS ở đầu giờ học 1 bài học nhưng các thầy cô chọn lọc?

Câu 1: Làm cách nào để phục vụ video clip lôi cuốn người xem?

Câu 2: Làm cách nào để viết game giúp các nhỏ học trò tiểu học, học các phép toán căn bản?

Câu 19: Thầy, cô hãy thể hiện hiểu biết của mình về việc xây dựng bài tập cảnh huống?

Cần liên hệ với kinh nghiệm ngày nay cũng như cuộc sống, nghề nghiệp trong mai sau của HS

 • Có thể diễn giải theo cách nhìn của HS và để mở nhiều hướng khắc phục
 • Chứa đựng tranh chấp và vấn đề có thể liên can tới nhiều bình diện
 • Cần vừa sức và có thể khắc phục trong những điều kiện chi tiết
 • Cần có thể có nhiều cách khắc phục không giống nhau
 • Có tính giáo dục, có tính nói chung hóa, có tính thời sự
 • Cần có những cốt truyện, bao hàm các trích dẫn.

Câu 20: Thầy, cô hãy thể hiện hiểu biết của mình về việc xây dựng bài tập cảnh huống?

Bài tập cảnh huống ko có sẵn nhưng GV cần xây dựng (cảnh huống giả thiết) hoặc chọn lọc trong thực tế (cảnh huống thực). Cả 2 trường hợp này, GV phải tuân thủ 1 số đòi hỏi sau:

 • Cần liên hệ với kinh nghiệm ngày nay cũng như cuộc sống, nghề nghiệp trong mai sau của HS
 • Có thể diễn giải theo cách nhìn của HS và để mở nhiều hướng khắc phục
 • Chứa đựng tranh chấp và vấn đề có thể liên can tới nhiều bình diện
 • Cần vừa sức và có thể khắc phục trong những điều kiện chi tiết
 • Cần có thể có nhiều cách khắc phục không giống nhau
 • Có tính giáo dục, có tính nói chung hóa, có tính thời sự
 • Cần có những cốt truyện, bao hàm các trích dẫn.

Thầy, cô hãy nêu 03 tỉ dụ tương ứng với các loại bài tập sau

 • Bài tập ra quyết định
 • Bài tập phát hiện vấn đề
 • Bài tập tìm cách khắc phục vấn đề
 • Bài tập ra quyết định

Với 2 thuật toán tìm UCLN bằng bí quyết hiệu và chia lấy dư, em hãy chọn 1 thuật toán để viết chương trình.

 • Bài tập phát hiện vấn đề

Số nguyên tố là số chia hết cho 1 và chính nó (2,3,5,7,11…) Em hãy tìm ra quy luật số (tín hiệu nhận diện) để rút ngắn thời kì tìm số nguyên tố

 • Bài tập tìm cách khắc phục vấn đề

Với thuật toán tính tổng các số từ 1 tới n. Em hãy cải tiến để viết chương trình tính tổng từ n tới m

Câu 21: Thầy, cô hãy thể hiện hiểu biết của mình về việc xây dựng bài tập cảnh huống?

Bài tập cảnh huống ko có sẵn nhưng GV cần xây dựng (cảnh huống giả thiết) hoặc chọn lọc trong thực tế (cảnh huống thực). Cả 2 trường hợp này, GV phải tuân thủ 1 số đòi hỏi sau:

 • Cần liên hệ với kinh nghiệm ngày nay cũng như cuộc sống, nghề nghiệp trong mai sau của HS
 • Có thể diễn giải theo cách nhìn của HS và để mở nhiều hướng khắc phục
 • Chứa đựng tranh chấp và vấn đề có thể liên can tới nhiều bình diện
 • Cần vừa sức và có thể khắc phục trong những điều kiện chi tiết
 • Cần có thể có nhiều cách khắc phục không giống nhau
 • Có tính giáo dục, có tính nói chung hóa, có tính thời sự
 • Cần có những cốt truyện, bao hàm các trích dẫn.

Bài tập ra quyết định:

Nếu bạn thấy trong tuần có 1 chỉ số quan trọng sụt giảm mạnh, bạn sẽ hành động như thế nào?

Bài tập phát hiện vấn đề

Khi chúng ta xúc tiếp với người bị nhiễm Covid, bạn phải làm gì?

Bài tập tìm cách khắc phục vấn đề:

Vì sao bạn lại chẳng thể dậy sớm để đi làm vào mỗi buổi sáng?

Câu 22: Xây dựng đề rà soát trong dạy học môn Tin học

Qui trình xây dựng các đề rà soát dùng trong rà soát giám định 1 môn học đạt được chừng độ tiêu chuẩn hóa khái quát cũng khá phức tạp. Qui trình thường bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Xác định các chỉ tiêu giám định

Bước 2: Thiết lập ma trận đề rà soát (ma trận đặc tả và ma trận câu hỏi)

Bước 3: Biên soạn các dạng câu hỏi theo ma trận đề

Bước 4: Xây dựng đề rà soát và chỉ dẫn chấm

Bước 5: Thử nghiệm phân tách kết quả, điều chỉnh và hoàn thiện đề

Câu 23:

Sử dụng các thành phầm học tập để giúp GV giám định sự văn minh của HS, giám định năng lực áp dụng, năng lực hành động thực tế, kích thích động cơ, hứng thú học tập cho HS, phát huy tính tích tự lực, tinh thần nghĩa vụ, thông minh, tăng trưởng năng lực khắc phục vấn đề phức hợp, tăng trưởng năng lực hợp tác làm việc, đoàn luyện tính dẻo dai, nhẫn nại, tăng trưởng năng lực giám định cho HS

Câu 24: Hãy thể hiện cách sử dụng thành phầm học tập trong rà soát giám định?

Sử dụng các thành phầm học tập để giám định sau lúc HS xong xuôi 1 công đoạn tiến hành các hoạt động học tập ở trên lớp, trong phòng thí nghiệm hay trong thực tế. GV sử dụng thành phầm học tập để giám định sự văn minh của HS và bản lĩnh áp dụng tri thức, kỹ năng, thái độ vào trong các hoạt động thực hành, thực tế.

Để việc giám định thành phầm được hợp nhất về chỉ tiêu và các chừng độ giám định, GV có thể thiết kế thang đo. Thang đo thành phầm là 1 loạt mẫu thành phầm có chừng độ chất lượng từ thấp tới cao. Khi giám định, GV so sánh thành phầm của HS với những thành phầm mẫu chỉ chừng độ trên thang đo để tính điểm.

GV có thể thiết kế Rubric định lượng và Rubric định tính để giám định thành phầm học tập của HS.

Câu 25: Thầy cô hãy cho biết ý kiến của mình về mục tiêu sử dụng giấy tờ học tập?

Giấy má học tập có thể được sử dụng với nhiều mục tiêu không giống nhau, mà 2 mục tiêu chính của giấy tờ học tập là:

 • Trưng bày/giới thiệu thành tựu của HS: Với mục tiêu này, giấy tờ học tập chứa đựng các bài làm, thành phầm tốt nhất, mang tính tiêu biểu của HS trong công đoạn học tập môn học. Nó được chuyên dụng cho việc khen ngợi, biểu dương thành tựu nhưng HS đạt được. Nó cũng có thể dùng trong giám định tổng kết hoặc trưng bày, giới thiệu cho người khác xem.
 • Chứng minh sự văn minh của HS về 1 chủ đề/lĩnh vực nào đấy theo thời kì. Loại giấy tờ học tập này tích lũy các mẫu bài làm liên tiếp của HS trong 1 quá trình học tập nhất mực để chẩn đoán gian nan trong học tập, chỉ dẫn cách học tập mới, qua đấy cải thiện việc học tập của các em. Đấy là những bài làm, thành phầm cho phép GV, bản thân HS và các lực lượng khác có liên can trông thấy sự văn minh và sự cải thiện việc học tập theo thời kì ở HS.

Câu 26: Theo thầy, cô giấy tờ học tập nên điều hành thế nào?

Giấy má phải được phân loại và bố trí khoa học:

 • Xếp loại theo thuộc tính của thành phầm theo các dạng trình bày không giống nhau: các bài làm, bài viết, biên chép được xếp riêng, các băng đĩa ghi hình, thu thanh được xếp riêng rẽ.
 • Xếp theo thời kì: các thành phầm trên lại được bố trí theo trình tự thời kì để dễ ợt theo dõi sự văn minh của HS theo từng thời gian. Khi chọn lọc thành phầm đưa vào giấy tờ cần có miêu tả sơ lược về ngày làm bài, ngày nộp bài và ngày giám định. Đặc thù nếu là giấy tờ nhằm giám định sự văn minh của HS nhưng ko ghi tháng ngày cho các thành phầm thì rất khó để tiến hành giám định. Tốt nhất nên có mục lục ở đầu mỗi giấy tờ để dễ theo dõi.

Câu 27: Thầy, cô hãy thể hiện hiểu biết của mình về bảng kiểm?

Bảng kiểm là 1 danh sách đánh dấu các chỉ tiêu (về các hành vi, các đặc điểm… mong chờ) có được biểu lộ hoặc được tiến hành hay ko.

Câu 28: Bảng kiểm trong dạy học theo chương trình GDPT cũ với chương trình GDPT 2018 có gì khác?

Sự không giống nhau giữa Bảng kiểm trong dạy học theo chương trình GDPT cũ với chương trình GDPT 2018 là:

Trong chương trình GDPT 2018 thì Bảng kiểm được sử dụng trong công đoạn GV quan sát các thao tác thực hiện, các hoạt động trong công đoạn học trò tiến hành những nhiệm vụ chi tiết như: làm việc nhóm, thuyết trình, nhập vai, thực hành…

Bảng kiểm còn dùng trong giám định thành phầm do HS làm ra theo đòi hỏi, nhiệm vụ của GV và các nhóm giám định lẫn nhau

Câu 29: Thầy cô hãy nêu tỉ dụ về 1 bảng kiểm liên kết tự giám định hoạt động nhóm.

BÀI TẬP 2 – HK2 KHỐI 9 THỰC HÀNH POWERPOINT

CHỦ ĐỀ: CHỮ HIẾU TRONG GIỚI TRẺ NGÀY NAY

BẢNG KIỂM THỰC HÀNH SỬ DỤNG CÁC HIỆU ỨNG

stt Nội dung Công nhận Điểm
1 Nhóm hiệu ứng chuyển trang
Onclick
After
Âm thanh
2 Nhóm hiệu ứng cho nhân vật
Antrance
Emphasis
Exit
Motion Path
3 Thiết đặt thêm tùy chọn
After Previous
With Previous
Delay

Câu 30: Thầy, cô hãy thể hiện hiểu biết của mình về thang giám định?

Thang giám định là phương tiện đo lường chừng độ nhưng HS đạt được ở mỗi đặc điểm, hành vi về góc cạnh/lĩnh vực chi tiết nào đấy.

Có 3 bề ngoài biểu lộ căn bản của thang giám định là thang dạng số, thang dạng đồ thị và thang dạng miêu tả.

Câu 31: Theo thầy, cô thang giám định nên phân thành thang có 3 mức hay 5 mức? Tại sao?

Thang giám định nên phân thành thang có 3 mức vì chúng trình bày sự liên kết 3 dạng thang giám định là thang dạng số, thang dạng đồ thị và thang dạng miêu tả.

Câu 32: Thầy/cô cho quan điểm về việc sử dụng rubric cho học trò giám định bình đẳng về mặt định tính được hiệu quả?

Việc sử dụng rubric cho học trò giám định bình đẳng về mặt định tính được hiệu quả vì Rubric được sử dụng phổ biến để giám định các thành phầm của học trò về:

 • Quá trình hoạt động, giám định thành phầm
 • Bình chọn cả thái độ và hành vi về những nhân phẩm chi tiết.
 • Rubric được sử dụng để giám định cả định đính và định lượng

HS cùng tham dự xây dựng chỉ tiêu giám định các bài tập/nhiệm vụ để họ tập làm quen và biết cách sử dụng các chỉ tiêu trong giám định. Thiết kế phiếu giám định theo chỉ tiêu

Câu 33: Để giám định 1 rubric tốt thầy, cô sẽ giám định theo những chỉ tiêu nào?

Để giám định 1 rubric tốt thì Rubric được giám định theo những chỉ tiêu

 • Thể hiện đúng trọng điểm những góc cạnh quan trọng của hoạt động/thành phầm cần giám định.
 • Mỗi chỉ tiêu phải bảo đảm tính biệt lập, đặc thù cho 1 tín hiệu nào đấy của hoạt động/thành phầm cần giám định
 • Tiêu chí đưa ra phải quan sát và giám định được

Câu 34: Vấn đề nào thầy, cô cho là gian nan nhất lúc xây dựng rubric giám định?

Khó khăn nhất lúc xây dựng rubric giám định là mất nhiều thời kì để xây dựng hệ thống chỉ tiêu và lúc giám định.

Đáp án tự luận môn Ngữ văn THCS Mô đun 3

1. 1 số vấn đề về rà soát, giám định trong giáo dục

Câu 1: Trình bày các định nghĩa: đo lường, giám định, rà soát.

a) Đo lường

Đo lường là 1 định nghĩa chuyên dùng để chỉ sự so sánh 1 vật hay hiện tượng với 1 thước đo hay chuẩn mực, có bản lĩnh thể hiện kết quả dưới dạng thông tin định lượng hoặc định tính. Nói cách khác, đo lường liên can tới việc sử dụng các con số vào công đoạn lượng hoá các sự kiện, hiện tượng hay tính chất (định lượng/ đo lường về số lượng).

Trong lĩnh vực khoa học giáo dục, đo lường thường sử dụng 2 loại tham chiếu: tham chiếu theo tiêu chuẩn và tham chiếu theo chỉ tiêu.

Tham chiếu theo tiêu chuẩn là đối chiếu kết quả đạt được của người này đối với những người khác. Ứng với loại tham chiếu này là các đề thi chuẩn hoá. Tham chiếu theo chỉ tiêu là đối chiếu kết quả đạt được của HS với chỉ tiêu, đòi hỏi của bài học. Ứng với loại tham chiếu này là các đề thi theo chỉ tiêu.

b) Bình chọn

Bình chọn trong giáo dục là 1 công đoạn tích lũy, tổng hợp, và diễn giải thông tin về nhân vật cần giám định (tỉ dụ như tri thức, kỹ năng, năng lực của HS; kế hoạch dạy học; chế độ giáo dục), qua đấy hiểu biết và đưa ra được các quyết định cấp thiết về nhân vật.

Bình chọn trong lớp học là công đoạn tích lũy, tổng hợp, diễn giải thông tin liên can tới hoạt động học tập và trải nghiệm của HS nhằm xác định những gì HS biết, hiểu và làm được. Từ đấy đưa ra quyết định thích hợp tiếp theo trong công đoạn giáo dục HS.

Bình chọn kết quả học tập là công đoạn tích lũy thông tin về kết quả học tập của HS và được diễn giải bằng điểm số/chữ hoặc nhận xét của GV, từ đấy biết được chừng độ đạt được của HS trong biểu điểm đang được sử dụng hoặc trong chỉ tiêu giám định trong nhận xét của GV.

c) Kiểm tra

Kiểm tra là 1 cách tổ chức giám định (hoặc định giá), do đấy nó có ý nghĩa và chỉ tiêu như giám định (hoặc định giá). Việc rà soát để mắt nhiều tới việc xây dựng phương tiện giám định, tỉ dụ như câu hỏi, bài tập, đề rà soát. Các phương tiện này được xây dựng trên 1 căn cứ xác định, chả hạn như đường tăng trưởng năng lực hoặc các rubric thể hiện các chỉ tiêu giám định.

Như vậy, trong giáo dục:

– Kiểm tra, giám định (KTĐG) là 1 khâu chẳng thể tách rời của công đoạn dạy học;

– KTĐG là phương tiện hành nghề quan trọng của GV;

– KTĐG là 1 bộ phận quan trọng của quản lí giáo dục, quản lí chất lượng dạy và học.

Câu 2: Nối: 1-3,2-1,3-2

2. Quan điểm tiên tiến về KTĐG

Câu 1: Thầy cô hãy cho quan điểm nhận xét của mình về lược đồ hình sau:

Quan điểm tiên tiến về KTĐG theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS chú trọng tới giám định công đoạn để phát hiện kịp thời sự văn minh của HS và vì sự văn minh của HS, từ đấy điều chỉnh và tự điều chỉnh kịp thời hoạt động dạy và hoạt động học trong công đoạn dạy học. Quan điểm này trình bày rõ coi mỗi hoạt động giám định như là học tập (Assessment as learning) và giám định là vì học tập của HS (Assessment for learning). Ngoài ra, giám định kết quả học tập (Assessment of learning) cũng sẽ được thực ngày nay 1 thời khắc cuối công đoạn giáo dục để công nhận những gì HS đạt được so với chuẩn đầu ra.

Câu 2: Bình chọn những gì HS đạt được tại thời khắc cuối 1 quá trình giáo dục và được đối chiếu với chuẩn đầu ra nhằm công nhận kết quả đấy so với đòi hỏi cần đạt của bài học/ môn học/ cấp học là nội dung của ý kiến giám định nào?

ĐA 1: Bình chọn kết quả học tập

* Bình chọn năng lực HS:

Câu hỏi: Những biểu lộ của năng lực văn chương

– Năng lực văn chương: học trò nhận diện và phân biệt được các loại văn bản văn chương: truyện, thơ, kịch, kí và 1 số thể loại điển hình cho mỗi loại; phân tách được công dụng của 1 số nhân tố bề ngoài nghệ thuật thuộc mỗi thể loại văn chương; hiểu nội dung tường minh và hàm ẩn của văn bản văn chương; thể hiện được cảm nhận, nghĩ suy về tác phẩm văn chương và ảnh hưởng của tác phẩm đối với bản thân; bước đầu tạo ra được 1 số thành phầm có tính văn chương.

* Nguyên tắc giám định:

Câu hỏi: KTĐG theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS THCS cần bảo đảm các nguyên lý sau:

– Bảo đảm tính toàn diện và linh động: Việc giám định năng lực hiệu quả nhất lúc đề đạt được sự hiểu biết đa chiều, tích hợp, về thực chất của các hành vi được biểu hiện theo thời kì. Năng lực là 1 tổ hợp, yêu cầu ko chỉ sự hiểu biết nhưng là những gì có thể làm với những gì họ biết; nó bao gồm ko chỉ có tri thức, bản lĩnh nhưng còn là trị giá, thái độ và lề thói hành vi tác động tới mọi hoạt động. Do vậy, giám định cần đề đạt những hiểu biết bằng cách sử dụng nhiều chủng loại các bí quyết nhằm mục tiêu miêu tả 1 bức tranh hoàn chỉnh hơn và xác thực năng lực của người được giám định.

– Bảo đảm tính tăng trưởng HS: Nguyên tắc này yêu cầu trong công đoạn KTĐG, có thể phát hiện sự văn minh của HS, chỉ ra những điều kiện để tư nhân đạt kết quả tốt hơn về nhân phẩm và năng lực; phát huy bản lĩnh tự cải thiện của HS trong hoạt động dạy học và giáo dục.

– Bảo đảm giám định trong bối cảnh thực tế: Để chứng minh HS có nhân phẩm và năng lực ở chừng độ nào đấy, phải tạo thời cơ để họ được khắc phục vấn đề trong cảnh huống, bối cảnh mang tính thực tế. Thành ra, KTĐG theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS chú trọng việc xây dựng những cảnh huống, bối cảnh thực tế để HS được trải nghiệm và trình bày mình.

– Bảo đảm thích hợp với đặc trưng môn học: Mỗi môn học có những đòi hỏi riêng về năng lực đặc trưng cần tạo nên cho HS, vì thế, việc KTĐG cũng phải bảo đảm tính đặc trưng của môn học nhằm định hướng cho GV chọn lọc và sử dụng các bí quyết, phương tiện giám định thích hợp với chỉ tiêu và đòi hỏi cần đạt của môn học.

* Quy trình KTĐG theo hướng tăng trưởng năng lực HS

Trả lời

Quy trình 7 bước rà soát, giám định năng lực học trò hình thành vòng tròn khép kín bởi kết quả nhận được ở bước 7 sẽ sử dụng để điều chỉnh hoạt động dạy học, giáo dục nhằm tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS, xúc tiến HS văn minh, phục vụ chỉ tiêu đề ra từ bước 1 lúc xác định mục tiêu giám định, phân tách chỉ tiêu học tập sẽ giám định nhằm tăng trưởng nhân phẩm năng lực của HS.

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan:

Câu 1: ĐA 3 – Phân tích chỉ tiêu…

Câu 2: Nối 1-3,2-7,3-4,4-2,5-1,6-6,7-5

3. Bề ngoài, bí quyết rà soát

Câu hỏi 1: Bề ngoài KT giám định thường xuyên

Trả lời:

a. Khái niệm giám định thường xuyên

Bình chọn thường xuyên hay còn gọi là giám định công đoạn là hoạt động giám định diễn ra trong tiến trình tiến hành hoạt động giảng dạy môn học, hỗ trợ thông tin phản hồi cho GV và HS nhằm chỉ tiêu cải thiện hoạt động giảng dạy, học tập. Bình chọn thường xuyên chỉ những hoạt động rà soát giám định được tiến hành trong công đoạn dạy học, có ý nghĩa phân biệt với những hoạt động rà soát giám định trước lúc mở màn công đoạn dạy học 1 môn học nào đấy (giám định đầu 5/giám định xếp lớp) hoặc sau lúc xong xuôi công đoạn dạy học môn học này (giám định tổng kết). Bình chọn thường xuyên được xem là giám định vì công đoạn học tập hoặc vì sự văn minh của HS.

b. Mục tiêu giám định thường xuyên

Mục tiêu của giám định thường xuyên nhằm tích lũy các minh chứng liên can tới kết quả học tập của HS trong công đoạn học để hỗ trợ những phản hồi cho HS và GV biết những gì họ đã làm được so với chỉ tiêu, đòi hỏi của bài học, của chương trình và những gì họ chưa làm được để điều chỉnh hoạt động dạy và học. Bình chọn thường xuyên đưa ra những khuyến nghị để HS có thể làm tốt hơn những gì mình chưa làm được, từ đấy tăng lên kết quả học tập trong thời khắc tiếp theo.

Bình chọn thường xuyên còn giúp chẩn đoán hoặc đo tri thức và kỹ năng ngày nay của HS nhằm dự đoán hoặc tiên lượng những bài học hoặc chương trình học tiếp theo cần được xây dựng thế nào cho thích hợp với trình độ, đặc dằn bụng lí của HS. Có sự không giống nhau về mục tiêu giám định của giám định thường xuyên và giám định định kì. Bình chọn thường xuyên có mục tiêu chính là hỗ trợ kịp thời thông tin phản hồi cho GV và HS để điều chỉnh hoạt động dạy và học, ko nhằm xếp loại thành tựu hay kết quả học tập. Bình chọn thường xuyên ko nhằm mục tiêu đưa ra kết luận về kết quả giáo dục của từng HS. Ngoài việc kịp thời cổ vũ, khuyến khích lúc HS tiến hành tốt nhiệm vụ học tập, giám định thường xuyên còn tập hợp vào việc phát hiện, tìm ra những khuyết điểm, lỗi, những yếu tố tác động xấu tới kết quả học tập, đoàn luyện của HS để có những biện pháp phân phối điều chỉnh kịp thời, giúp cải thiện, tăng lên chất lượng dạy học, giáo dục. Trong lúc mục tiêu chính của giám định định kì là xác định chừng độ đạt thành tựu của HS, nhưng ít ân cần tới việc thành tựu đấy HS đã đạt được ra sao/bằng cách nào và kết quả giám định này được sử dụng để xếp loại, xác nhận HS đã chấm dứt hoặc chưa chấm dứt nhiệm vụ học tập.

c. Nội dung giám định thường xuyên

Bình chọn thường xuyên tập hợp vào các nội dung sau:

Sự hăng hái, chủ động của HS trong công đoạn tham dự các hoạt động học tập, đoàn luyện được giao: GV ko chỉ giao nhiệm vụ, phê chuẩn HS có chấm dứt hay ko, nhưng phải phê chuẩn từng HS chấm dứt thế nào (có chủ động, hăng hái, có gian nan gì… có thông suốt chỉ tiêu học tập và chuẩn bị tiến hành ….). GV thường xuyên theo dõi và công bố về sự văn minh của HS hướng tới việc đạt được các chỉ tiêu học tập/giáo dục;

Sự hứng thú, tự tin, cam kết, nghĩa vụ của HS lúc tiến hành các hoạt động học tập tư nhân: HS tham dự tiến hành các nhiệm vụ học tập tư nhân có trình bày tính nghĩa vụ, có hứng thú, có trình bày sự tự tin …. Đây là những chỉ báo quan trọng để xác định xem HS cần phân phối gì trong học tập, đoàn luyện;

Thực hiện các nhiệm vụ cộng tác nhóm: Thông qua các nhiệm vụ học tập, đoàn luyện theo nhóm (kể cả hoạt động cộng đồng), GV quan sát… để giám định HS.

d. Thời điểm giám định thường xuyên

Thực hiện linh động trong công đoạn dạy học và giáo dục, ko bị giới hạn bởi số lần giám định. Mục tiêu chính là khuyến khích HS cố gắng học tập, vì sự văn minh của HS.

e. Người tiến hành giám định thường xuyên

Thành phần tham dự giám định thường xuyên rất nhiều chủng loại, bao gồm: GV giám định, HS tự giám định, HS giám định chéo, phụ huynh giám định và đoàn thể, tập thể giám định.

f. Phương pháp, phương tiện giám định thường xuyên

Phương pháp rà soát: giám định thường xuyên có thể là rà soát viết, quan sát, thực hành, giám định qua giấy tờ và thành phầm học tập…

Dụng cụ có thể dùng là phiếu quan sát, các thang đo, bảng kiểm, thẻ rà soát/phiếu rà soát, các phiếu giám định chỉ tiêu, phiếu hỏi, giấy tờ học tập, các loại câu hỏi vấn đáp… được GV tự biên soạn hoặc tham khảo từ các tài liệu chỉ dẫn. GV có thể thiết kế các phương tiện từ các tài liệu tham khảo cho thích hợp với từng cảnh huống, bối cảnh giám định dạy học, giám định giáo dục (mang tính chủ quan của từng GV). Dụng cụ sử dụng trong giám định thường xuyên có thể được điều chỉnh để phục vụ chỉ tiêu tích lũy những thông tin có lợi tiêu biểu ở từng HS, cho nên ko nhất quyết dẫn đến việc cho điểm.

Câu hỏi 2: Áp dụng bề ngoài giám định thường xuyên trong dạy học môn Ngữ văn

Trả lời:

Trong dạy học Ngữ văn giám định thường xuyên vừa có những điểm chung giống như giám định trong dạy học các môn khác vừa có những nét dị biệt do đặc trưng của môn học. Bình chọn thường xuyên được thực hiện trong suốt công đoạn dạy học và tích hợp với công đoạn này. Chủ thể giám định là GV Ngữ văn, HS tự giám định, HS giám định lẫn nhau và giám định của phụ huynh. Ngoài ra, trong dạy học tích hợp liên môn, có thể có sự tham dự của GV bộ môn khác. Phương pháp giám định thường xuyên bao gồm:

 • Phương pháp rà soát viết: Đây có thể coi là bí quyết rất quan trọng trong giám định thường xuyên trong dạy học Ngữ văn. Dụng cụ là bài rà soát (trong đấy sử dụng cả 2 dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận), bài luận, bảng hỏi ngắn, thẻ rà soát, bảng KWL. Các loại câu hỏi này thường được thiết kế trong sách giáo khoa, các phiếu hỏi hoặc các phiếu học tập…
 • Phương pháp quan sát: Quan sát công đoạn là quan sát công đoạn HS học tập như sẵn sàng bài, tham dự vào bài học (biên chép, phát biểu quan điểm, thuyết trình, tương tác với thầy cô, với các bạn…trong giờ học Ngữ văn). Việc quan sát bao gồm cả quan sát hành động cũng như thái độ, xúc cảm của HS. Quan sát thành phầm là quan sát các thành phầm HS tạo ra trong giờ học Ngữ văn như: video, phim, biên chép đọc mở mang của HS, phiếu bài tập, bài luận, bài nghiên cứu, thành phầm nhập vai, sàn diễn hoá,… Dụng cụ quan sát GV có thể sử dụng trong dạy học Ngữ văn là phiếu biên chép sự kiện thường ngày, thang đo, bảng kiểm. Thí dụ: Khi dạy học kiến lập văn bản, thành phầm là 1 đoạn văn hoặc bài văn, GV có thể sử dụng bảng kiểm để HS tự rà soát các lỗi trong thành phầm của mình.
 • Phương pháp hỏi – đáp: Đây là bí quyết được sử dụng thường xuyên lúc dạy học Ngữ văn, đặc trưng trong các giờ dạy học trên lớp. Hỏi – đáp có thể dùng trong tất cả các hoạt động như khởi động, hình định kiến thức, luyện tập, áp dụng, mở mang. Dụng cụ của bí quyết này là câu hỏi. Thí dụ: Khi đọc hiểu văn bản “Bài học đường đời trước nhất”, sau lúc cho HS đọc toàn thể văn bản, GV đặt câu hỏi: Câu chuyện đã đem đến cho em xúc cảm gì (vui, buồn, nhớ tiếc…)?
 • Phương pháp giám định thành phầm học tập: Trong dạy học Ngữ văn, bí quyết này rất cấp thiết để giám định. Dụng cụ được sử dụng để giám định theo bí quyết này bảng kiểm, thang giám định, rubrics.

4. Bề ngoài giám định định kì

Câu 1: Bình chọn định kì

a. Khái niệm giám định định kì

Bình chọn định kì là giám định kết quả giáo dục của HS sau 1 quá trình học tập, đoàn luyện, nhằm xác định chừng độ chấm dứt nhiệm vụ học tập của HS so với đòi hỏi cần đạt so với qui định trong chương trình giáo dục phổ biến và sự tạo nên, tăng trưởng năng lực, nhân phẩm HS.

b. Mục tiêu giám định định kì

Mục tiêu chính của giám định định kì là tích lũy thông tin từ HS để giám định thành tích học tập và giáo dục sau 1 quá trình học tập nhất mực. Dựa vào kết quả này để xác định thành tựu của HS, xếp loại HS và đưa ra kết luận giáo dục .

c. Nội dung giám định định kì

Bình chọn chừng độ thành thục của HS ở các đòi hỏi cần đạt về nhân phẩm, năng lực sau 1 quá trình học tập (giữa kì)/ cuối kì.

4. Thời điểm giám định định kì

Bình chọn định kì thường được thực hiện sau lúc xong xuôi 1 quá trình học tập (giữa kì, cuối kì).

d. Người tiến hành giám định định kì

Người tiến hành giám định định kì có thể là: GV giám định, nhà trường giám định và tổ chức kiểm định các ngành giám định.

e. Phương pháp, phương tiện giám định định kì

Phương pháp giám định định kì có thể là rà soát viết trên giấy hoặc trên máy tính; thực hành; vấn đáp…

Dụng cụ giám định định kì có thể là các câu hỏi, bài rà soát, dự án học tập, thành phầm nghiên cứu…

f. Các đòi hỏi, nguyên lý của giám định định kì

– Nhiều chủng loại hoá trong sử dụng các bí quyết và phương tiện giám định;

– Chú trọng sử dụng các bí quyết, phương tiện giám định được những biểu lộ chi tiết về thái độ, hành vi, kết quả thành phầm học tập của HS gắn với các chủ đề học tập và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS.

– Tăng nhanh sử dụng công nghệ thông tin trong KTĐG trên máy tính để tăng lên năng lực tự học cho HS.

Câu 2: Áp dụng bề ngoài giám định định kì trong dạy học môn Ngữ văn

Bình chọn định kì trong môn Ngữ văn được tiến hành ở thời khắc gần cuối hoặc cuối 1 quá trình học tập (cuối kì, cuối cấp) do cơ sở giáo dục các ngành tổ chức tiến hành để chuyên dụng cho công việc quản lí hoạt động dạy học, đảm bảo chất lượng giáo dục và chuyên dụng cho công việc tăng trưởng chương trình, tài liệu học tập. Bình chọn định kì thường phê duyệt các đề rà soát hoặc đề thi viết. Đề thi, rà soát có thể đòi hỏi bề ngoài viết tự luận (1 hoặc nhiều câu); có thể liên kết bề ngoài trắc nghiệm khách quan (câu hỏi trắc nghiệm khách quan) và bề ngoài tự luận (câu hỏi mở) để giám định đọc hiểu và đòi hỏi viết bài văn về 1 chủ đề nào đấy theo từng kiểu văn bản đã học trong chương trình. Có thể sử dụng bề ngoài rà soát vấn đáp (để giám định nói và nghe) nếu thấy cấp thiết và có điều kiện. Trong việc giám định kết quả học tập cuối 5, cuối cấp, cần đổi mới phương pháp giám định (cấu trúc đề, cách nêu câu hỏi, phân giải độ khó…); sử dụng và khai thác ngữ liệu đảm bảo đòi hỏi giám định được năng lực của HS, giải quyết hiện trạng học thuộc, sao chép tài liệu có sẵn; tránh dùng lại các văn bản ngữ liệu đã học để giám định được xác thực bản lĩnh đọc hiểu và phân tách, cảm thụ tác phẩm văn chương.

Câu hỏi TNKQ:

Câu 1: Nối: 1-4,2-3,3-1,4-2

Câu 2: ĐA 2: Bình chọn định kì cũng là giám định tổng kết

5. Phương pháp KTĐG

Phương pháp viết

Câu 1: ĐA 4

Câu 2: ĐA 4

Câu 3: Câu hỏi tự luận có 2 dạng:

Thứ nhất là câu có sự giải đáp mở mang, là loại câu có khuôn khổ rộng và nói chung. HS tự do biểu đạt tư tưởng và tri thức.

Thứ 2 là câu tự luận giải đáp có giới hạn, các câu hỏi được diễn tả cụ thể, khuôn khổ câu hỏi được nêu rõ để người giải đáp biết được khuôn khổ và độ dài áng chừng của câu giải đáp. Bài rà soát với loại câu này thường có nhiều câu hỏi hơn so với bài rà soát tự luận có câu hỏi mở mang. Nó nhắc đến đến những vấn đề chi tiết, nội dung hẹp hơn nên đỡ mơ hồ hơn đối với người giải đáp; do đấy việc chấm điểm dễ hơn và có độ tin tưởng cao hơn.

6. Phương pháp quan sát

Câu 1: ĐA2 – bài tập

Câu 2: Thí dụ: GV sử dụng bí quyết quan sát thành phầm trong dạy học Ngữ văn 6:

– HS vẽ tranh mô phỏng các đối tượng và sự kiện quan trọng trong truyện cổ tích và thể hiện thành phầm của mình trước lớp. HS có thể tiến hành tư nhân hoặc theo nhóm.

– GV giám định kết quả hoặc phê chuẩn công đoạn HS cộng tác, phân chia công tác, tiến hành vẽ tranh. GV sẽ quan sát và cho quan điểm giám định về việc chọn lọc đối tượng, cụ thể, bối cảnh, màu sắc… thích hợp, giúp các em hoàn thiện bức tranh.

7. Phương pháp hỏi – đáp

Câu 1: ĐA 3 – Hỏi đáp đúng sai

Câu 2: ĐA 3 – Hỏi đáp tổng kết

Câu 3: ĐA 2 – Hỏi đáp tổng kết

Câu 4:

Thí dụ:

– Hỏi – đáp gợi mở:

Khi dạy về Truyện cười trong chương trình Ngữ văn 6, GV đặt những câu hỏi gợi mở dẫn dắt HS từ việc HS đã học những thể loại truyện dân gian nào trước đấy, sau đấy giới thiệu 1 thể loại mới.

HS giải đáp: Truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn

– Hỏi – đáp tổng kết:

Sau lúc học xong 2 tiết “Thêm trạng ngữ cho câu” trong chương trình Ngữ Văn 7, GV có thể đặt câu hỏi đòi hỏi và chỉ dẫn HS tổng kết nói chung lại toàn thể nội dung tri thức liên can tới trạng ngữ.

HS cần nói chung: Nội dung ý nghĩa, bề ngoài, tính năng của trạng ngữ và Mục tiêu của việc tách trạng ngữ thành câu riêng

8. Phương pháp giám định giấy tờ học tập

Câu 1: Giấy má thành tựu

Câu 2: ghi lại 4 đáp án trừ ảnh HS

Câu 3:

Trong dạy học Ngữ văn, tôi đã sử dụng bí quyết giám định giấy tờ học tập bằng cách đòi hỏi HS xây dựng giấy tờ học tập:

– HS xây dựng chỉ tiêu học tập bộ môn từ đầu 5 học

– HS tự giám định mình đã đạt được chỉ tiêu ở các mốc: giữa HK I, cuối HK I, giữa HK II, cuối 5

– HS lưu minh chứng: bảng điểm bộ môn, các BT nhóm, thành phầm tư nhân liên can tới bài học, phiếu giám định của GV, phiếu giám định của các HS khác về mình

GV dựa trên giấy tờ đấy để giám định việc tiến hành được chỉ tiêu và sự văn minh của HS.

9. Phương pháp giám định qua thành phầm học tập

Câu tự luận: Trong dạy học Ngữ văn có các dạng thành phầm học tập của HS:

– Bức tranh, bài thơ, lược đồ tư duy, phiếu học tập

– Bài nêu cảm nhận, phát biểu cảm tưởng về bài học hoặc về các cụ thể, sự kiện, đối tượng, hình ảnh… liên can tới bài học

Câu hỏi tương tác:

Câu 1: Bài thuyết trình của GV

Câu 2: Theo tôi, hoàn toàn có thể sử dụng bí quyết giám định thành phầm có thể giám định được năng lực chung và nhân phẩm của học trò.

10. Xây dựng phương tiện rà soát, giám định giáo dục

Câu 1: Trình bày…

vào đòi hỏi HS hiểu nội dung, chủ đề của văn bản, ý kiến và ý định của người viết; xác định các đặc điểm thuộc về phương thức trình bày, nhất là về kiểu loại văn bản và tiếng nói sử dụng; giải đáp các câu hỏi theo những cấp độ tư duy không giống nhau; bước đầu giảng giải cho cách hiểu của mình; nhận xét, giám định về trị giá và sự ảnh hưởng của văn bản đối với bản thân; trình bày xúc cảm đối với những vấn đề được đặt ra trong văn bản; liên hệ, so sánh giữa các văn bản và giữa văn bản với đời sống.

Câu 2: Chọn ĐA nội dung giám định

Câu 3: Chọn ĐA hoạt động viết

11. Đề rà soát

Câu 1: Chọn ĐA 4 – Đề KSCL đầu khóa học

Câu 2: Thầy / cô hãy san sẻ kinh nghiệm của mình về việc xây dựng đề rà soát trong dạy học môn Ngữ văn.

– Bảo đảm chỉ tiêu rà soát, giám định

– Bám sát chương trình, vừa sức HS

– Xây dựng ma trận và câu hỏi cân đối tương ứng với các chừng độ cần đạt

Câu hỏi

Câu 1: Các loại câu hỏi theo thang giám định của Bloom:

Câu hỏi “biết”

Câu hỏi “hiểu”

Câu hỏi “vận dụng”

Câu hỏi “phân tách”

Câu hỏi “tổng hợp”

Câu hỏi “giám định”

Câu hỏi 2:

Thí dụ lúc dạy học VB “Cuộc chia tay của những con búp bê”, các câu hỏi giám định theo thang Bloom được GV sử dụng như sau:

Câu hỏi “biết”: Tác phẩm này do người nào sáng tác? Em đã biết gì về nhà văn đó?

Câu hỏi “hiểu”: Nhân vật trong câu chuyện trên là những người nào? Ai là người kể lại câu chuyện? Điều đấy có công dụng gì?

Câu hỏi “vận dụng”: Khi đọc hiểu 1 văn bản truyện, ta cần để mắt điều gì?

Câu hỏi “phân tách”: Hãy tìm những từ ngữ mô tả trực tiếp tâm cảnh của Thành và Thủy lúc phải chia búp bê.Nếu em là Thủy, em tưởng tượng thế nào về tâm cảnh của Thủy trong cảnh huống này?

Câu hỏi “tổng hợp”: Theo em thông điệp nhưng văn bản truyện này gửi gắm là gì?

Câu hỏi “giám định”: Em thích nhất và ko thích nhất điều gì trong câu chuyện này?

Câu 3: ĐA viết quan điểm

Bài tập

Câu 1: ĐA Nhằm giám định năng lực áp dụng KT của HS vào thực tế

Câu 2: Thí dụ về bài tập cảnh huống trong dạy học môn Ngữ văn: Văn bản “Mẹ tôi” của E.A-mi-xi (Ngữ Văn 7):

Em vô ý mắc lỗi thiếu lễ phép với bác mẹ/giáo viên và rất ân hận về việc đấy. Em cần làm gì trong huống này?

– Miêu tả cảnh huống: Em vô ý mắc lỗi thiếu lễ phép với bác mẹ/giáo viên và rất ân hận về việc đấy.

– Câu hỏi: Em cần làm gì trong cảnh huống này?

HS áp dụng tri thức đã học và liên hệ thực tiễn để giải đáp.

Thành phầm học tập

Câu 1: ĐA1 và 3: Kết quả của HĐHT, Chứng cớ…

Câu 2: Hãy thể hiện mục tiêu sử dụng thành phầm học tập trong rà soát giám định.

Sử dụng các thành phầm học tập để giúp GV giám định sự văn minh của HS, giám định năng lực áp dụng, năng lực hành động thực tế, kích thích động cơ, hứng thú học tập cho HS, phát huy tính tích tự lực, tinh thần nghĩa vụ, thông minh, tăng trưởng năng lực khắc phục vấn đề phức hợp, tăng trưởng năng lực hợp tác làm việc, đoàn luyện tính dẻo dai, nhẫn nại, tăng trưởng năng lực giám định cho HS

Câu 3: Hãy nêu tỉ dụ về 1 số thành phầm trong dạy học đọc hiểu ở môn Ngữ văn.

– Video đọc bài, bài thuyết trình, phát biểu cảm tưởng của HS về văn bản

– Phiếu học tập

– Lược đồ tư duy

– Thành phầm sàn diễn hóa (ngâm thơ, hát, diễn kịch…)

Giấy má học tập

Câu 1: Chọn các ĐA trừ giấy tờ HS

Câu 2: Chọn ĐA Đúng

Câu 3: Giấy má học tập nên được HS tự bảo quản, lúc cần sẽ sử dụng và rà soát.

Bảng kiểm

Câu 1: ĐA đúng

Câu 2: Cách thiết kế bảng kiêm:

– Phân tích đòi hỏi cần đạt của bài học , chủ đề và xác định các tri thức, kỹ năng học trò cần đạt được

– Phân chia những công đoạn tiến hành nhiệm vụ hoặc thành phầm của học trò thành những nhân tố cấu thành và xác định những hành vi , đặc điểm mong chờ căn cứ vào đòi hỏi cần đạt ở trên

– Trình bày các hành vi, đặc điểm mong chờ đấy theo 1 trình tự để theo dõi và rà soát

Câu 3: Trong dạy học Ngữ văn, bảng kiểm có thể giám định:

– Kỹ năng diễn tả bằng lời nói

– Kỹ năng viết

Thang giám định

Câu 1: ĐA 1 – Thang đo dạng số, dạng đồ thị và dạng đồ thị có miêu tả

Câu 2: Bố trí: 1- 3 => 2-1 => 3-2 => 4-4

Câu 3: Sự dị biệt giữa thang giám định và bảng kiểm

-Bảng kiểm là 1 danh sách đánh dấu các chỉ tiêu ( về hành vi, các đặc điểm, mong chờ) có được tiến hành

hay ko.

-Thang giám định là phương tiện đo lường chừng độ nhưng học trò đạt được ở mỗi đặc điểm, hành vi về góc cạnh /lĩnh vực chi tiết nào đấy

Phiếu giám định theo chỉ tiêu

Câu 1: Các chỉ tiêu giám định cần bảo đảm những đòi hỏi

– Thể hiện đúng trọng điểm những góc cạnh quan trọng của hoạt động/ thành phầm cần giám định

– Mỗi chỉ tiêu phải bảo đảm tính biệt lập, đặc thù cho 1 tín hiệu nào đấy của hoạt động/ thành phầm giám định.

– Tiêu chí đưa ra phải quan sát và giám định được

Câu 2: Năng lực giám định và tự giám định của HS

Xây dựng KH giám định trong dạy học bài học/chủ đề…

Phân tích đòi hỏi…

Câu 1: ĐA Đúng

Câu 2: Chủ đề dạy học Ngữ Văn 7 dựa trên đòi hỏi cần đạt của chương trình Ngữ văn (2018): Thơ Hồ Chí Minh

Xây dựng phương tiện…

Câu hỏi tương tác

Để xây dựng được kế hoạch rà soát, giám định trong dạy học 1 chủ đề môn Ngữ văn theo hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS, cần dựa vào:

Tiêu chí

Chương trình

Các bề ngoài rà soát, giám định.

Phương pháp rà soát giám định.

12. Định hướng giám định chỉ tiêu giáo dục

Câu 1: Phẩm chất “cần cù” được biểu lộ phê duyệt hành vi trong môn Ngữ văn như thế nào?

ĐA thứ 3: Thường xuyên…

Câu 2: Dòng nào KHÔNG phải biểu lộ của năng lực văn chương:

ĐA thứ 4: Biết sử dụng các công cụ…

Câu 3: Dòng nào sau đây KHÔNG biểu lộ năng lực tiếng nói trong dạy học Ngữ văn?

ĐA thứ 1: Phân tích kiến tạo nghĩa…

Câu 4: Năng lực khắc phục vấn đề và thông minh được trình bày thế nào trong hoạt động dạy học đọc hiểu văn bản?

Năng lực khắc phục vấn đề trong môn Ngữ văn được trình bày ở bản lĩnh giám định nội dung của văn bản, biết làm rõ thông tin, ý nghĩ mới và phức tạp từ các nguồn thông tin không giống nhau; biết phân tách các nguồn thông tin độc lập để thấy được thiên hướng, độ tin tưởng của những thông tin và ý nghĩ mới; biết ân cần đến các chứng cớ lúc nhìn nhận, giám định sự vật, hiện tượng; biết giám định vấn đề, cảnh huống dưới những góc nhìn không giống nhau.

Môn Ngữ văn đề cao vai trò của HS với nhân cách là người đọc hăng hái, chủ động, ko chỉ trong hoạt động tiếp thu nhưng còn trong việc tạo nghĩa cho văn bản. Khi viết, HS cần phải kể từ việc tạo nên ý nghĩ và khai triển ý nghĩ 1 cách thông minh. Qua việc học môn Ngữ văn, nhất là đọc và viết về văn chương, HS có được bản lĩnh đề nghị ý nghĩ, tạo ra thành phầm mới; nghĩ suy ko theo lối mòn, biết cách khắc phục vấn đề 1 cách thông minh, thích hợp với cảnh huống, bối cảnh.

Câu 5: Năng lực giao tiếp và cộng tác được tạo nên và tăng trưởng cho học trò qua dạy học môn Ngữ văn như thế nào?

Môn Ngữ văn là môn học nhập vai trò cốt yếu trong việc tạo nên, tăng trưởng năng lực giao tiếp cho HS. Qua môn Ngữ văn, HS biết xác định mục tiêu giao tiếp, chọn lọc nội dung, kiểu văn bản và thể loại, tiếng nói và các công cụ giao tiếp khác thích hợp với văn cảnh và nhân vật giao tiếp để bàn luận, lập luận, phản hồi, giám định về các vấn đề trong học tập và đời sống; biết tiếp thu các kiểu văn bản và thể loại nhiều chủng loại; chủ động, tự tin và biết kiểm soát xúc cảm, thái độ trong giao tiếp. Cũng qua môn Ngữ văn, HS tăng trưởng bản lĩnh nhận diện, thấu hiểu và đồng cảm với nghĩ suy, tình cảm, thái độ của người khác; biết sống hoà hợp và hoá giải các tranh chấp; thiết lập và tăng trưởng mối quan hệ với người khác; tăng trưởng bản lĩnh làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả cộng tác.

13. Phân tích kết quả giám định

Câu 1: Nối

Mức 5: 1-1

Mức 4: 2-5

Mức 3: 3-3

Mức 2: 4-4

Mức 1: 5-2

Câu 2: Thầy/ cô hãy san sẻ hiểu biết của mình về đường tăng trưởng năng lực học trò.

Khái quát về đường tăng trưởng năng lực

Đường tăng trưởng năng lực là sự miêu tả các chừng độ tăng trưởng không giống nhau của mỗi năng lực nhưng HS cần hoặc đã đạt được Đường tăng trưởng năng lực ko có sẵn, nhưng GV cần phải phác họa lúc tiến hành giám định năng lực HS. Đường tăng trưởng năng lực được phê chuẩn dưới 2 giác độ:

– Đường tăng trưởng năng lực là tham chiếu để giám định sự tăng trưởng năng lực tư nhân HS. Trong trường hợp này, GV sử dụng đường tăng trưởng năng lực như 1 qui chuẩn để giám định sự tăng trưởng năng lực HS. Với đường tăng trưởng năng lực này, GV cần căn cứ vào các thành tố của mỗi năng lực (chung hoặc đặc trưng) trong chương trình GDPT 2018 để phác họa nó với sự miêu tả là mũi tên 2 chiều với ẩn ý, tùy vào nhân vật nhận thức nhưng sự tăng trưởng năng lực có thể bổ sung ở cả 2 phía.- Đường tăng trưởng năng lực là kết quả tăng trưởng năng lực của mỗi tư nhân HS. Căn cứ vào đường tăng trưởng năng lực (là tham chiếu), GV xác định đường tăng trưởng năng lực cho mỗi tư nhân HS để từ đấy khẳng định địa điểm của HS đang ở đâu trong đường tăng trưởng năng lực đấy.

Phân tích, sử dụng kết quả giám định theo đường tăng trưởng năng lực để ghi nhận sự văn minh của học trò

Trong giám định tăng trưởng năng lực HS, GV phải ghi nhận sự văn minh của HS phê duyệt việc tích lũy, miêu tả, phân tách, giảng giải các hành vi đạt được của học trò theo các chừng độ từ thấp tới cao và đối chiếu nó với các chừng độ thuộc các thành tố của mỗi năng lực cần đo (đòi hỏi cần đạt của mỗi năng lực trong chương trình giáo dục phổ biến 2018). Dưới đây là sự chi tiết hóa các công tác đấy của người GV lúc giám định tăng trưởng năng lực HS.

* Thu thập chứng cớ về sự văn minh của HS

Có nhiều dạng chứng cớ chứng minh cho sự tăng trưởng năng lực của người học như điểm số bài rà soát, thành tựu học tập, thái độ học tập, động lực, thị hiếu, chiến lược học tập, chừng độ tiến hành hành vi…của người học. Tuy nhiên, với 1 số dạng chứng cớ như kết quả rà soát tự luận, giấy tờ học tập, bàn luận nhóm, quan sát hành vi…, GV phải áp dụng kinh nghiệm chuyên môn để thẩm định kết quả đấy của học trò (giám định bằng nhận xét).

* Phân tích, giảng giải chứng cớ

Để giảng giải cho sự văn minh của học trò, thầy cô giáo có thể thực hiện như sau:

– Thu thập chứng cớ phê duyệt thành phầm học tập và quan sát các hành vi của học trò (những gì học trò nói, viết, làm và tạo ra), trên cơ sở sử dụng Rubric đã thiết kế làm tham chiếu (ghi lại những gì quan sát được- minh họa như bảng 3);

– Sử dụng chứng cớ để giám định tri thức, kỹ năng học trò đã có (những gì học trò đã biết được, đã làm được) trong thời khắc ngày nay để chuẩn bị cho việc học tập tiếp theo trên cơ sở cấu trúc của năng lực và Rubric tham chiếu.

– Sử dụng chứng cớ để phán đoán những tri thức, kỹ năng học trò chưa đạt được và cần đạt được (những gì học trò có thể học được) nếu được thầy cô giáo phân phối, can thiệp thích hợp với những gì học trò đã biết và đã làm được. Ở bước này, thầy cô giáo có thể cho học trò làm các bài test thích hợp để xác định những gì học trò có thể học được tiếp theo trên cơ sở cấu trúc của năng lực và Rubric tham chiếu;

– Lập mưu hoạch phân phối, can thiệp để giúp học trò tiếp diễn học ở công đoạn học tập kế tiếp trên cơ sở những tri thức, kỹ năng đã có ở công đoạn học tập ngay trước đấy;

– Hiệp tác với các thầy cô giáo khác để hợp nhất sử dụng các bí quyết, phương tiện tích lũy chứng cớ, tập hợp xác định những tri thức, kỹ năng HS cần thiết ở công đoạn học tập tiếp theo trên cơ sở cấu trúc của năng lực, san sẻ các giải pháp can thiệp, ảnh hưởng và quan sát các tác động của nó.

14. Định hướng sử dụng kết quả giám định để đổi mới bí quyết dạy môn Ngữ văn

Định hướng sử dụng kết quả giám định để đổi mới bí quyết dạy học môn Ngữ văn

Câu 1: Chọn ĐA đúng

Câu 2: Chọn 2 ĐA 1-2 (HS và GV)

Câu 3: Bố trí quy trình đúng:

Kết quả giám định => Phân tích còn đó => Chỉ ra nguyên do => Yêu cầu giải pháp => Điều chỉnh, đổi mới PPDH

15. Xác định đường tăng trưởng năng lực học trò

Câu 1: ĐA hoạt động viết

Câu 2: 4 chừng độ trong đường tăng trưởng các năng lực đặc trưng của môn Ngữ Văn:

– Vượt chuẩn

– Đạt chuẩn

– Gần đạt chuẩn

– Dưới chuẩn

Câu 3: Phân tích đường tăng trưởng năng lực đọc hiểu văn bản thông tin của HS lớp 6:

-Chừng độ vượt chuẩn: Nhận biết được các cụ thể trong văn bản, phân tách được mối liên hệ và vai trò giữa các cụ thể, dữ liệu với thông tin căn bản của văn bản.

-Chừng độ đạt chuẩn: Nhận biết được các cụ thể trong văn bản, chỉ ra được mối liên hệ giữa các cụ thể, dữ liệu với thông tin căn bản của văn bản.

-Chừng độ gần đạt chuẩn: Nhận biết được số đông các cụ thể trong văn bản, chỉ ra được mối liên hệ giữa các cụ thể, dữ liệu với thông tin căn bản của văn bản.

-Chừng độ dưới chuẩn: Không nhận diện được số đông các cụ thể trong văn bản, ko phân tách được mối liên hệ giữa các cụ thể, dữ liệu với thông tin căn bản của văn bản.

16. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng về giám định năng lực?

ĐA 3: Bình chọn việc tri thức, kỹ năng…

Câu 2: Nguyên tắc nào sau đây được tiến hành lúc kết quả học trò A đạt được sau nhiều lần giám định vẫn bình ổn, hợp nhất và xác thực?

ĐA 2: Bảo đảm độ tin tưởng

Câu 3: Ở cấp độ lớp học, rà soát giám định nhằm mục tiêu nào sau đây?

ĐA1: Cung cấp hoạt động dạy học

Câu 4: Theo ý kiến tăng trưởng năng lực, giám định kết quả học tập lấy việc rà soát bản lĩnh nào sau đây của học trò làm trung tâm của hoạt động giám định?

ĐA 4: Áp dụng thông minh tri thức

Câu 5: Loại hình giám định nào dưới đây được tiến hành trong đoạn viết: “…Bạn N thân mến, mình đã xem lược đồ tư duy do bạn thiết kế, nó thật đẹp, những thông tin được bạn nói chung và diễn đạt trên lược đồ rất thực tiễn, dễ hiểu và có lợi. Mình nghĩ nếu những thông tin đấy được gắn với những số liệu vừa qua nhất thì lược đồ bạn thiết kế sẽ rất xuất sắc cả về bề ngoài và nội dung…”?

ĐA3: Bình chọn bình đẳng

Câu 6: “Thu thập các minh chứng liên can tới kết quả học tập của HS trong công đoạn học để hỗ trợ những phản hồi cho HS và GV biết những gì họ đã làm được so với chỉ tiêu” là:

ĐA 2: Mục tiêu của giám định thường xuyên

Câu 7: Văn bản nào dưới đây của Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành có nội dung chỉ dẫn các trường phổ biến tổ chức cho GV sinh hoạt chuyên môn về đổi mới bí quyết dạy học và rà soát, giám định?

ĐA 2: Công văn 5555

Câu 8: Dựa vào chỉ tiêu nào sau đây để phân chia giám định thành: Bình chọn trên lớp học, giám định dựa vào nhà trường và giám định trên diện rộng?

ĐA 4: Phạm vi giám định

Câu 9: Theo ý kiến giám định năng lực, giám định kết quả học tập cần tập hợp vào hoạt động giám định nào sau đây?

ĐA: Hiểu đúng tri thức

Câu 10: Chọn những phát biểu đúng về giám định năng lực?

ĐA 1: Là giám định sự văn minh của ng học so với chính họ

ĐA 4: Thực hiện ở mọi thời khắc…

ĐA 6: Bình chọn năng lực là giám định bản lĩnh áp dụng…

Câu 11: Cách giám định nào sau đây thích hợp với ý kiến giám định là học tập?

ĐA 1: HS tự giám định

Câu 12: Khi xây dựng bảng kiểm, gian nan nhất là: (Chọn phương án đúng nhất)

ĐA 1; Phân tích…

Câu 13: Nhận định nào dưới đây KHÔNG đúng về bề ngoài giám định thường xuyên? (Chọn phương án đúng nhất)

ĐA 2: Để so sánh HS

Câu 14: Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng về giám định nhân phẩm, năng lực học trò trong dạy học Ngữ văn ở trường phổ biến?

ĐA1: Là giám định sự văn minh của HS đo bằng điểm số…

Câu 15: Nhận định nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về bí quyết quan sát trong giám định kết quả giáo dục ở trường phổ biến?

ĐA2: Thu thập được thông tin kịp thời, mau chóng…

ĐA4: Bảo đảm khách quan, không lệ thuộc…

Câu 16: Phương pháp quan sát trong giám định giáo dục có bản lĩnh đo lường tốt ở lĩnh vực nào sau đây?

ĐA 4; Lĩnh vực thái độ và kỹ năng

Câu 17: Dụng cụ giám định kết quả học tập nào sau đây được dùng tầm thường cho bí quyết rà soát viết ở trường phổ biến?

ĐA4: Câu hỏi tự luận, câu hỏi TNKQ
Câu 18: Dụng cụ giám định nào sau đây hiệu quả nhất để giám định các chừng độ đạt được về thành phầm học tập của người học?

ĐA: BT thực tế

Câu 19: Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng về giám định năng lực?

ĐA2: Bình chọn việc đạt tri thức, kỹ năng…

ĐA4: Bình chọn việc áp dụng tri thức, kỹ năng…

Câu 20: Để xây dựng đường tăng trưởng năng lực trong dạy học môn Ngữ văn ở trường THCS cần dựa trên cơ sở nào?

Đa 2: đòi hỏi cần đạt của chương trình

Câu 21: Quan niệm nào sau đây là đúng về đường tăng trưởng năng lực Ngữ văn của học trò THCS?

ĐA 2: Là sự miêu tả các chừng độ tăng trưởng không giống nhau của năng lực Ngữ Văn

Câu 22: Kỹ năng nghe nói KHÔNG được giám định bằng bí quyết nào?

ĐA 1: PP rà soát viết

Câu 23: 1 thầy cô giáo đòi hỏi HS xây dựng phương tiện giám định kết quả hoạt động bàn luận nhóm của nhóm bạn. Giáo viên đấy muốn HS xây dựng phương tiện giám định nào sau đây?

ĐA 3; Rubric

Câu 24: Sau lúc tổ chức cho HS các nhóm báo cáo kết quả bàn luận, GV đã sử dụng 1 bản miêu tả chi tiết các chỉ tiêu giám định với các chừng độ đạt được của từng chỉ tiêu để HS giám định lẫn nhau. Bản miêu tả đấy là phương tiện giám định nào dưới đây?

ĐA 1: Phiếu giám định theo chỉ tiêu

Câu 25: Nhân vật nào sau đây KHÔNG tham dự giám định thường xuyên?

ĐA 1: Tổ chức kiểm định các ngành

Câu 26: Trong dạy học môn Ngữ văn, để giám định thành phầm của học trò GV sẽ sử dụng phương tiện giám định nào sau để đạt được mục tiêu giám định

ĐA 3; Rubric

Câu 27: Theo thang nhận thức của Bloom, mẫu câu hỏi nào sau đây được sử dụng để giám định chừng độ áp dụng của HS?

ĐA 1: Em sẽ chỉnh sửa…

Câu 28: Ở cấp độ quản lí nhà nước, rà soát giám định ko nhằm mục tiêu nào sau đây?

ĐA 3: Cung cấp hoạt động dạy học…

Câu 29: Nhận định nào sau đây ko đúng lúc phát biểu về bề ngoài đánh định kì?

ĐA 3: Bình chọn hỗ trợ thông tin phản hồi cho GV và HS…

Câu 30: Sau lúc tổ chức cho HS các nhóm báo cáo kết quả bàn luận, GV đã sử dụng 1 bản miêu tả chi tiết các chỉ tiêu giám định với các chừng độ đạt được của từng chỉ tiêu để HS giám định lẫn nhau. Bản miêu tả đấy là phương tiện giám định nào dưới đây?

ĐA 3: Rubric

Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Khoa học thiên nhiên THCS

Câu 1. Trình bày ý kiến của thầy/cô về thuật ngữ “rà soát và giám định”?

 • Kiểm tra: Kiểm tra là việc tích lũy những dữ liệu, thông tin về 1 nội dung nào đấy làm cơ sở cho việc giám định.
 • Bình chọn: Bình chọn HS là 1 công đoạn tích lũy, xử lí thông tin phê duyệt các hoạt động quan sát theo dõi, thảo luận, rà soát, nhận xét công đoạn học tập, đoàn luyện của HS; tham vấn, chỉ dẫn, cổ vũ HS; diễn giải thông tin định tính hoặc định lượng về kết quả học tập, đoàn luyện, sự tạo nên và tăng trưởng 1 số nhân phẩm, năng lực của HS.

Câu 2. Thầy cô hãy cho quan điểm nhận xét của mình về lược đồ hình sau:

Quan điểm tiên tiến về rà soát, giám định theo hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS chú trọng tới giám định công đoạn để phát hiện kịp thời sự văn minh của HS và vì sự văn minh của HS, từ đấy điều chỉnh và tự điều chỉnh kịp thời hoạt động dạy và hoạt động học trong công đoạn dạy học. Quan điểm này trình bày rõ coi mỗi hoạt động giám định như là học tập (Assessment as learning) và giám định là vì học tập của HS (Assessment for learning). Ngoài ra, giám định kết quả học tập (Assessment of learning) cũng sẽ được thực ngày nay 1 thời khắc cuối công đoạn giáo dục để công nhận những gì HS đạt được so với chuẩn đầu ra.

Bình chọn vì học tập

Bình chọn vì học tập diễn ra thường xuyên trong công đoạn dạy học để GV phát hiện sự văn minh của HS, từ đấy phân phối, điều chỉnh công đoạn dạy học. Việc giám định nhằm hỗ trợ thông tin để GV và HS cải thiện chất lượng dạy học. Kết quả của giám định này ko nhằm so sánh giữa các HS với nhau nhưng để làm nổi trội những thế mạnh và điểm yếu của mỗi HS và hỗ trợ cho HS thông tin phản hồi để tiếp diễn việc học của mình ở các quá trình học tập tiếp theo. Với giám định này, GV giữ vai trò cốt yếu trong giám định kết quả học tập, mà HS cũng được tham dự vào công đoạn giám định. HS có thể tự giám định hoặc giám định lẫn nhau dưới sự chỉ dẫn của GV, qua đấy họ tự giám định được bản lĩnh học tập của mình để điều chỉnh hoạt động học tập được tốt hơn.

Bình chọn là học tập

Bình chọn là học tập diễn ra thường xuyên trong công đoạn dạy học (giám định công đoạn), trong đấy, GV tổ chức để HS tự giám định và giám định bình đẳng, coi đấy như là 1 hoạt động học tập để HS thấy được sự văn minh của chính mình so với đòi hỏi cần đạt của bài học/môn học, từ đấy HS tự điều chỉnh việc học. Với giám định này, HS giữ vai trò cốt yếu trong công đoạn giám định, HS tự giám sát hoặc theo dõi công đoạn học tập của mình, tự so sánh, giám định kết quả học tập của mình theo những chỉ tiêu do GV hỗ trợ. Kết quả giám định này có vai trò như 1 nguồn thông tin phản hồi để HS tự tinh thần bản lĩnh học tập của mình đang ở chừng độ nào, từ đấy thiết lập chỉ tiêu học tập tư nhân và lên kế hoạch học tập tiếp theo.

Bình chọn kết quả học tập

Bình chọn kết quả học tập (giám định tổng kết hay ĐGĐK) là giám định những gì HS đạt được tại thời khắc cuối 1 quá trình GD và được đối chiếu với chuẩn đầu ra nhằm công nhận kết quả đấy so với đòi hỏi cần đạt của bài học/môn học/cấp học. GV là trung tâm trong công đoạn giám định và HS ko được tham dự vào các khâu của công đoạn giám định. Có thể tóm lược những điểm dị biệt căn bản giữa giám định kết quả của việc học.

Câu 3. Theo thầy/cô năng lực học trò được trình bày như thế nào, biểu lộ ra sao?

Năng lực học trò trình bày lúc được tạo nên, tăng trưởng nhờ tố chất sẵn có và công đoạn học tập, đoàn luyện, cho phép huy động tổng hợp các tri thức, kỹ năng và các tính chất tư nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,… tiến hành thành công 1 loại hoạt động nhất mực, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện chi tiết.

Biểu hiện lúc học trò vừa phải áp dụng những tri thức, kỹ năng đã được học ở nhà trường, vừa sử dụng những kinh nghiệm của bản thân nhận được từ những trải nghiệm bên ngoài nhà trường (gia đình, tập thể và xã hội) để khắc phục vấn đề của thực tế.

Câu 4. Nguyên tắc rà soát giám định có ý nghĩa như thế nào trong rà soát giám định năng lực học trò?

Nguyên tắc rà soát giám định có ý nghĩa rất quan trọng trong rà soát giám định năng lực học trò:

 • Bảo đảm tính toàn diện và linh động: Việc giám định năng lực hiệu quả nhất lúc đề đạt
  được sự hiểu biết đa chiều, tích hợp, về thực chất của các hành vi được biểu hiện theo thời kì. Năng lực là 1 tổ hợp, yêu cầu ko chỉ sự hiểu biết nhưng là những gì có thể làm với những gì họ biết; nó bao gồm ko chỉ có tri thức, bản lĩnh nhưng còn là trị giá, thái độ và lề thói hành vi tác động tới mọi hoạt động. Do vậy, trong giám định cần sử dụng nhiều chủng loại các bí quyết nhằm mục tiêu miêu tả 1 bức tranh hoàn chỉnh hơn và xác thực năng lực của người được giám định.
 • Bảo đảm tính tăng trưởng HS: Nguyên tắc này yêu cầu trong công đoạn rà soát, giám định,
  có thể phát hiện sự văn minh của HS, chỉ ra những điều kiện để tư nhân đạt kết quả tốt hơn về nhân phẩm và năng lực; phát huy bản lĩnh tự cải thiện của HS trong hoạt động dạy học và giáo dục.
 • Bảo đảm giám định trong bối cảnh thực tế: Để chứng minh HS có nhân phẩm và năng
  lực ở chừng độ nào đấy, phải tạo thời cơ để họ được khắc phục vấn đề trong cảnh huống, bối cảnh mang tính thực tế. Thành ra, rà soát, giám định theo hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS chú trọng việc xây dựng những cảnh huống, bối cảnh thực tế để HS được trải nghiệm và trình bày mình.
 • Bảo đảm thích hợp với đặc trưng môn học: Mỗi môn học có những đòi hỏi riêng về năng
  lực đặc trưng cần tạo nên cho HS, vì thế, việc rà soát, giám định cũng phải bảo đảm tính đặc trưng của môn học nhằm định hướng cho GV chọn lọc và sử dụng các bí quyết, phương tiện giám định thích hợp với chỉ tiêu và đòi hỏi cần đạt của môn học.

Câu 5. Trình bày các bước trong thứ tự KTĐG theo hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS.

Bước 1: Xác định chỉ tiêu, loại hình chừng độ giám định

Bước 2: Xác định thời khắc giám định

Bước 3: Xác định nội dung, cấu trúc, thành tố cần giám định

Bước 4: Xác định bí quyết giám định

Bước 5: Xác định phương tiện giám định

Bước 6: Xác định người tiến hành giám định

Bước 7: Xác định phương thức xử lí, phân tách dữ liệu tích lũy, bảo đảm chất lượng giám định

Bước 8: Tổng hợp kết quả viết thành báo cáo

Bước 9: Xác định phương thức ban bố, phản hồi kết quả

Câu 6. Thầy, cô hiểu thế nào là giám định thường xuyên?

Bình chọn thường xuyên (ĐGTX) hay còn gọi là giám định công đoạn là hoạt động giám định diễn ra trong tiến trình tiến hành hoạt động dạy học theo đòi hỏi cần đạt và biểu lộ chi tiết về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và 1 số biểu lộ nhân phẩm, năng lực HS

Câu 7. Thầy, cô hiểu như thế nào là giám định định kì?

Bình chọn định kỳ (ĐGĐK) là giám định kết quả giáo dục HS sau 1 quá trình học tập, rèn
luyện, nhằm xác định chừng độ chấm dứt nhiệm vụ học tập, đoàn luyện của HS theo đòi hỏi cần
đạt và biểu lộ chi tiết về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục phổ biến và sự tạo nên, tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS.

Câu 8. Thầy cô hãy cho biết câu hỏi tự luận có những dạng nào? Đặc điểm của mỗi dạng đấy?

Phương pháp rà soát dạng tự luận là bí quyết GV thiết kế câu hỏi, bài tập, HS xây
dựng câu giải đáp hoặc làm bài tập trên bài rà soát viết. 1 bài rà soát tự luận thường có ít
câu hỏi, bài tập; mỗi câu hỏi, bài tập phải viết nhiều câu để giải đáp và cần thiết nhiều thời
gian để giải đáp mỗi câu, nó cho phép 1 sự tự do hơi hơi nào đấy để giải đáp các vấn đề đặt ra.

Câu tự luận trình bày ở 2 dạng:

 • Thứ nhất là câu có sự giải đáp mở mang, là loại câu có khuôn khổ rộng và nói chung. HS tự do
  biểu đạt tư tưởng và tri thức.
 • Thứ 2 là câu tự luận giải đáp có giới hạn, các câu hỏi được diễn tả cụ thể, khuôn khổ câu
  hỏi được nêu rõ để người giải đáp biết được độ dài áng chừng của câu giải đáp. Bài rà soát với loại câu này thường có nhiều câu hỏi hơn bài tự luận với câu tự luận có sự giải đáp mở mang. Nó nhắc đến đến những vấn đề chi tiết, nội dung hẹp hơn nên đỡ mơ hồ hơn đối với người giải đáp; do đấy việc chấm điểm dễ hơn và có độ tin tưởng cao hơn.

Câu 9. Thầy, cô thường sử dụng bí quyết giám định bằng quan sát trong dạy học như thế nào?

 • Tôi để mắt theo dõi, lắng tai HS trong công đoạn giảng dạy trên lớp, sử dụng phiếu quan sát, bảng rà soát, nhật ký biên chép lại các biểu lộ của HS để sử dụng làm minh chứng giám định công đoạn học tập, đoàn luyện của HS.
 • Chú ý tới những hành vi của HS như: sự tương tác (bàn cãi, san sẻ các nghĩ suy, biểu hiện xúc cảm…) giữa các em với nhau trong nhóm.
 • Bình chọn sự văn minh hoặc phê chuẩn công đoạn làm ra thành phầm đấy. GV sẽ quan sát và cho quan điểm giám định về thành phầm, giúp các em hoàn thiện thành phầm.
  Trong thời kì quan sát, GV phải ân cần tới những hành vi của HS, quan hệ tương tác giữa các em với nhau trong nhóm,… Khi HS nộp báo cáo, GV quan sát và cho quan điểm về các thành phầm các em làm ra.

Câu 10. Thầy, cô thường sử dụng bí quyết vấn đáp trong dạy học như thế nào?

 • Sử dụng vấn đáp gợi mở để GV đặt những câu hỏi gợi mở dẫn dắt HS rút ra những nhận xét, những kết luận cấp thiết từ những sự kiện đã quan sát được hoặc những tài liệu đã học được, được sử dụng lúc dạy tri thức mới.
 • Sử dụng vấn đáp củng cố sau lúc giảng kiến thức mới, giúp HS củng cố được những kiến thức căn bản nhất và hệ thống hoá chúng: mở mang và đào sâu những kiến thức đã thu gom được, giải quyết tính thiếu xác thực của việc nắm kiến thức.
 • Sử dụng vấn đáp tổng kết lúc cần dẫn dắt HS nói chung hoá, hệ thống hoá những kiến thức đã học sau 1 vấn đề, 1 phần, 1 chương hay 1 môn học nhất mực.
 • Sử dụng vấn đáp rà soát trước, trong và sau giờ giảng hoặc sau 1 vài bài học giúp GV rà soát kiến thức HS 1 cách nhanh gọn kịp thời để có thể bổ sung củng cố nhân thức ngay nếu cấp thiết. Nó cũng giúp HS tự rà soát kiến thức của mình.

Câu 11. Thực tế dạy học thầy, cô đã sử dụng bí quyết giám định giấy tờ học tập cho học trò như thế nào?

GV đưa ra các nhận xét, kết quả hoạt động của HS, từ đấy giám định HS theo từng nội dung có liên can. Sử dụng trong bí quyết giám định qua giấy tờ học tập, các thành phầm,
hoạt động của HS là Bảng kiểm, thang giám định, bảng quan sát, phiếu giám định theo chỉ tiêu
(Rubrics)…

Thí dụ. Có thể tổ chức dạy học qua dự án với nội dung Hoạt động thực hành và trải nghiệm và sử dụng bí quyết giám định qua giấy tờ học tập để giám định HS

Câu 12. Theo thầy/cô sử dụng bí quyết giám định thành phầm có thể giám định được năng lực chung và nhân phẩm của học trò ko?

Vì thành phầm yêu cầu hs phải sử dụng nhiều nguồn tin, các kỹ năng có tính phức tạp hơn, mất thời kì hơn, yêu cầu sự tương tác giữa hs và nhóm hs thành ra thành phầm giám định được năng lực chung và nhân phẩm học trò

Câu 13. Về chỉ tiêu giám định; căn cứ giám định; khuôn khổ giám định; nhân vật giám định theo chương trình GDPT cũ với chương trình GDPT 2018 có gì không giống nhau?

 • Tiêu chí giám định kết quả giáo dục là hỗ trợ thông tin xác thực, kịp thời, có trị giá về chừng độ phục vụ đòi hỏi cần đạt của chương trình và sự văn minh của HS để chỉ dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lí và tăng trưởng chương trình, đảm bảo sự văn minh của từng HS và tăng lên chất lượng giáo dục.
 • Căn cứ giám định là các đòi hỏi cần đạt về nhân phẩm và năng lực được quy định trong chương trình toàn cục và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục.
 • Phạm vi giám định bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục buộc phải, môn học và chuyên đề học tập chọn lọc và môn học tự chọn.
 • Nhân vật giám định là thành phầm và công đoạn học tập, đoàn luyện của HS.

Câu 14. Hãy tóm tắt lại “Định hướng giám định kết quả giáo dục trong dạy học môn Khoa học thiên nhiên theo Chương trình GDPT 2018” theo cách hiểu của thầy, cô?

Tiêu chí giám định kết quả giáo dục là hỗ trợ thông tin xác thực, kịp thời, có trị giá về chừng độ đạt chuẩn của chương trình và sự văn minh của HS để chỉ dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học tăng lên chất lượng giáo dục.
Căn cứ giám định là các đòi hỏi cần đạt về nhân phẩm và NL

Phạm vi giám định là toàn thể nội dung và đòi hỏi cần đạt của chương trình môn KHTN

Kết quả giáo dục được giám định bằng các bề ngoài định tính và định lượng phê duyệt giám định công đoạn, giám định tổng kết ở cơ sở giáo dục, các kì giám định trên diện rộng ở cấp non sông, cấp địa phương và các kì giám định quốc tế.

Đặc điểm của rà soát, giám định trong dạy học môn KHTN theo hướng tăng trưởng nhân phẩm, NLHS.

Kiểm tra, giám định phải tiến hành được các công dụng và đòi hỏi chính sau:

 • Bình chọn chừng độ đạt được đòi hỏi cần đạt và bí quyết dạy học.
 • Cung cấp thông tin phản hồi đầy đủ, xác thực kịp thời về kết quả học tập có trị giá cho HS tự điều chỉnh công đoạn học; cho GV điều chỉnh hoạt động dạy học; cho cán bộ quản lí nhà trường để có biện pháp cải thiện chất lượng giáo dục; cho gia đình để giám sát, giúp sức HS.
 • Tự giám định và giám định bình đẳng của HS
 • Liên kết rà soát, giám định công đoạn với giám định tổng kết; giám định định tính với giám định định lượng, trong đấy giám định định lượng phải dựa trên giám định định tính được phản hồi kịp thời, xác thực.
 • Kiểm tra, giám định được phối hợp nhiều bề ngoài không giống nhau đảm bảo giám định toàn diện nội dung, năng lực chung, năng lực đặc trưng, nhân phẩm.
 • Bình chọn đòi hỏi tích hợp nội dung, KN để khắc phục vấn đề nhận thức và thực tế. Đây là phương thức hiệu quả đặc thù cho giám định NL HS.
 • Chú trọng giám định KN thực hành KHTN.

Câu 15. Theo thầy/cô với mỗi chủ đề/bài học có cần phải xác định được cả 3 thành phần năng lực Khoa học thiên nhiên hay ko? Vì sao?

Có cần phải xác định cả 3 thành phần năng lực KHTN. Vì trong Chương trình môn KHTN, chú trọng giám định năng lực đặc trưng là năng lực KHTN. Được biểu lộ bởi 3 thành phần quyết định to đến công đoạn tạo nên, áp dụng tri thức:

 1. Nhận thức khoa học thiên nhiên
 2. Mày mò thiên nhiên
 3. Áp dụng tri thức, KN đã học

Câu 16. Hãy lấy 1 tỉ dụ về câu hỏi/ bài tập để giám định thành phần năng lực mày mò thiên nhiên.

Thí dụ: Em hãy kể tên những loại ô nhiễm môi trường nhưng em biết ?

Câu 17. Hãy lấy 1 tỉ dụ về câu hỏi/ bài tập để giám định thành phần năng lực áp dụng tri thức và kỹ năng đã học.

Thí dụ: Nêu tình trạng ô nhiễm môi trường hiện tại và đề ra 1 số giải pháp giải quyết ?

Câu 18: Hãy liệt kê 1 số thành phầm học tập của học trò nhưng thầy/ cô đã sử dụng để rà soát, giám định.

 • Công trình học tập: Kế hoạch thuyết trình về chủ đề Tiết kiệm điện năng
 • Thành phầm nghiên cứu khoa học của HS: phòng chống bạo lực học đường
 • Thành phầm thực hành, thí nghiệm/chế tác: máy cho cá ă, máy phát điện năng lượng gió

Câu 19. Hãy viết 3 điểm quan trọng thầy/ cô hiểu về giấy tờ học tập.

1. Giấy má học tập là tập tài liệu về các thành phầm được chọn lọc 1 cách có chủ đích của người học trong công đoạn học tập môn học,được bố trí có hệ thống và theo 1 trình tự nhất mực.

2. Giấy má học tập là tập tài liệu về các thành phầm được chọn lọc 1 cách có chủ đích của người học trong công đoạn học tập môn học,được bố trí có hệ thống và theo 1 trình tự nhất đị:

 • Trưng bày/giới thiệu thành tựu của người học
 • Trưng bày/giới thiệu thành tựu của người học

3. Giấy má phải được phân loại và bố trí khoa học.

Câu 20. Phân biệt giấy tờ học tập và thành phầm học tập.

Giấy má học tập ko chỉ là 1 bộ sưu tập các thành phầm học tập của HS nhưng bao gồm các đề đạt về sự văn minh, về thế mạnh và điểm yếu, về các chỉ tiêu đã hoặc sẽ được đặt ra của HS

Câu 21. Hãy nêu những thuận tiện và gian nan lúc sử dụng bảng kiểm để giám định hoạt động học tập của học trò.

Bảng kiểm thường chỉ rõ sự hiện ra hay ko hiện ra (có mặt hay ko có mặt, được tiến hành hay ko được tiến hành) các hành vi, các đặc điểm mong chờ nào đấy. GV có thể sử dụng bảng kiểm nhằm:

 • Bình chọn sự văn minh của HS
 • GV còn có thể tổng hợp các chỉ tiêu trong bảng kiểm và lượng hóa chúng thành điểm số theo cách tính % để xác định chừng độ HS đạt được.

Khó khăn: Không tạo điều kiện cho người giám định biết được chừng độ hiện ra khác của các chỉ tiêu đấy.

Câu 22. Thầy, cô hãy thể hiện hiểu biết của mình về thang giám định?

Thang giám định là phương tiện đo lường chừng độ nhưng HS đạt được ở mỗi đặc điểm, hành vi về góc cạnh/lĩnh vực chi tiết nào đấy.

Có 3 bề ngoài biểu lộ căn bản của thang giám định là thang dạng số, thang dạng đồ thị và thang dạng miêu tả.

 • Thang giám định dạng số
 • Thang dạng đồ thị
 • Thang miêu tả

Thang giám định dùng để giám định thành phầm, công đoạn hoạt động hay 1 nhân phẩm nào đấy ở HS.

Câu 23. Theo thầy, cô thang giám định nên chia 3 thang điểm hay 5 thang điểm tương ứng? Tại sao?

– Với mỗi chỉ tiêu, xác định số lượng chừng độ đo cho thích hợp (có thể từ 3 tới 5 chừng độ). Xem xét là ko nên quá nhiều chừng độ, vì người giám định sẽ khó phân biệt rành mạch các chừng độ với nhau.

Câu 24. Hãy nêu ưu và nhược điểm của phiếu giám định theo chỉ tiêu.

Rubric được sử dụng phổ biến để giám định các thành phầm, công đoạn hoạt động của HS cũng như giám định thái độ và hành vi về những nhân phẩm chi tiết. Tuy nhiên để giám định theo chỉ tiêu cần nhiều thời kì, phải tập cho HS làm quen với cách sử dụng các chỉ tiêu.

Câu 25. Hãy phân tách đòi hỏi cần đạt sau đây thành chỉ tiêu chi tiết:

Dùng thước, cân, đồng hồ để chỉ ra 1 số thao tác sai lúc đo và nêu được cách giải quyết 1 số thao tác sai đấy.

 • Nêu được cách đo, đơn vị đo và công cụ thường dùng để đo khối lượng, chiều dài, thời kì.
 • Dùng thước, cân, đồng hồ để chỉ ra 1 số thao tác sai lúc đo và nêu được cách giải quyết 1 số thao tác sai đấy.
 • Đo được chiều dài, khối lượng, thời kì bằng thước, cân, đồng hồ (tiến hành đúng thao tác, ko đòi hỏi tìm sai số).

Câu 26. Hãy thiết kế phương tiện giám định đòi hỏi cần đạt “Lấy được tỉ dụ về công dụng của lực làm: chỉnh sửa vận tốc, chỉnh sửa hướng chuyển di, biến dạng vật”.

NL Đề xuất cần đạt Phương
pháp đánh
giá
Dụng cụ
giám định
Thời điểm
giám định
KHTN, Giao tiếp, cộng tác Mày mò về lực Viết hoặc vấn đáp Câu hỏi Trong lúc học
KHTN, Giao tiếp, cộng tác Mày mò kết quả công dụng của lực Vấn đáp Câu hỏi Trong lúc học
KHTN Lấy được tỉ dụ về công dụng của lực làm: Thay đổi vận tốc, chỉnh sửa hướng chuyển di, biến dạng vật Vấn đáp Câu hỏi Cuối chủ đề

Câu 27. Hãy lấy tỉ dụ minh họa về 1 phương tiện giám định nhân phẩm cốt yếu.

Thí dụ: Bình chọn nhân phẩm “Trung thực” của HS trong hoạt động nhóm, GV có thể sử dụng bảng kiểm như sau.

Trong công đoạn hoạt động nhóm, thật thà của bạn trình bày như thế nào sau đây?

Hãy ghi lại x vào Có hoặc Không trong bảng sau đây:

Các chỉ tiêu Không
Thật thà, thẳng thắn trong học tập và làm thí nghiệm
Tôn trọng lẽ phải
Lên án sự ăn gian trong tích lũy, xử lí thông tin, trong thi cử

Câu 28. Hãy lấy tỉ dụ minh họa về 1 phương tiện giám định 01 năng lực chung

VD: Bình chọn năng lực định hướng nghề nghiệp bằng phương tiện câu hỏi

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

– Nhận thức được thị hiếu, bản lĩnh của bản thân.

Em hãy nêu thị hiếu, bản lĩnh của bản thân?

– Nêu được vai trò của các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội.

Nêu được vai trò của các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội?

– Trình bày được 1 số thông tin chính về các đơn vị quản lý nghề ở địa phương,ngành nghề thuộc các lĩnh vực sản xuất cốt yếu; chọn lọc được hướng phát
triển thích hợp sau trung học cơ sở

Nêu hiểu biết của mình về các đơn vị quản lý nghề địa phương? Đưa ra hướng chọn lọc sau THCS

Câu 29. Hãy nêu cách xác định đường tăng trưởng năng lực khoa học thiên nhiên

Để xác định đường tăng trưởng năng lực chung, GV cần căn cứ vào mỗi thành tố của từng năng lực và đòi hỏi cần đạt của mỗi thành tố NL trong CTGDPT 2018 để phác hoạ nó. Sau đấy, GV cấp thiết lập các chừng độ đạt được của năng lực với những chỉ tiêu chi tiết để tích lũy minh chứng xác định điểm đạt được của HS trong đường tăng trưởng năng lực để ghi nhận và có những ảnh hưởng điều chỉnh hoặc xúc tiến

Câu 30. Hãy nêu cách tích lũy chứng cớ về sự văn minh của học trò.

Có nhiều dạng chứng cớ chứng minh cho sự tăng trưởng năng lực của người học như điểm số bài rà soát, thành tựu học tập, thái độ học tập, động lực, thị hiếu, chiến lược học tập, chừng độ tiến hành hành vi…của người học. Tuy nhiên, với 1 số dạng chứng cớ như kết quả rà soát tự luận, giấy tờ học tập, bàn luận nhóm, quan sát hành vi…,

GV phải áp dụng kinh nghiệm chuyên môn để thẩm định kết quả đấy của HS (giám định bằng nhận xét). Vì vậy, phương tiện giúp tường minh hóa công đoạn tích lũy chứng cớ để đẩy mạnh tính khách quan hóa trong giám định sự văn minh của HS là Rubric.

Rubric trình bày rõ luật lệ cho điểm hoặc mã hóa chất lượng hành vi có thể quan sát được của người học, nó bao gồm các chỉ số hành vi và các chỉ tiêu chất lượng về các hành vi đấy

Câu 31. Như vậy, căn cứ vào Rubric, GV sẽ sử dụng nó làm tham chiếu để tích lũy các chứng cớ về sự văn minh của HS. Để thiết lập được Rubric này, GV cần:

 • Quyết định những kiểu hành vi nào và bao lăm hành vi là đủ để rút ra kết luận về sự tăng trưởng năng lực.
 • Thiết lập khung giám định sự tăng trưởng năng lực. Khung này GV căn cứ vào các thành tố của năng lực và đòi hỏi cần đạt của nó (đã được xác định trong CTGDPT toàn cục) và các kiểu hành vi đã xác định theo đòi hỏi trên để có 1 khung giám định sự tăng trưởng năng lực
 • Thiết lập Rubric tham chiếu để tích lũy chứng cớ. Trên cơ sở các hành vi trong khung năng lực, GV sẽ phải xác định rõ chừng độ đạt được cho mỗi hành vi (chỉ tiêu chất lượng hành vi) dựa trên của yêu cần đạt của năng lực đã được xác định sẵn trong CTGDPT toàn cục 2018

Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Hóa học THCS

Câu 1. Vì sao nói: Kiểm tra, giám định là đầu tàu lôi kéo mọi hoạt động khác trong giáo dục?

Kiểm tra, giám định là đầu tàu lôi kéo mọi hoạt động khác trong giáo dục vì:

 • Ở cấp độ quản lí nhà nước, rà soát, giám định nhằm xây dựng chế độ và chiến lược đầu cơ, tăng trưởng giáo dục, người sử dụng thông tin thường là phòng, sở, Bộ Giáo dục và huấn luyện, giám định thường mang tính tổng hợp, theo diện rộng và bảo đảm tính tiêu chuẩn hóa.
 • Ở cấp độ nhà trường, lớp học, rà soát, giám định chuyên dụng cho 3 mục tiêu: Cung cấp hoạt động dạy và học; Cho điểm tư nhân, xác định thành tích học tập của HS để phân loại, chuyển lớp, cấp bằng; Cung cấp nhà trường phục vụ yêu cầu giải trình với xã hội.
 • Ở cấp độ chương trình huấn luyện, rà soát, giám định nhằm điều chỉnh đối với chương trình, bí quyết dạy học và bí quyết rà soát giám định… để đem đến hiệu quả giáo dục cao nhất.

Câu 2. Việc đẩy mạnh giám định thường xuyên trong dạy học hiện tại là theo những ý kiến giám định nào? Tại sao?

* Việc đẩy mạnh giám định thường xuyên trong dạy học hiện tại là theo những ý kiến giám định sau:

a) Bình chọn vì học tập: diễn ra thường xuyên trong công đoạn dạy học (giám định công đoạn) nhằm phát hiện sự văn minh của HS, từ đấy phân phối, điều chỉnh công đoạn dạy học. Việc giám định nhằm hỗ trợ thông tin để GV và HS cải thiện chất lượng dạy học. Việc chấm điểm (cho điểm và xếp loại) ko nhằm để so sánh giữa các HS với nhau nhưng để làm nổi trội những thế mạnh và điểm yếu của mỗi HS và hỗ trợ cho họ thông tin phản hồi để tiếp diễn việc học của mình ở các quá trình học tập tiếp theo. GV vẫn giữ vai trò cốt yếu trong giám định kết quả học tập, mà HS cũng được tham dự vào công đoạn giám định. HS có thể tự giám định hoặc giám định lẫn nhau dưới sự chỉ dẫn của GV, qua đấy họ tự giám định được bản lĩnh học tập của mình để điều chỉnh hoạt động học tập được tốt hơn.

b) Bình chọn là học tập: nhìn nhận giám định với nhân cách như là 1 công đoạn học tập. HS cần nhận thức được các nhiệm vụ giám định cũng chính là công tác học tập của họ. Việc giám định cũng được tổ chức thường xuyên, liên tiếp trong công đoạn học tập của HS. Bình chọn là học tập tập hợp vào bồi dưỡng bản lĩnh tự giám định của HS (với 2 bề ngoài giám định căn bản là tự giám định và giám định bình đẳng) dưới sự chỉ dẫn của GV và có liên kết với sự giám định của GV. Qua đấy, HS học được cách giám định, tự phản hồi với bản thân xem kết quả học tập của mình tới đâu, tốt hay chưa, tốt như thế nào. Ở đây, HS giữ vai trò cốt yếu trong công đoạn giám định. Họ tự giám sát hoặc theo dõi công đoạn học tập, tự so sánh, giám định kết quả học tập của mình theo những chỉ tiêu do GV hỗ trợ và sử dụng kết quả giám định đó để điều chỉnh cách học. Kết quả giám định này ko được ghi vào học bạ nhưng chỉ có vai trò như 1 nguồn thông tin để HS tự tinh thần bản lĩnh học tập của mình đang ở chừng độ nào, từ đấy thiết lập chỉ tiêu học tập tư nhân và lên kế hoạch học tập tiếp theo.

c) Bình chọn kết quả học tập: có chỉ tiêu cốt yếu là giám định tổng kết, xếp loại, lên lớp và chứng thực kết quả. Bình chọn kết quả học tập diễn ra sau lúc HS học xong 1 quá trình học tập nhằm xác định xem các chỉ tiêu dạy học có được tiến hành ko và đạt được ở mức nào. GV là trung tâm trong công đoạn giám định và HS ko được tham dự vào các khâu của công đoạn giám định.

* Việc đẩy mạnh giám định thường xuyên trong dạy học hiện tại là theo những ý kiến vì:

Năng lực của HS được tạo nên, đoàn luyện và tăng trưởng trong suốt công đoạn dạy học môn học. Do vậy để xác định chừng độ năng lực của HS chẳng thể chỉ tiến hành qua 1 bài rà soát xong xuôi môn học có tính thời khắc nhưng phải được thực hiện thường xuyên trong công đoạn đấy. Việc giám định cần được tích hợp chặt chẽ với việc dạy học, coi giám định như là phương tiện học tập nhằm tạo nên và tăng trưởng năng lực cho HS.

Câu 3. Sự dị biệt nhất giữa giám định tri thức kỹ năng và giám định năng lực là gì?

Cần phải bảo đảm những nguyên lý nào lúc khai triển rà soát giám định theo hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực?

Nêu các bước tiến hành rà soát, giám định theo hướng tăng trưởng nhân phẩm và năng lực người học.

* Sự dị biệt nhất giữa giám định tri thức kỹ năng và giám định năng lực là:

Bình chọn tri thức, kỹ năng là giám định phê chuẩn việc đạt tri thức kỹ năng của HS theo chỉ tiêu của chương trình giáo dục, gắn với nội dung được học trong nhà trường và kết quả giám định lệ thuộc vào số lượng câu hỏi, nhiệm vụ hay bài tập đã chấm dứt về đơn vị tri thức, kỹ năng. Còn giám định năng lực là giám định bản lĩnh áp dụng tri thức, kỹ năng đã được học vào khắc phục vấn đề trong học tập hoặc trong thực tế cuộc sống của HS và kết quả giám định người học lệ thuộc vào độ khó của nhiệm vụ và bài tập đã chấm dứt theo các chừng độ không giống nhau

* Những nguyên lý nào lúc khai triển rà soát giám định theo hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực

 • Bảo đảm tính toàn diện và linh động: Việc giám định năng lực hiệu quả nhất lúc đề đạt được sự hiểu biết đa chiều, tích hợp về thực chất của các hành vi được biểu hiện theo thời kì. Năng lực là 1 tổ hợp, yêu cầu ko chỉ sự hiểu biết nhưng là những gì có thể làm; nó bao gồm ko chỉ có tri thức, bản lĩnh nhưng còn là trị giá, thái độ và lề thói hành vi tác động tới mọi hoạt động. Do vậy, trong giám định cần sử dụng nhiều chủng loại các bí quyết nhằm mục tiêu miêu tả 1 bức tranh hoàn chỉnh hơn và xác thực năng lực của người được giám định.
 • Bảo đảm tính tăng trưởng HS: Nguyên tắc này yêu cầu trong công đoạn rà soát, giám định, có thể phát hiện sự văn minh của HS, chỉ ra những điều kiện để tư nhân đạt kết quả tốt hơn về nhân phẩm và năng lực; phát huy bản lĩnh tự cải thiện của HS trong hoạt động dạy học và giáo dục.
 • Bảo đảm giám định trong bối cảnh thực tế: Để chứng minh HS có nhân phẩm và năng lực ở chừng độ nào đấy, phải tạo thời cơ để họ được khắc phục vấn đề trong cảnh huống, bối cảnh mang tính thực tế. Thành ra, rà soát, giám định theo hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS chú trọng việc xây dựng những cảnh huống, bối cảnh thực tế để HS được trải nghiệm và trình bày mình.
 • Bảo đảm thích hợp với đặc trưng môn học: Mỗi môn học có những đòi hỏi riêng về năng lực đặc trưng cần tạo nên cho HS, vì thế, việc rà soát, giám định cũng phải bảo đảm tính đặc trưng của môn học nhằm định hướng cho GV chọn lọc và sử dụng các bí quyết, phương tiện giám định thích hợp với chỉ tiêu và đòi hỏi cần đạt của môn học.

* Các bước tiến hành rà soát, giám định theo hướng tăng trưởng nhân phẩm và năng lực người học

Các bước Nội dung tiến hành

1. Phân tích mục tiêu giám định, chỉ tiêu học tập sẽ giám định

– Các chỉ tiêu về nhân phẩm; năng lực chung; năng lực đặc trưng.

2. Xây dựng kế hoạch rà soát, giám định

– Xác định thông tin, chứng cớ về nhân phẩm, năng lực;

– Phương pháp, phương tiện để tích lũy thông tin, chứng cớ về nhân phẩm, năng lực…

– Xác định cách xử lí thông tin, chứng cớ tích lũy được.

3. Chọn lựa, thiết kế phương tiện rà soát, giám định

– Câu hỏi, bài tập, bảng kiểm, giấy tờ, phiếu giám định theo chỉ tiêu…

4. Thực hiện rà soát, giám định

– Thực hiện theo các đòi hỏi, kĩ thuật đối với các bí quyết, phương tiện đã chọn lọc, thiết kế nhằm đạt chỉ tiêu rà soát, giám định, thích hợp với từng loại hình giám định: GV giám định, HS tự giám định, các lực lượng khác tham dự giám định.

5. Xử lí, phân tách kết quả rà soát, giám định

– Phương pháp định tính/ định lượng

– Sử dụng các ứng dụng xử lí thống kê…

6. Gicửa ải thích kết quả và phản hồi kết quả giám định

– Gicửa ải thích kết quả, đưa ra những thẩm định về sự tăng trưởng của HS về nhân phẩm, năng lực so với chỉ tiêu và đòi hỏi cần đạt.

– Chọn lựa cách phản hồi kết quả giám định: Bằng điểm số, nhận xét, miêu tả nhân phẩm, năng lực đạt được…

7. Sử dụng kết quả giám định trong tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS

– Trên cơ sở kết quả nhận được, sử dụng để điều chỉnh hoạt động dạy học, giáo dục nhằm tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS; xúc tiến HS văn minh.

Câu 4. Thế nào là giám định thường xuyên? Vì sao nói giám định thường xuyên lại là 1 trong những bề ngoài giám định vì sự văn minh của người học

Bình chọn thường xuyên (ĐGTX) hay còn gọi là giám định công đoạn là hoạt động giám định diễn ra trong tiến trình tiến hành hoạt động dạy học môn học, hỗ trợ thông tin phản hồi cho GV và HS nhằm chỉ tiêu cải thiện hoạt động dạy học, học tập. ĐGTX chỉ những hoạt động rà soát giám định được tiến hành trong công đoạn dạy học, có ý nghĩa phân biệt với những hoạt động rà soát giám định trước lúc mở màn công đoạn dạy học 1 môn học nào đấy (giám định đầu 5/giám định xếp lớp) hoặc sau lúc xong xuôi công đoạn dạy học môn học này (giám định tổng kết)

Bình chọn thường xuyên lại là 1 trong những bề ngoài giám định vì sự văn minh của người học vì:

 • Thu thập các minh chứng liên can tới kết quả học tập của HS trong công đoạn học để hỗ trợ những phản hồi cho HS và GV biết những gì họ đã làm được so với chỉ tiêu, đòi hỏi của bài học, của chương trình và những gì họ chưa làm được để điều chỉnh hoạt động dạy và học. ĐGTX đưa ra những khuyến nghị để HS có thể làm tốt hơn những gì chưa làm được, từ đấy tăng lên kết quả học tập trong thời khắc tiếp theo.
 • Chẩn đoán hoặc đo tri thức và kỹ năng ngày nay của HS nhằm dự đoán hoặc tiên lượng những bài học hoặc chương trình học tiếp theo cần được xây dựng thế nào cho thích hợp với trình độ, đặc dằn bụng lí của HS. Có sự không giống nhau về mục tiêu giám định của ĐGTX và giám định định kì (ĐGĐK). ĐGTX có mục tiêu chính là hỗ trợ kịp thời thông tin phản hồi cho GV và HS để điều chỉnh hoạt động dạy và học, ko nhằm xếp loại thành tựu hay kết quả học tập. ĐGTX ko nhằm mục tiêu đưa ra kết luận về kết quả giáo dục của từng HS. Ngoài việc kịp thời cổ vũ, khuyến khích lúc HS tiến hành tốt nhiệm vụ học tập, ĐGTX còn tập hợp vào việc phát hiện, tìm ra những khuyết điểm, lỗi, những yếu tố tác động xấu tới kết quả học tập, đoàn luyện của HS để có những biện pháp phân phối điều chỉnh kịp thời, giúp cải thiện, tăng lên chất lượng dạy học, giáo dục. Trong lúc mục tiêu chính của ĐGĐK là xác định chừng độ đạt thành tựu của HS, nhưng ít ân cần tới việc thành tựu đấy HS đã đạt được ra sao/ bằng cách nào và kết quả giám định này được sử dụng để xếp loại, xác nhận HS đã chấm dứt hoặc chưa chấm dứt nhiệm vụ học tập.

Câu 5. Thế nào là giám định định kì? Nội dung của giám định định kì khác gì so với nội dung của giám định thường xuyên?

 • Bình chọn định kì (ĐGĐK) là giám định kết quả giáo dục của HS sau 1 quá trình học tập, đoàn luyện, nhằm xác định chừng độ chấm dứt nhiệm vụ học tập của HS so với đòi hỏi cần đạt quy định trong chương trình giáo dục phổ biến và sự tạo nên, tăng trưởng năng lực, nhân phẩm HS.
 • Nội dung của giám định định giám định chừng độ thành thục của HS ở các đòi hỏi cần đạt về nhân phẩm, năng lực sau 1 quá trình học tập (giữa kì)/ cuối kì. Còn nội dung giám định thường xuyên thì giám định chừng độ của học trò trong tiến trình tiến hành hoạt động dạy học môn học

Câu 6. Thế nào là rà soát viết? Những phương tiện nào thường được sử dụng trong bí quyết rà soát viết?

 • Kiểm tra viết là bí quyết rà soát trong đấy HS viết câu giải đáp cho các câu hỏi, bài tập hay nhiệm vụ vào giấy hoặc trên máy tính.
 • Trong giám định viết thường sử dụng các phương tiện như câu hỏi, bài tập, đề rà soát, bảng kiểm, phiếu giám định theo chỉ tiêu.
 • Những phương tiện nào thường được sử dụng trong bí quyết quan sát? Nêu ưu, nhược điểm của bí quyết quan sát.
 • Khi sử dụng bí quyết quan sát trong dạy học môn Hóa học, GV có thể sử dụng các loại phương tiện để tích lũy thông tin như: Ghi chép các sự kiện thường ngày, thang đo, bảng rà soát (bảng kiểm), phiếu giám định theo chỉ tiêu (Rubric).
 • Thế mạnh: Giúp cho việc tích lũy thông tin của GV được kịp thời, mau chóng. Quan sát được dùng liên kết với các bí quyết khác sẽ ô sin rà soát, giám định được tiến hành 1 cách liên tiếp, thường xuyên và toàn diện.
 • Giảm thiểu: Kết quả quan sát lệ thuộc nhiều vào nhân tố chủ quan của người quan sát; Khối lượng quan sát ko được to, khối lượng nhận được ko thật toàn diện nếu ko có sự phân phối của công nghệ thông tin; Chỉ nhận được những biểu lộ trực tiếp, hình thức của nhân vật.

Câu 7. Những phương tiện nào thường được sử dụng trong bí quyết hỏi – đáp? Nêu những xem xét lúc sử dụng bí quyết hỏi – đáp?

+ Trong giám định hỏi đáp thường sử dụng các phương tiện như câu hỏi, bảng kiểm hay phiếu giám định theo chỉ tiêu.

+ Nêu những xem xét lúc sử dụng bí quyết hỏi – đáp?

 • Đối với câu hỏi cần phải xác thực rõ ràng, sát với trình độ của HS.
 • Diễn đạt câu đúng ngữ pháp, gọn ghẽ lạc quan.
 • Câu hỏi phải có công dụng kích thích tính hăng hái, độc lập tư duy của HS.
 • Khi hỏi đáp cần chuyên chú theo dõi câu giải đáp, có thái độ tĩnh tâm, tránh nôn hot cắt ngang câu giải đáp lúc ko cấp thiết.

Có từ 2 GV trở lên tham dự giám định để bảo đảm tính khách quan.

Câu 8. Hãy kể tên từ 3-5 thành phầm học tập trong môn Hóa học.

 • Đồ thị
 • Lược đồ tư duy
 • Bảng tường trình bài thực hành

Câu 9. Trình bày các đòi hỏi lúc sử dụng bí quyết giám định qua giấy tờ.

HS phải được tham dự vào công đoạn giám định bằng giấy tờ học tập, trình bày ở chỗ họ được tham dự chọn lọc 1 số thành phầm, bài làm, công tác đã thực hiện để đưa vào giấy tờ của họ. Cùng lúc họ được đòi hỏi suy ngẫm và viết những cảm tưởng ngắn về những chỉnh sửa trong bài làm, thành phầm mới so với quá trình trước, hay vì sao họ thấy rằng họ xứng đáng nhận các mức điểm đã cho. HS phải tự suy ngẫm về từng thành phầm của mình, nói rõ điểm cộng, giảm thiểu. GV có thể đòi hỏi đưa thêm lời nhận xét của tía má vào phần tự suy ngẫm của HS. Cha mẹ có thể cùng chọn bài mẫu đưa vào giấy tờ và giúp HS suy ngẫm về bài làm của mình.

Cần có các chỉ tiêu thích hợp và rõ ràng để giám định thành phầm trong giấy tờ học tập của HS. Các chỉ tiêu này cũng giống như các chỉ tiêu dùng trong bảng kiểm hay rubric. Tuy nhiên, ở đây GV có thể cho phép HS cùng tham dự bàn luận các chỉ tiêu dùng để giám định việc làm của họ. Điều đấy tạo cho HS cảm giác “làm chủ” công tác và giúp họ hiểu thực chất nội dung của giấy tờ học tập nhưng họ tạo ra. Đối với giám định toàn thể giấy tờ thì việc xây dựng chỉ tiêu sẽ phức tạp hơn. GV phải xây dựng các chỉ tiêu tổng quát so sánh các bài làm trước và sau nó để có thể giám định toàn cục các thành phầm trong đấy.

Cần có các thảo luận quan điểm giữa GV và HS về bài làm, thành phầm của họ. GV chỉ dẫn HS suy ngẫm và tự giám định, từ đấy xác định những nhân tố HS cần cải thiện ở bài làm tiếp theo.

Câu 10. Trình bày định hướng giám định kết quả giáo dục trong môn Hóa học và các đòi hỏi cần đạt của môn Hóa học.

* Tiêu chí giám định kết quả giáo dục môn Hóa học là hỗ trợ thông tin xác thực, kịp thời, có trị giá về chừng độ phục vụ đòi hỏi cần đạt của chương trình và sự văn minh của HS để chỉ dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy, quản lí và tăng trưởng chương trình, đảm bảo sự văn minh của từng HS và tăng lên chất lượng giáo dục.

* Căn cứ giám định là các đòi hỏi cần đạt về nhân phẩm và năng lực được quy định trong Chương trình toàn cục và chương trình môn Hóa học. Phạm vi giám định là toàn thể nội dung và đòi hỏi cần đạt của chương trình môn Hoá học.

* Bề ngoài, bí quyết và phương tiện giám định:

– Bề ngoài giám định: Liên kết các bề ngoài giám định công đoạn (giám định thường xuyên), giám định tổng kết (giám định định kì) giám định trên diện rộng ở cấp non sông, cấp địa phương và các kì giám định quốc tế đảm bảo giám định toàn diện, thường xuyên và tích hợp vào trong các hoạt động dạy và học của GV và HS.

– Phương pháp giám định và phương tiện giám định:

 • Liên kết giám định của GV với tự giám định và giám định bình đẳng của HS. Phối hợp giám định cảnh huống; giám định qua trắc nghiệm; giám định qua dự án và giấy tờ; giám định phê duyệt phản hồi và đề đạt; giám định phê duyệt quan sát.
 • Liên kết giám định thành phầm học tập (bài rà soát tự luận, bài rà soát trắc nghiệm khách quan, giải đáp mồm, thuyết trình, bài thực hành thí nghiệm, dự án nghiên cứu,…) với giám định qua quan sát (thái độ và hành vi trong bàn luận, làm việc nhóm, làm thí nghiệm, thăm quan thực địa,…).

* Chọn lựa các bí quyết, phương tiện thích hợp để giám định năng lực chi tiết.

– Để giám định thành phần năng lực nhận thức hoá học, có thể sử dụng các câu hỏi (nói, viết), bài tập,… yêu cầu HS phải thể hiện, so sánh, hệ thống hoá tri thức hay phải áp dụng tri thức để giảng giải, chứng minh, khắc phục vấn đề.

– Để giám định thành phần năng lực mày mò toàn cầu thiên nhiên dưới giác độ hoá học, có thể sử dụng các bí quyết, phương tiện sau:

 • Bảng kiểm hoặc biên chép kết quả quan sát của GV theo các chỉ tiêu đã xác định về tiến trình tiến hành thí nghiệm và các nhiệm vụ tìm tòi, khám phá của HS,…
 • Các câu hỏi, bài rà soát nhằm giám định hiểu biết của HS về kỹ năng thí nghiệm; bản lĩnh suy luận để rút ra hệ quả, phương án kiểm nghiệm, xử lí các dữ liệu đã cho để rút ra kết luận; bản lĩnh thiết kế thí nghiệm hoặc nghiên cứu để tiến hành 1 nhiệm vụ học tập được giao và đề nghị các thiết bị, kĩ thuật phù hợp,…
 • Báo cáo kết quả thí nghiệm, thực hành, làm dự án nghiên cứu,…

– Để giám định thành phần năng lực áp dụng tri thức, kỹ năng đã học, có thể đòi hỏi HS thể hiện vấn đề thực tế cần khắc phục, trong đấy phải sử dụng được tiếng nói hoá học, các bảng biểu, mẫu hình, kỹ năng thực nghiệm,… để miêu tả, giảng giải hiện tượng hoá học trong vấn đề đang phê chuẩn; sử dụng các câu hỏi (có thể đòi hỏi giải đáp nói hoặc viết) yêu cầu HS áp dụng tri thức, kỹ năng vào khắc phục vấn đề học tập, đặc trưng là các vấn đề thực tế.

Câu 11. Trong dạy học hóa học các phương tiện bảng hỏi, bảng KWL, kĩ thuật công não thường được sử dụng để giám định HS trong những trường hợp nào?

GV có thể sử dụng kĩ thuật công não, 321 hay lược đồ tư duy để rà soát tri thức nền hay lấy thông tin phản hồi sau 1 hoạt động, bài học hay chủ đề:

Thí dụ lúc tổ chức cho các nhóm HS thể hiện thành phầm dự án hay 1 thành phầm học tập nào đấy, GV có thể đòi hỏi mỗi HS/ nhóm HS viết 3 điểm cộng/điều HS thích/điều HS học được, 2 nhược điểm/điều HS ko thích/điều HS ko hiểu, 1 câu hỏi/đề xuất (kĩ thuật 321).

Kĩ thuật công não được sử dụng nhiều lúc mở màn 1 hoạt động/bài học/chủ đề nhằm rà soát tri thức nền của HS. Có thể tiến hành công não viết, công não nói, công não tư nhân hay công não nhóm. Có thể liên kết công não với lược đồ tư duy để huy động tri thức nền của HS.

Câu 12. Trong dạy học hóa học, bảng kiểm được sử dụng với mục tiêu giám định nào? Hãy thiết kế 1 bảng kiểm giám định kỹ năng thực hành của HS trong giờ Hóa học.

Trong dạy học hóa học, GV có thể sử dụng bảng kiểm để giám định các hành vi hoặc các thành phầm nhưng HS tiến hành như: các thao tác thực hiện thí nghiệm lúc khám phá tri thức, thực hành, áp dụng; kỹ năng tự học lúc tiến hành đòi hỏi sẵn sàng nội dung bài học, tìm tòi mở mang; kỹ năng giao tiếp và cộng tác lúc tổ chức cho HS làm việc nhóm; các thành phầm học tập như lập các lược đồ bảng biểu để hệ thống hóa hay so sánh, các bài trình chiếu, bài thuyết trình, nhập vai, bài luận, các mẫu hình, vật thể,…. Với 1 danh sách các chỉ tiêu đã xây dựng sẵn, GV sẽ sử dụng bảng kiểm để xác định xem những hành vi hoặc những đặc điểm của thành phầm nhưng HS tiến hành có khớp với từng chỉ tiêu có trong bảng kiểm ko.

Như vậy, tất cả các hoạt động của HS lúc tiến hành 1 nhiệm vụ nào đấy nhưng có thể phân phân thành 1 loạt các hành vi chi tiết, được xác định rõ ràng hoặc các thành phầm của HS làm ra có thân xác định được các bộ phận cấu thành,… đều có thể sử dụng bảng kiểm để giám định.

Thông qua sử dụng bảng kiểm, GV có thể giám định sự văn minh của HS (HS biết những chỉ tiêu nào HS đã trình bày tốt, những chỉ tiêu nào chưa được tiến hành và cần được cải thiện) hoặc tổng hợp các chỉ tiêu trong bảng kiểm và lượng hóa chúng thành điểm số theo cách tính % để xác định chừng độ HS đạt được.

GV có thể sử dụng bảng kiểm để HS tự giám định hoặc giám định bình đẳng các hành vi hay thành phầm học tập của mình hoặc GV dùng để quan sát giám định.

Thí dụ để rà soát kỹ năng thực hành của học trò lúc tiến hành thí nghiệm điều chế oxi. Có thể thiết kế bảng kiểm như sau:

STT Đề xuất cần tiến hành được Công nhận
Không
1 Có lắp được bộ công cụ thí nghiệm như miêu tả hình vẽ trong sách giáo khoa ko
2 Có nhận được oxi bằng bí quyết đẩy nước hay ko
3 Khi lắp bộ công cụ thí nghiệm có để đầu chứa KMnO4 hơi chúc xuống phía dưới ko
4 Trước lúc xong xuôi thí nghiệm, có rút ống dẫn khí trước lúc tắt đèn cồn hay ko
5 Có thử phản ứng của tàn đóm với oxi hay ko

Câu 13. Vì sao nói phiếu giám định theo chỉ tiêu là phương tiện giám định hữu hiệu để tạo điều kiện cho người học văn minh?

Trong dạy học hóa học, rubric được sử dụng phổ biến để giám định thành phầm và công đoạn hoạt động của HS cũng như giám định cả thái độ và hành vi về những nhân phẩm chi tiết như: thái độ, kỹ năng cộng tác, giao tiếp, thực hành thí nghiệm, các thành phầm học tập trong dạy học dự án, làm việc nhóm, thành phầm STEM,…

Có thể sử dụng rubric để GV giám định HS hoặc chỉ dẫn HS tự giám định và giám định bình đẳng.

Việc sử dụng rubric để giám định và phản hồi kết quả thường được tiến hành sau lúc HS tiến hành xong các bài tập/nhiệm vụ được giao. Bài tập/nhiệm vụ có thể là: các bài tập/nhiệm vụ có giới hạn yêu cầu áp dụng kiến thức, kỹ năng trong 1 khuôn khổ hẹp và cần ít thời kì để tiến hành; hoặc là các bài tập/nhiệm vụ mở mang có cấu trúc phức tạp yêu cầu phải áp dụng nhiều kiến thức, kỹ năng không giống nhau và mất nhiều thời kì để chấm dứt như: dự án học tập, đề tài NCKH, nhiệm vụ làm thí nghiệm…

Câu 14. Dựa vào nhân tố nào để phân biệt các dạng thang đo? Thang đo thường được sử dụng lúc nào?

Dựa vào bề ngoài trình diễn để phân biệt các dạng thang đo: thang dạng số, thang dạng đồ thị và thang dạng miêu tả

Thang đo thường được sử dụng lúc:

 • Thang giám định dùng để giám định thành phầm, công đoạn hoạt động hay 1 nhân phẩm nào đấy ở HS. Với 1 thang giám định được thiết kế sẵn, người giám định so sánh hoạt động, thành phầm hoặc biểu lộ về nhân phẩm của HS với những chừng độ trên thang đo để xác định xem HS đạt được ở chừng độ nào.
 • Thang giám định rất có trị giá trong việc theo dõi sự văn minh của HS. Nếu GV lưu giữ bản sao chép thang giám định qua 1 số bài tập/nhiệm vụ không giống nhau ở những thời khắc không giống nhau, sẽ có 1 giấy tờ để giúp theo dõi và giám định văn minh của mỗi HS. Để làm điều này 1 cách hiệu quả, cần phải sử dụng 1 khung chỉ tiêu chung và cùng 1 thang đánh y chang giá trên tất cả các bài tập/nhiệm vụ đấy. Kế bên đấy, thang giám định còn hỗ trợ thông tin phản hồi chi tiết về những thế mạnh và điểm yếu của mỗi bài làm của HS để giúp họ biết cách điều chỉnh việc học hiệu quả hơn.
 • Thang giám định được sử dụng trong nhiều thời khắc không giống nhau của công đoạn dạy học và giáo dục. Chúng được sử dụng nhiều nhất trong công đoạn GV quan sát các hoạt động học tập, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của HS, trong công đoạn quan sát các thành phầm của HS hay dùng lúc giám định các biểu lộ về nhân phẩm nhất mực của HS.

Câu 15. Hãy liệt kê các dạng thành phầm học tập của học trò trong môn Hóa học. Giáo viên cần xem xét gì lúc chọn lọc thành phầm học tập để giám định và tiến hành giám định?

*Các dạng thành phầm học tập của học trò trong môn Hóa học

Trong dạy học hóa học, thành phầm học tập của HS rất nhiều chủng loại, là kết quả của tiến hành các nhiệm vụ học tập như thí nghiệm/chế tác, làm dự án học tập, nghiên cứu đề tài khoa học- kĩ thuật, bài luận….HS phải thể hiện thành phầm của mình, GV sẽ nhận xét và giám định. 1 số thành phầm hoạt động học tập căn bản của HS như poster, tranh vẽ, lược đồ tư duy, bài thuyết trình, video, vở kịch, mẫu hình, vật dụng,,…

* Giáo viên cần xem xét gì lúc chọn lọc thành phầm học tập để giám định và tiến hành giám định:

 • Thành phầm học tập phải gắn với thực tế, có ý nghĩa thực tiễn-xã hội.
 • Thành phầm học tập thích hợp với hứng thú, hiểu biết, kinh nghiệm của HS.
 • Thể hiện sự tham dự hăng hái và tự lực của HS vào các quá trình của công đoạn tạo ra thành phầm.
 • Liên kết giữa lí thuyết và thực hành, huy động nhiều cảm quan.
 • Những thành phầm có thể ban bố, giới thiệu được.
 • Có sự liên kết kiến thức của nhiều lĩnh vực hoặc môn học không giống nhau.
 • Thể hiện tính hợp tác làm việc: Các hoạt động tạo ra thành phầm được tiến hành theo nhóm, trình bày việc học mang tính xã hội.

Để việc giám định thành phầm được hợp nhất về chỉ tiêu và các chừng độ giám định, GV cấp thiết kế thang đo, bảng kiểm hoặc phiếu giám định theo chỉ tiêu để giám định thành phầm học tập của HS.

Câu 16. Thế nào là giấy tờ học tập? Mục tiêu của việc xây dựng giấy tờ học tập là gì? Trong dạy học thường sử dụng những loại giấy tờ học tập nào?

Khái niệm: Giấy má học tập là tập tài liệu về các thành phầm được chọn lọc 1 cách có chủ đích của HS trong công đoạn học tập môn học, được bố trí có hệ thống và theo 1 trình tự nhất mực.

Mục tiêu sử dụng: Giấy má học tập có thể được sử dụng với nhiều mục tiêu không giống nhau, mà 2 mục tiêu chính của giấy tờ học tập là:

 • Trưng bày/giới thiệu thành tựu của HS: Với mục tiêu này, giấy tờ học tập chứa đựng các bài làm, thành phầm tốt nhất, mang tính tiêu biểu của HS trong công đoạn học tập môn học. Nó được chuyên dụng cho việc khen ngợi, biểu dương thành tựu nhưng HS đạt được, cũng có thể dùng trong giám định tổng kết hoặc trưng bày, giới thiệu.
 • Chứng minh sự văn minh của HS về 1 chủ đề/lĩnh vực nào đấy theo thời kì. Loại giấy tờ học tập này tích lũy các mẫu bài làm liên tiếp của HS trong 1 quá trình học tập nhất mực để chẩn đoán gian nan trong học tập, chỉ dẫn cách học tập mới, qua đấy cải thiện việc học tập của họ. Đấy là những bài làm, thành phầm cho phép GV, bản thân HS và các lực lượng khác có liên can trông thấy sự văn minh và sự cải thiện việc học tập theo thời kì của HS.

Qua mục tiêu của giấy tờ học tập có thể nhận thấy: giấy tờ học tập mang tính tư nhân rất cao, mỗi giấy tờ có nét lạ mắt riêng. Nó ko dùng vào việc so sánh, giám định giữa các HS với nhau. Giấy má học tập tập hợp vào phân phối và điều chỉnh việc học của HS. Nó cho phép HS thời cơ để nhìn nhận lại và suy ngẫm về thành phầm và công đoạn nhưng họ đã tiến hành, qua đấy họ phát huy thế mạnh và giải quyết giảm thiểu trong học tập.

Giấy má học tập được sử dụng trong nhiều thời khắc không giống nhau của 5 học. Với giấy tờ giám định sự văn minh của HS thì sẽ được sử dụng thường xuyên. Sau mỗi lần chọn lọc thành phầm để đưa vào giấy tờ, GV có thể tổ chức cho HS giám định cho từng thành phầm đấy. Vào cuối kì hoặc cuối 5, toàn thể các nội dung của giấy tờ học tập sẽ được giám định toàn cục, lúc đấy GV cấp thiết kế các bảng kiểm, thang đo hay rubric để giám định. GV cũng có thể sử dụng giấy tờ học tập trong các cuộc họp phụ huynh cuối kì, cuối 5 để công bố cho tía má HS về thành tựu và sự văn minh của HS.

Trong dạy học thường sử dụng những loại giấy tờ học tập:

Các loại giấy tờ học tập gồm:

 • Giấy má văn minh: Bao gồm những bài tập, các thành phầm HS tiến hành trong công đoạn học và phê duyệt đấy, người dạy, HS giám định công đoạn văn minh nhưng HS đã đạt được. Để trình bày sự văn minh, HS cần có những minh chứng như: 1 số phần trong các bài tập, thành phầm hoạt động nhóm, thành phầm hoạt động tư nhân (giáo án tư nhân), nhận xét hoặc ghi nhận của thành viên khác trong nhóm.
 • Giấy má công đoạn: Là giấy tờ tự theo dõi công đoạn học tập của HS, học đánh dấu những gì mình đã học được hoặc chưa học được về tri thức, kỹ năng, thái độ của các môn học và xác định cách điều chỉnh như điều chỉnh cách học, cần đầu cơ thêm thời kì, cần sự phân phối của giảng sư hay các bạn trong nhóm,…
 • Giấy má chỉ tiêu: HS tự xây dựng chỉ tiêu học tập cho mình trên cơ sở tự giám định năng lực bản thân. Khác với giấy tờ văn minh, giấy tờ chỉ tiêu được tiến hành bằng việc nhìn nhận, phân tách, đối chiếu nhiều môn với nhau. Từ đấy, HS tự giám định về bản lĩnh học tập của mình khái quát, tốt hơn hay kém đi, môn học nào còn giảm thiểu…, sau đấy, xây dựng kế hoạch hướng đến việc tăng lên năng lực học tập của mình.
 • Giấy má thành tựu: HS tự giám định về các thành tựu học tập nổi bật của mình trong công đoạn học. Thông qua các thành tựu học tập, họ tự khám phá những bản lĩnh, tiềm năng của bản thân, như năng khiếu về Ngôn ngữ, Toán học, Vật lí, Hóa học… Không chỉ giúp HS tự tin về bản thân, giấy tờ thành tựu giúp họ tự định hướng và xác định biện pháp tăng trưởng, khai thác tiềm năng của bản thân chỉ cần khoảng tiếp theo.

Câu 17. Đề rà soát là phương tiện được sử dụng trong bề ngoài rà soát giám định nào? Quy trình xây dựng đề rà soát được tiến hành qua những bước nào?

* Đề rà soát là phương tiện được sử dụng trong bề ngoài rà soát giám định thường xuyên hoặc giám định định kì với các mục tiêu không giống nhau.

* Quy trình xây dựng đề rà soát được tiến hành qua những bước:

(1) Xác định mục tiêu, các đòi hỏi cần đạt của đề rà soát.

(2) Xác định thời kì, bề ngoài rà soát (tự luận, trắc nghiệm).

(3) Lập ma trận đề rà soát.

(4) Biên soạn nội dung câu hỏi/bài tập theo ma trận.

(5) Xây dựng đáp án, thang điểm.

(6) Xem xét và hoàn thiện đề rà soát.

Câu 18: Vì sao phải xây dựng kế hoạch KTĐG trong dạy học chủ đề/bài học? Kế hoạch xây dựng KTĐG trong dạy học chủ đề/bài học được tiến hành theo những bước nào?

* Để tăng lên hiệu quả của KTĐG, cần xây dựng kế hoạch KTĐG (song song với KHDH) cho từng quá trình dạy học (có thể là 1 5, 1 học kì, 1 quá trình cần giám định kết quả học tập hoặc 1 chủ đề, 1 bài học), bao gồm cả giám định công đoạn (giám định thường xuyên) và giám định tổng kết (giám định định kì). Giai đoạn lập mưu hoạch càng ngắn thì kế hoạch giám định càng cụ thể.

* Kế hoạch xây dựng KTĐG trong dạy học chủ đề/bài học được tiến hành theo những bước

Bước 1: Xác định YCCĐ từ đòi hỏi cần đạt của chủ đề lập mưu hoạch trong chương trình môn Hóa học 2018 (từ trang 11 – 45)

Bước 2: Phân tích đòi hỏi cần đạt và miêu tả chừng độ biểu lộ của đòi hỏi cần đạt

Xác định hoạt động và nội dung ứng với mỗi YCCĐ. Ứng với mỗi YCCĐ đấy xác định năng lực thành phần của năng lực hóa học (nhận thức hóa học, mày mò toàn cầu thiên nhiên dưới giác độ hóa học và áp dụng tri thức, kỹ năng đã học) và các năng lực, nhân phẩm chung góp phần tăng trưởng và miêu tả các chừng độ biểu lộ (xem thêm ở mục 3.2.1).

Việc miêu tả các chừng độ biểu lộ của đòi hỏi cần đạt có vai trò quan trọng trong rà soát giám định theo hướng tăng trưởng nhân phẩm năng lực HS. GV xác định rõ các chừng độ của đòi hỏi cần đạt mới có thể chọn lọc các bí quyết và phương tiện thích hợp là cơ sở để đưa ra thang đo hay biểu điểm giám định lúc xây dựng các phương tiện giám định chi tiết và giám định chừng độ đạt được chỉ tiêu của chủ đề/bài học của HS, để đưa ra giải pháp điều chỉnh, phân phối HS. Thường miêu tả số chừng độ biểu lộ của đòi hỏi cần đạt từ 3-5 mức.

Bước 3: Xác định các bí quyết và phương tiện giám định

Xác định các bí quyết và phương tiện giám định cần dựa theo các YCCĐ, năng lực góp phần tăng trưởng trong các hoạt động chi tiết. Thành ra đầu tiên GV cần xác định các hoạt động dạy học chi tiết trong bài học/chủ đề, các YCCĐ ứng với mỗi hoạt động đấy, từ đấy mới chọn lọc bí quyết và phương tiện giám định chi tiết. Cách sử dụng các bí quyết và phương tiện giám định trong dạy học hóa học được thể hiện trong mục 3.1.

Viết 3 điểm cộng, 2 điểm chưa tốt và 1 góp ý cho kế hoạch KTĐG và các phương tiện thiết kế theo kế hoạch minh họa trong tài liệu.

3 điểm cộng:

Xây dựng kế hoạch rà soát giám định:

 • Chi tiết, chi tiết đối với từng hoạt động, nội dung
 • Sử dụng nhiều chủng loại các phương tiện giám định
 • Vận dụng thích hợp với nhiều nhân vật học trò

Câu 19. Trong video này, GV đã sử dụng phương tiện rà soát, giám định nào? Miêu tả các bước GV đã tiến hành lúc tổ chức cho HS giám định theo phương tiện đấy.

Trong video này, GV đã sử dụng phương tiện rà soát, giám định: Phiếu giám định theo chỉ tiêu.

Các bước:

(Các nhóm treo poster về ô nhiễm ko khí do công cụ giao thông lên bảng trước lúc quay)

B1: GV giới thiệu lí do cuộc thi nhiệm vụ của các nhóm, thành phầm các đội thi.

B2: GV công bố phương pháp thể hiện (tuần tự từng nhóm thể hiện trong 3 phút) và đòi hỏi các tư nhân nhóm khác để mắt nghe và giám định vào các phiếu tư nhân.

B3: GV phát PĐG cho các tư nhân và nhóm (mỗi HS có 1 phiếu giám định, mỗi nhóm có 1 phiếu chung để tổng hợp),

Chiếu phiếu giám định theo chỉ tiêu, miêu tả và chỉ dẫn giám định theo phiếu.

Gicửa ải đáp thắc mắc về phiếu giám định.

B4: Tuần tự các nhóm lên thuyết trình B5: GV tổ chức cho các nhóm bàn luận hợp nhất điểm giám định của nhóm vào phiếu chung

B6: GV tổ chức bàn luận, nhận xét chéo các nhóm, giảng giải bổ sung, làm rõ thực trạng, nguyên do, tác động của khí thải từ công cụ giao thông.

Nhận xét, giám định chung về tính khả thi thông minh của các poster, giải pháp đề nghị.

B7: GV mời mỗi nhóm 1 HS cùng tổng hợp điểm của 4 nhóm và điểm của GV (chia trung bình)

Ban thư kí ban bố điểm và giải poster.

GV trao giải!

Câu 20. Trong video này, GV đã sử dụng loại phương tiện giám định nào và với mục tiêu gì, vào thời khắc nào của bài học? Có thể dùng phương tiện nào khác để thay thế trong trường hợp này ko? Kể tên các loại phương tiện đấy.

– Trong video này, GV đã sử dụng:

 • Dụng cụ giám định là câu hỏi dạng bảng KWL
 • Mục tiêu là nhắc lại tri thức về glucozo
 • Vào phần khởi đầu của bài học

– Có thể dùng phương tiện nào khác để thay thế trong trường hợp này.

– 1 số phương tiện khác: phiếu quan sát, bảng kiểm, thẻ rà soát/phiếu rà soát, các phiếu giám định theo chỉ tiêu, các loại câu hỏi vấn đáp…

Câu 21: GV đã sử dụng loại phương tiện giám định nào để giám định lược đồ tư duy của học trò? Hãy chỉ ra những điểm thích hợp và chưa thích hợp về loại phương tiện, nội dung và cách tổ chức tiến hành, giảng giải vì sao?

 • GV đã sử dụng bảng kiểm để giám định lược đồ tư duy của học trò
 • Điểm có lí: lúc dùng bảng kiểm giúp học trò tự thấy được chỗ mình còn khuyết điểm để từ đấy tự bổ sung
 • Điểm chưa có lí là: thầy cô giáo mới chỉ rà soát được 2 học trò nhưng bao quát được toàn thể học trò trong lớp.

Câu 22. Muốn giám định kết quả tạo nên, tăng trưởng 1 nhân phẩm cốt yếu nào đấy thường giám định bằng những phương tiện nào?

Để giám định nhân phẩm trong dạy học môn Hóa học, GV có thể sử dụng bí quyết quan sát (quan sát hành vi, thái độ của HS với tự nhiên, không gian sống, với con người,…), bí quyết hỏi – đáp (hỏi HS về phương pháp tự học, giao tiếp, cộng tác,…), bí quyết viết (giải đáp các câu hỏi, bài tập nhằm đưa ra ý kiến, phương pháp xử sự với môi trường,…) với các phương tiện như câu hỏi, bài tập, bảng hỏi, bảng kiểm, rubric, thang đo,…

Câu 23. Để giám định sự tăng trưởng 1 NL nào đấy HS thầy/cô cần tiến hành qua những bước như thế nào? Để giám định năng lực HS thường sử dụng những phương tiện nào?

* Để giám định sự tăng trưởng 1 NL nào đấy HS thầy/cô cần tiến hành qua những bước:

Bước 1: Xác định mục tiêu giám định và năng lực cần giám định.

Bước 2: Xác định các biểu lộ của năng lực cần giám định.

Bước 3: Xác định bí quyết, thông tin/chứng cớ giám định. GV xác định sẽ tích lũy các thông tin/chứng cớ giám định bằng cách nào (quan sát, biên chép, chụp ảnh,…các hành vi tiến hành của HS phê duyệt những hành động nói, viết, làm, tạo ra của các em lúc GV tổ chức hoạt động học tập cho HS)?

Bước 4: Miêu tả các hành vi, biểu lộ của năng lực phê duyệt hoạt động chi tiết và xây dựng rubric với các chỉ báo chất lượng trình bày các chừng độ đạt được.

Bước 5: Xác định và thiết kế các phương tiện giám định.

Tùy theo các hành vi, biểu lộ giám định, thông tin cần tích lũy nhưng sử dụng các phương tiện thích hợp để tích lũy minh chứng và đối chiếu giám định các hành vi đấy.

Các phương tiện thường dùng để giám định nhân phẩm, năng lực là bảng kiểm, thang đo, rubric, thành phầm học tập, giấy tờ học tập. Khi sử dụng các phương tiện giám định này để HS tự giám định hay giám định bình đẳng, có thể viết các chỉ tiêu giám định dưới dạng câu hỏi và sử dụng các từ dễ dàng, gần cận để HS dễ hiểu và giám định đúng.

Minh chứng tích lũy để giám định năng lực trong dạy học môn Hóa học có thể qua quan sát trực tiếp/quay video hoặc qua các thành phầm, phiếu học tập, bài viết, bài thuyết trình, bài trình chiếu, lược đồ/tranh vẽ/tờ rơi, giấy tờ,… nhưng HS tiến hành.

Khi tích lũy minh chứng qua bài viết, thành phầm, phiếu học tập,… GV cần xem xét thiết kế đòi hỏi tiến hành (nói, viết, làm như thế nào) sao cho HS trình bày được các hành vi của năng lực trên minh chứng đấy thì mới có thông tin để giám định.

Bước 6: Thực hiện giám định và xử lí số liệu.

Tổ chức giao nhiệm vụ học tập cho HS tiến hành, tích lũy minh chứng, đối chiếu theo các phương tiện giám định để xác định địa điểm chừng độ các chỉ tiêu giám định phê duyệt minh chứng. Tính các thông số thống kê, đưa ra những thẩm định thích hợp. Xem xét chọn lọc, thiết kế nhiệm vụ học tập sao cho HS trình bày được các biểu lộ, hành vi cần giám định.

* Để giám định năng lực HS thường sử dụng những phương tiện :

Là các bài tập cảnh huống, bài tập thực tế, bài tập thực nghiệm, câu hỏi, hoặc phê duyệt biên chép về các vấn đề nảy sinh, các phân tách và khắc phục trong giấy tờ tiến hành 1 nhiệm vụ chi tiết và bảng kiểm, bảng hỏi, phiếu giám định theo chỉ tiêu/rubric.

Câu 24. Thầy/Cô hãy cho biết những bí quyết và phương tiện rà soát giám định thường sử dụng lúc giám định từng thành phần của năng lực hóa học.

* Nhận thức hoá học:

 • Phương pháp: Viết, hỏi – đáp
 • Dụng cụ: Câu hỏi, bảng hỏi ngắn, bảng KWL, kĩ thuật 321, bài tập, đề rà soát, bảng kiểm

* Mày mò thiên nhiên dưới giác độ hóa học

 • Phương pháp: Viết, quan sát, giám định qua thành phầm, hỏi – đáp.
 • Dụng cụ: Câu hỏi, bài tập, bảng kiểm, thang đo, rubric, báo cáo thực hành,…

* Áp dụng tri thức, kỹ năng đã học

 • Phương pháp: Viết, hỏi đáp, quan sát, giám định qua thành phầm
 • Dụng cụ: Câu hỏi tự luận, bài tập cảnh huống (thực tế, thực nghiệm, đề rà soát, bảng kiểm, rubric,…

* Để ghi thu được sự văn minh của HS, thầy cô sẽ tiến hành những công tác gì? Hãy miêu tả nội dung của những công tác đấy.

GV phải ghi nhận sự văn minh của HS phê duyệt việc tích lũy, miêu tả, phân tách, giảng giải các hành vi đạt được của HS theo các chừng độ từ thấp tới cao và đối chiếu nó với các chừng độ thuộc các thành tố của mỗi năng lực cần đo (đòi hỏi cần đạt của mỗi năng lực trong chương trình giáo dục phổ biến 2018).

Thu thập chứng cớ về sự văn minh của HS

Có nhiều dạng chứng cớ chứng minh cho sự tăng trưởng năng lực của HS như điểm số bài rà soát, thành tựu học tập, thái độ học tập, động lực, thị hiếu, chiến lược học tập, chừng độ tiến hành hành vi… của HS. Tuy nhiên, với 1 số dạng chứng cớ như kết quả rà soát tự luận, giấy tờ học tập, bàn luận nhóm, quan sát hành vi…, GV phải áp dụng kinh nghiệm chuyên môn để thẩm định kết quả đấy của HS (giám định bằng nhận xét). Vì vậy, phương tiện giúp tường minh hóa công đoạn tích lũy chứng cớ để đẩy mạnh tính khách quan hóa trong giám định sự văn minh của HS là rubric. Theo đấy, rubric này sẽ trình bày rõ luật lệ cho điểm hoặc mã hóa chất lượng hành vi có thể quan sát được của HS, nó bao gồm các chỉ số hành vi và các chỉ tiêu chất lượng về các hành vi đấy .

Phân tích, giảng giải chứng cớ

Sử dụng chứng cớ tích lũy, có thể thực hiện giảng giải sự văn minh của HS như sau:

– Bình chọn tri thức, kỹ năng HS đã có (những gì HS đã biết được, đã làm được) trong thời khắc ngày nay,

– Suy đoán những tri thức, kỹ năng HS chưa đạt được và cần đạt được (những gì HS có thể học được), GV có thể phân phối, can thiệp thích hợp với những gì HS đã biết và đã làm được. Ở bước này, GV có thể cho HS làm các bài test thích hợp để xác định những gì HS có thể học được tiếp theo trên cơ sở cấu trúc của năng lực và rubric tham chiếu;

– Lập mưu hoạch phân phối, can thiệp.. để giúp HS tiếp diễn học ở công đoạn học tập kế tiếp trên cơ sở những tri thức, kỹ năng đã có ở công đoạn học tập ngay trước đấy;

– Hiệp tác với các GV khác để hợp nhất sử dụng các bí quyết, phương tiện tích lũy chứng cớ, tập hợp xác định những tri thức, kỹ năng HS cần thiết ở công đoạn học tập tiếp theo trên cơ sở cấu trúc của năng lực, san sẻ các giải pháp can thiệp, ảnh hưởng và quan sát các tác động của nó.

Câu 25. Thầy/Cô hiểu đường tăng trưởng năng lực như thế nào? Vì sao cần phải xây dựng đường tăng trưởng năng lực?

* Đường tăng trưởng năng lực là sự miêu tả các chừng độ tăng trưởng không giống nhau của mỗi năng lực nhưng HS cần hoặc đã đạt được . Đường tăng trưởng năng lực ko có sẵn, nhưng GV cần phải phác họa lúc tiến hành giám định năng lực HS

* Cần phải xây dựng đường tăng trưởng năng lực:

Đường tăng trưởng năng lực là kết quả tăng trưởng năng lực của mỗi tư nhân HS. Căn cứ vào đường tăng trưởng năng lực (là tham chiếu), GV xác định đường tăng trưởng năng lực cho mỗi tư nhân HS để từ đấy khẳng định địa điểm của HS đang ở đâu trong đường tăng trưởng năng lực đấy.

* Đường tăng trưởng năng lực hóa học được xác định dựa vào những căn cứ nào?

– Đề xuất cần đạt về nhân phẩm và năng lực trong dạy học môn Hóa học, đặc trưng tập hợp vào năng lực hóa học (1 biểu lộ đặc trưng của năng lực khoa học).

– Khái niệm miêu tả các năng lực thành phần và các biểu lộ của năng lực hóa học đã được miêu tả trong văn bản chương trình GDPT môn Hóa học.

– Căn cứ vào đòi hỏi lúc xây dựng đường chuẩn năng lực bảo đảm độ trị giá, độ tin tưởng của bộ phương tiện.

Câu 26. Để xây dựng được đường tăng trưởng năng lực hóa học, cần tiến hành theo những bước nào?

 • Chọn năng lực để xây dựng đường tăng trưởng (chọn năng lực hóa học).
 • Xây dựng bảng miêu tả các mức tăng trưởng của năng lực cần xây dựng (năng lực hóa học) đường tăng trưởng năng lực từ các năng lực thành phần và đòi hỏi cần đạt của năng lực này trong Chương trình môn Hóa học 2018.
 • Vẽ đường tăng trưởng năng lực theo các chừng độ và năng lực thành phần

Câu 27. Để đề nghị được biện pháp đổi mới bí quyết dạy học phê duyệt kết quả giám định, GV cần dựa trên những cơ sở nào?

Từ các chứng cớ tích lũy được về HS xác định được chừng độ ngày nay của HS. Theo hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực, chứng cớ này cho biết “địa điểm” của HS trên các đường tăng trưởng năng lực thành tố (hoặc trên 1 đường chung của 1 năng lực chung/đặc trưng). Địa điểm này trình bày chừng độ đạt được về YCCĐ của năng lực, từ đấy đối chiếu sang YCCĐ về nội dung giáo dục để biết được chừng độ đạt được về YCCĐ thứ 2 này. Đối chiếu này là cấp thiết, vì năng lực là 1 “thứ” trừu tượng, cái hiện hữu đề đạt được các biểu lộ của nó là các biểu lộ đạt được về mặt tri thức, kỹ năng và thái độ, hành vi (YCCĐ về nội dung giáo dục). Trong đấy, biểu lộ quan sát được rõ nhất là “kỹ năng” và bản lĩnh áp dụng tri thức (làm được gì), cộng với nó là thái độ và hành vi của HS. Sự quy về “nội dung” này cho thấy: nếu khó sử dụng các đường tăng trưởng năng lực thì có thể xây dựng và sử dụng các thang đo giám định truyền thống cũng như các khung giám định năng lực dựa trên YCCĐ về nội dung giáo dục.

Tiêu chí tiếp theo trình bày chỉ tiêu cần đạt, khác nhau đối với các HS không giống nhau, cũng khác nhau lúc xét trên các năng lực thành tố không giống nhau của cùng 1 HS. Dưới đây là 1 tỉ dụ miêu tả chừng độ/địa điểm ngày nay và chỉ tiêu/địa điểm tiếp theo của 1 HS về năng lực thành phần mày mò toàn cầu thiên nhiên dưới giác độ hóa học.

Đáp án câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Âm nhạc THCS

Câu 1: Quan điểm về KTĐG

Bình chọn

 • Bình chọn trong giáo dục là 1 công đoạn tích lũy, tổng hợp, và diễn giải thông tin về nhân vật cần giám định (tỉ dụ như tri thức, kỹ năng, năng lực của HS; kế hoạch dạy học; chế độ giáo dục), qua đấy hiểu biết và đưa ra được các quyết định cấp thiết về nhân vật.
 • Bình chọn trong lớp học là công đoạn tích lũy, tổng hợp, diễn giải thông tin liên can tới hoạt động học tập và trải nghiệm của HS nhằm xác định những gì HS biết, hiểu và làm được. Từ đấy đưa ra quyết định thích hợp tiếp theo trong công đoạn giáo dục HS.
 • Bình chọn kết quả học tập là công đoạn tích lũy thông tin về kết quả học tập của HS và được diễn giải bằng điểm số/chữ hoặc nhận xét của GV, từ đấy biết được chừng độ đạt được của HS trong biểu điểm đang được sử dụng hoặc trong chỉ tiêu giám định trong nhận xét của GV.

Kiểm tra: Kiểm tra là 1 cách tổ chức giám định (hoặc định giá), do đấy nó có ý nghĩa và chỉ tiêu như giám định (hoặc định giá). Việc rà soát để mắt nhiều tới việc xây dựng phương tiện giám định, tỉ dụ như câu hỏi, bài tập, đề rà soát. Các phương tiện này được xây dựng trên 1 căn cứ xác định, chả hạn như đường tăng trưởng năng lực hoặc các rubric thể hiện các chỉ tiêu giám định.

Câu 2: Quan điểm về lược đồ

1. Bình chọn truyền thống:

 • Xác định việc đạt tri thức, kỹ năng theo chỉ tiêu của chương trình đề ra.
 • Câu hỏi rà soát giám định gắn với nội dung tri thức, kỹ năng, thái độ nhưng Hs được học tập trong nhà trường.
 • Sử dụng tri thức, kỹ năng , thái độ của 1 môn học.
 • Câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ trong cảnh huống hàn lâm hoặc cảnh huống thực.
 • Thường diễn ra ở 1 thời khắc nhất mực trong công đoạn dạy học.
 • Hs đạt càng nhiều đơn vị tri thức thì năng lực càng cao.

2. Bình chọn tiên tiến:

 • Bình chọn sự văn minh của người học so với chính mình.
 • Gắn bối cảnh học tập với thực tế cuộc sống
 • Kiến thức, kỹ năng, thái độ của nhiều môn, hoạt động trải nghiệm thông minh, hoạt động giáo dục. Quy chuẩn theo chừng độ tăng trưởng năng lực.
 • Dụng cụ giám định là nhiệm vụ, bài tập trong cảnh huống bối cảnh thực tiễn
 • Diễn ra trong mọi thời khắc của công đoạn dạy học
 • Thực hiện nhiệm vụ càng khó, phức tạp thì năng lực càng cao.

Câu 3:

Theo tôi, năng lực của Hs trình bày ở bản lĩnh áp dụng thông minh kiến thức trong những cảnh huống phần mềm không giống nhau. Để chứng minh HS có năng lực ở 1 chừng độ nào đấy, phải tạo thời cơ cho HS được khắc phục vấn đề trong cảnh huống mang tính thực tế. Khi đấy HS vừa phải áp dụng những tri thức, kỹ năng đã được học ở nhà trường, vừa phải dùng những kinh nghiệm của bản thân nhận được từ những trải nghiệm bên ngoài nhà trường (gia đình, tập thể và xã hội).

Câu 4: KTĐG theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS THCS cần bảo đảm các nguyên lý sau:

 • Bảo đảm tính toàn diện và linh động: Việc giám định năng lực hiệu quả nhất lúc đề đạt được sự hiểu biết đa chiều, tích hợp, về thực chất của các hành vi được biểu hiện theo thời kì. Năng lực là 1 tổ hợp, yêu cầu ko chỉ sự hiểu biết nhưng là những gì có thể làm với những gì họ biết; nó bao gồm ko chỉ có tri thức, bản lĩnh nhưng còn là trị giá, thái độ và lề thói hành vi tác động tới mọi hoạt động. Do vậy, giám định cần đề đạt những hiểu biết bằng cách sử dụng nhiều chủng loại các bí quyết nhằm mục tiêu miêu tả 1 bức tranh hoàn chỉnh hơn và xác thực năng lực của người được giám định.
 • Bảo đảm tính tăng trưởng HS: Nguyên tắc này yêu cầu trong công đoạn KTĐG, có thể phát hiện sự văn minh của HS, chỉ ra những điều kiện để tư nhân đạt kết quả tốt hơn về nhân phẩm và năng lực; phát huy bản lĩnh tự cải thiện của HS trong hoạt động dạy học và giáo dục.
 • Bảo đảm giám định trong bối cảnh thực tế: Để chứng minh HS có nhân phẩm và năng lực ở chừng độ nào đấy, phải tạo thời cơ để họ được khắc phục vấn đề trong cảnh huống, bối cảnh mang tính thực tế. Thành ra, KTĐG theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS chú trọng việc xây dựng những cảnh huống, bối cảnh thực tế để HS được trải nghiệm và trình bày mình.
 • Bảo đảm thích hợp với đặc trưng môn học: Mỗi môn học có những đòi hỏi riêng về năng lực đặc trưng cần tạo nên cho HS, vì thế, việc KTĐG cũng phải bảo đảm tính đặc trưng của môn học nhằm định hướng cho GV chọn lọc và sử dụng các bí quyết, phương tiện giám định thích hợp với chỉ tiêu và đòi hỏi cần đạt của môn học.

-> Nguyên tắc giám định sẽ bảo đảm giám định học trò 1 cách khách quan, bảo đảm độ tin tưởng, công bình, bảo đảm được tính toàn diện, linh động, tính tăng trưởng, thích hợp với bối cảnh thực tiễn và đặc trưng của môn học. Bảo đảm nguyên lý giám định sẽ thấy rõ được công đoạn chỉnh sửa của hs so với chính bản thân mình, thấy được điểm cộng, giảm thiểu, xúc tiến các em chỉnh sửa, hoàn thiện, thích hợp với đòi hỏi thực tế.

Câu 5: Vì sao có thể nói thứ tự 7 bước rà soát, giám định năng lực học trò hình thành vòng tròn khép kín?

Trên cơ sở kết quả nhận được, người thầy cô giáo sử dụng để điều chỉnh hoạt động dạy học, giáo dục nhằm tăng trưởng nhân phẩm, năng lực học trò, xúc tiến hs văn minh (bước 7). Như vậy từ bước 7 trong thứ tự giám định sẽ biến thành chỉ tiêu về nhân phẩm, năng lực chung, năng lực đặc trưng (bước 1) trong thứ tự giám định tiếp theo.

Câu 6: Khái niệm giám định thường xuyên

Bình chọn thường xuyên hay còn gọi là giám định công đoạn là hoạt động giám định diễn ra trong tiến trình tiến hành hoạt động giảng dạy môn học, hỗ trợ thông tin phản hồi cho GV và HS nhằm chỉ tiêu cải thiện hoạt động giảng dạy, học tập. Bình chọn thường xuyên chỉ những hoạt động rà soát giám định được tiến hành trong công đoạn dạy học, có ý nghĩa phân biệt với những hoạt động rà soát giám định trước lúc mở màn công đoạn dạy học 1 môn học nào đấy (giám định đầu 5/giám định xếp lớp) hoặc sau lúc xong xuôi công đoạn dạy học môn học này (giám định tổng kết). Bình chọn thường xuyên được xem là giám định vì công đoạn học tập hoặc vì sự văn minh của HS.

Bình chọn thường xuyên trong dạy học môn Âm nhạc

ĐGTX nhập vai trò rất quan trọng trong việc xúc tiến học tập và tăng trưởng năng lực của HS, giám định thường xuyên được tích hợp vào công đoạn dạy học. Môn Âm nhạc là môn học chiếm thời lượng thực hành to với phần lớn các mạch nội dung: Hát, đọc nhạc, nhạc cụ. Chính thành ra ĐGTX là bề ngoài giám định được sử dụng nhiều trong dạy học Âm nhạc.

Để việc giám định có hiệu quả GV cần dựa vào chỉ tiêu, nội dung của mỗi hoạt động để tiến hành việc ĐGTX. Thông qua các hoạt động thực hành, luyện tập, trình diễn, phần mềm hoặc thông minh âm nhạc, dùng bài rà soát giấy liên kết âm thanh, câu hỏi trắc nghiệm khách quan, viết tiểu luận hoặc báo cáo,…; và giám định ko chính thức như: quan sát trên lớp, hội thoại, HS tự giám định hoặc giám định bình đẳng,… nhằm tích lũy những thông tin về công đoạn tạo nên, tăng trưởng năng lực năng âm nhạc của từng HS.

ĐGTX có sự tham dự của các chủ thể không giống nhau: GV giám định HS, HS giám định bình đẳng, HS tự giám định và được tiến hành trong suốt tiến trình dạy học nhằm giúp HS kịp thời phát hiện những sơ sót của bản thân, từ đấy tự điều chỉnh các hoạt động học tập để từng bước đạt được những đòi hỏi cần đạt về nhân phẩm và năng lực nhưng chương trình đã đề ra; giúp GV kịp thời điều chỉnh bí quyết dạy học. ĐGTX do GV gánh vác môn học tổ chức, dựa trên kết quả giám định của GV, của phụ huynh HS, của bản thân HS được giám định và của các HS khác trong nhóm, trong lớp.

Câu 7:

1. Khái niệm giám định định kì

Bình chọn định kì là giám định kết quả giáo dục của HS sau 1 quá trình học tập, đoàn luyện, nhằm xác định chừng độ chấm dứt nhiệm vụ học tập của HS so với đòi hỏi cần đạt so với qui định trong chương trình giáo dục phổ biến và sự tạo nên, tăng trưởng năng lực, nhân phẩm HS.

2. Mục tiêu giám định định kì

Mục tiêu chính của giám định định kì là tích lũy thông tin từ HS để giám định thành tích học tập và giáo dục sau 1 quá trình học tập nhất mực. Dựa vào kết quả này để xác định thành tựu của HS, xếp loại HS và đưa ra kết luận giáo dục .

3. Nội dung giám định định kì

Bình chọn chừng độ thành thục của HS ở các đòi hỏi cần đạt về nhân phẩm, năng lực sau 1 quá trình học tập (giữa kì)/ cuối kì.

Câu 8:

Phương pháp rà soát dạng tự luận: Là bí quyết GV thiết kế câu hỏi, bài tập, HS thể hiện câu giải đáp hoặc làm bài tập trên bài rà soát viết. 1 bài rà soát tự luận thường có ít câu hỏi, mỗi câu hỏi phải viết nhiều câu để giải đáp và cần thiết nhiều thời kì để giải đáp mỗi câu, nó cho phép 1 sự tự do hơi hơi nào đấy để giải đáp các vấn đề đặt ra.

Câu tự luận trình bày ở 2 dạng:

Thứ nhất là câu có sự giải đáp mở mang, là loại câu có khuôn khổ rộng và nói chung. HS tự do biểu đạt tư tưởng và tri thức.

Thứ 2 là câu tự luận giải đáp có giới hạn, các câu hỏi được diễn tả cụ thể, khuôn khổ câu hỏi được nêu rõ để người giải đáp biết được khuôn khổ và độ dài áng chừng của câu giải đáp. Bài rà soát với loại câu này thường có nhiều câu hỏi hơn so với bài rà soát tự luận có câu hỏi mở mang. Nó nhắc đến đến những vấn đề chi tiết, nội dung hẹp hơn nên đỡ mơ hồ hơn đối với người giải đáp; do đấy việc chấm điểm dễ hơn và có độ tin tưởng cao hơn.

Câu 9:

Trong công đoạn dạy học, tôi thường sử dụng bí quyết giám định bằng quan sát trong các cảnh huống sau đây:

 • Chú ý tới những biểu lộ hành vi của Hs
 • Sự tập hợp trong giờ học ( chuyện trò riêng, làm việc riêng…)
 • Thái độ, tâm sự, tình cảm của học trò ( mặt căng thẳng, lo âu, bối rối,..) hay sự hăng hái trong học tập( háo hức giơ tay phát biểu trong giờ học, ngồi im bị động hoặc ko ngồi yên được quá 3 phút… )
 • Quan sát thành phầm:
 • Quan sát sự trình bày của Hs ( đọc bài béo, rõ ràng, chuẩn âm, thể hiện phân minh, logic, khoa học…)

Câu 10: Tuỳ theo địa điểm của bí quyết vấn đáp trong công đoạn dạy học, cũng như tuỳ theo mục tiêu, nội dung của bài, người ta phân biệt những dạng vấn đáp căn bản sau:

 • Hỏi – đáp gợi mở: là bề ngoài GV khôn khéo đặt những câu hỏi gợi mở dẫn dắt HS rút ra những nhận xét, những kết luận cấp thiết từ những sự kiện đã quan sát được hoặc những tài liệu đã học được, được sử dụng lúc hỗ trợ kiến thức mới. Bề ngoài này có công dụng khơi gợi tính hăng hái của HS rất mạnh, mà cũng yêu cầu GV phải khôn khéo, tránh đi đường vòng, lan man, xa vấn đề.
 • Hỏi – đáp củng cố: Được sử dụng sau lúc giảng kiến thức mới, giúp HS củng cố được những kiến thức căn bản nhất và hệ thống hoá chúng: mở mang và đào sâu những kiến thức đã thu gom được, giải quyết tính thiếu xác thực của việc nắm kiến thức.
 • Hỏi – đáp tổng kết: được sử dụng lúc cần dẫn dắt HS nói chung hoá, hệ thống hoá những kiến thức đã học sau 1 vấn đề, 1 phần, 1 chương hay 1 môn học nhất mực. Phương pháp này giúp HS tăng trưởng năng lực nói chung hoá, hệ thống hoá, tránh nắm bắt những đơn vị kiến thức rời rạc – tạo điều kiện cho các em phát huy tính mềm mỏng của tư duy.
 • Hỏi – đáp rà soát: được sử dụng trước, trong và sau giờ giảng hoặc sau 1 vài bài học giúp GV rà soát kiến thức HS 1 cách nhanh gọn kịp thời để có thể bổ sung củng cố nhân thức ngay nếu cấp thiết. Nó cũng giúp HS tự rà soát kiến thức của mình.

Câu 11: Thực tế dạy học thầy, cô đã sử dụng bí quyết giám định giấy tờ học tập cho học trò như thế nào?

Giấy má văn minh: Bao gồm những bài tập, các thành phầm HS tiến hành trong công đoạn học và phê duyệt đấy, người dạy, HS giám định công đoạn văn minh nhưng HS đã đạt được.

Để trình bày sự văn minh, HS cần có những minh chứng như: 1 số phần trong các bài tập, thành phầm hoạt động nhóm, thành phầm hoạt động tư nhân (giáo án tư nhân), nhận xét hoặc ghi nhận của thành viên khác trong nhóm.

Giấy má công đoạn: Là giấy tờ tự theo dõi công đoạn học tập của HS, học đánh dấu những gì mình đã học được hoặc chưa học được về tri thức, kỹ năng, thái độ của các môn học và xác định cách điều chỉnh như điều chỉnh cách học, cần đầu cơ thêm thời kì, cần sự phân phối của giảng sư hay các bạn trong nhóm…

Giấy má chỉ tiêu: HS tự xây dựng chỉ tiêu học tập cho mình trên cơ sở tự giám định năng lực bản thân. Khác với giấy tờ văn minh, giấy tờ chỉ tiêu được tiến hành bằng việc nhìn nhận, phân tách, đối chiếu nhiều môn với nhau. Từ đấy, HS tự giám định về bản lĩnh học tập của mình khái quát, tốt hơn hay kém đi, môn học nào còn giảm thiểu…, sau đấy, xây dựng kế hoạch hướng đến việc tăng lên năng lực học tập của mình.

Giấy má thành tựu: HS tự giám định về các thành tựu học tập nổi bật của mình trong công đoạn học. Thông qua các thành tựu học tập, họ tự khám phá những bản lĩnh, tiềm năng của bản thân, như năng khiếu về Ngôn ngữ, Toán học, Vật lí, Âm nhạc… Không chỉ giúp HS tự tin về bản thân, giấy tờ thành tựu giúp họ tự định hướng và xác định biện pháp tăng trưởng, khai thác tiềm năng của bản thân chỉ cần khoảng tiếp theo.

Câu 12: Theo thầy/cô sử dụng bí quyết giám định thành phầm có thể giám định được năng lực chung và nhân phẩm của học trò ko?

Có vì:

Đây là bí quyết giám định kết quả học tập của HS lúc những kết qủa đó được trình bày bằng cách thành phầm như bức vẽ, bản đồ, đồ thị, vật dụng, sáng tác, chế tác, lắp ráp… Như vậy, thành phầm là các bài làm hoàn chỉnh, được HS trình bày qua việc xây dựng, thông minh, trình bày ở việc chấm dứt được công tác 1 cách có hiệu quả. Các chỉ tiêu và tiêu chuẩn để giám định thành phầm là rất nhiều chủng loại. Bình chọn thành phầm được dựa trên văn cảnh chi tiết của hiện thực.

Dụng cụ thường sử dụng trong bí quyết giám định thành phầm học tập là bảng kiểm, thang giám định.

Trong dạy học môn Âm nhạc, thành phầm là minh chứng rõ ràng nhất về năng lực tư nhân hoặc nhóm, chính vì thế giám định năng lực rất cần dựa trên thành phầm của HS tạo ra. Thành phầm được tạo ra theo đòi hỏi chứa đựng những nhân tố của năng lực cần giám định. Tuy nhiên, người giám định cần giám định cả công đoạn đi tới thành phầm.

Câu 13:

Đề rà soát viết có thể được phân loại theo mục tiêu sử dụng và thời lượng:

– Đề rà soát ngắn dùng trong giám định trên lớp học. Đối với môn học từ 35 tiết trở xuống sẽ có 02 điểm giám định thường xuyên.

– Đề rà soát 1 tiết (45 phút) dùng trong giám định định kì (môn Âm nhạc 01 bài giữa kì và 01 bài cuối học kì).

Đề rà soát được xây dựng trên ma trận, đặc tả của đề, phục vụ theo chừng độ cần đạt của môn học quy định trong CTGDPT.

Đề rà soát ngắn có thể được ghi lên bảng, trình chiếu sử dụng máy chiếu hoặc in trên giấy. Sử dụng đề rà soát ngắn đầu giờ học để rà soát tri thức cũ của HS, nhờ vậy, củng cố các tri thức cần huy động trong tiến hành các nhiệm vụ học tập của bài học mới. Cũng có thể sử dụng đề rà soát đầu giờ để đưa HS vào cảnh huống nhận thức có vấn đề, qua đấy HS phát hiện, tiếp thu nhiệm vụ cần khắc phục trong bài học. Có thể tăng tính lôi cuốn bằng cách biên soạn đề rà soát ngắn trên các trang online như Mentimeter, Kahoot và Quizizz. HS đăng nhập và làm bài rà soát online; GV có thể phân tách kết quả bài làm của từng HS 1 cách mau chóng, thuận lợi.

Đề rà soát 1 tiết và đề thi học kì thường được in trên giấy và HS làm bài độc lập, nghiêm chỉnh. Việc rà soát này nhằm giám định kết quả học tập dựa trên chỉ tiêu, đòi hỏi cần đạt sau lúc học xong 1 chủ đề học tập (rà soát 1 tiết sau 3 – 7 tuần) và 1 số chủ đề (sau 1 học kì). Việc xây dựng đề rà soát cần dựa trên bản đặc tả và có thể với các ứng dụng như eBIB hoặc McTest. Các ứng dụng này ko chỉ tự động hoá công đoạn chọn lọc, chỉnh sửa câu hỏi theo các đặc tả xác định nhưng còn phân phối công đoạn tổ chức thi và chấm thi trên máy tính.

Xây dựng đề rà soát trong dạy học môn Âm nhạc tiến hành theo công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 12 5 2010 của Bộ GDĐT về việc chỉ dẫn biên soạn đề rà soát.

Để xây dựng đề rà soát cần qua các bước:

 • Xác định chỉ tiêu giám định
 • Xác định bề ngoài đề rà soát
 • Thiết lập ma trận đề rà soát
 • Biên soạn các dạng câu hỏi theo ma trận đề
 • Xây dựng đề rà soát và chỉ dẫn chấm
 • Xem xét lại việc biên soạn đề rà soát

Câu 14:

* Câu hỏi “giám định”:

– Tiêu chí: Câu hỏi “giám định” nhằm rà soát bản lĩnh đóng góp quan điểm, sự suy đoán của HS trong việc thẩm định, giám định các ý nghĩ, sự kiện, hiện tượng, … dựa trên các chỉ tiêu đã đưa ra.

– Công dụng đối với HS: Thúc đẩy sự tìm tòi kiến thức, sự xác định trị giá của HS.

– Phương pháp sử dụng: GV có thể tham khảo 1 số gợi ý sau để xây dựng các câu hỏi giám định: Hiệu quả áp dụng dạy học hăng hái như thế nào? Triển khai dạy học hăng hái đấy có thành công ko trong thực tế dạy học? Theo em trong số các giả thuyết nêu ra, giả thuyết nào là có lí nhất và vì sao?

* Câu hỏi “tổng hợp”:

– Tiêu chí: Câu hỏi “tổng hợp” nhằm rà soát bản lĩnh của HS có thể đưa ra dự báo, cách khắc phục vấn đề, các câu giải đáp hoặc đề nghị có tính thông minh.

– Công dụng đối với HS: Kích thích sự thông minh của HS, hướng các em tìm ra yếu tố mới, …

– Phương pháp sử dụng:

+ GV cần tạo ra những cảnh huống phức tạp, những câu hỏi có vấn đề, khiến HS phải phán đoán, có thể tự do đưa ra những lời giải mang tính thông minh riêng của mình;

+ Câu hỏi thông minh yêu cầu phải có nhiều thời kì sẵn sàng.

Câu 15

Các câu hỏi cho chỉ tiêu khai thác tri thức:

– Câu hỏi để HS cùng xây dựng bài giảng: Các câu hỏi này thường đặt xen kẽ bài giảng, theo mạch tăng trưởng của bài giảng để HS tự khai thác nội dung tiếp theo, thay vì thầy có thể giảng hoặc thể hiện tất cả, như: đòi hỏi HS tự rút ra kết luận, HS tự tìm tỉ dụ minh hoạ nội dung, HS lí giải 1 vấn đề dễ dàng. Nếu có 1 hệ thống câu hỏi cho mục tiêu này thì đấy là bí quyết dạy học đàm thoại gợi mở.

– Câu hỏi để HS bàn luận: Các câu hỏi này có thể coi là công cụ để HS làm việc nhóm, đòi hỏi HS giám định 1 qui trình làm việc, phân loại, so sánh.

– Câu hỏi để HS khám phá: Các câu hỏi này là những cảnh huống, đòi hỏi HS thảo luận, khám phá trong 1 thời kì ngắn 2-3 phút. Câu hỏi khám phá (hay nhiệm vụ khám phá) cần sẵn sàng trước trong giáo án, có cấu trúc sao cho chứa đựng cảnh huống buộc HS phải cùng thảo luận ngắn để có lời giải.

Câu hỏi nhằm lôi cuốn sự để mắt của HS vào bài học:

Dùng loại câu hỏi này chứng tỏ GV đã có nghệ thuật dạy học cao. Khi cần nhắc nhở để lôi kéo HS vào bài giảng (lúc HS đã mỏi mệt, mất tập hợp), thay vì dùng mệnh lệnh (hãy để mắt.., hãy thứ tự..) thì GV đưa ra mà đòi hỏi buộc HS phải để mắt tiến trình của bài giảng mới có thể chấm dứt nhiệm vụ. Thí dụ:

– Hãy nhắc lại nhận xét nhưng bạn…vừa phát biểu!

– Thầy muốn biết quan điểm của các em về câu chuyện nhưng thầy sẽ kể sau đây.

Câu 16: Mục tiêu sử dụng

Sử dụng các thành phầm học tập để giúp GV giám định sự văn minh của HS, giám định năng lực áp dụng, năng lực hành động thực tế, kích thích động cơ, hứng thú học tập cho HS, phát huy tính tích tự lực, tinh thần nghĩa vụ, thông minh, tăng trưởng năng lực khắc phục vấn đề phức hợp, tăng trưởng năng lực hợp tác làm việc, đoàn luyện tính dẻo dai, nhẫn nại, tăng trưởng năng lực giám định cho HS

Câu 17: Cách sử dụng thành phầm học tập

Sử dụng các thành phầm học tập để giám định sau lúc HS xong xuôi 1 công đoạn tiến hành các hoạt động học tập ở trên lớp, trong phòng thí nghiệm hay trong thực tế. GV sử dụng thành phầm học tập để giám định sự văn minh của HS và bản lĩnh áp dụng tri thức, kỹ năng, thái độ vào trong các hoạt động thực hành, thực tế.

Để việc giám định thành phầm được hợp nhất về chỉ tiêu và các chừng độ giám định, GV có thể thiết kế thang đo. Thang đo thành phầm là 1 loạt mẫu thành phầm có chừng độ chất lượng từ thấp tới cao. Khi giám định, GV so sánh thành phầm của HS với những thành phầm mẫu chỉ chừng độ trên thang đo để tính điểm.

GV có thể thiết kế Rubric định lượng và Rubric định tính để giám định thành phầm học tập của HS.

Câu 18: Bảng kiểm là 1 danh sách đánh dấu các chỉ tiêu (về các hành vi, các đặc điểm… mong chờ) có được biểu lộ hoặc được tiến hành hay ko.

Dưới đây là tỉ dụ về 1 bảng kiểm giám định kỹ năng diễn tả bằng lời nói khi mà thuyết trình của HS:

Bảng kiểm thường chỉ rõ sự hiện ra hay ko hiện ra (có mặt hay ko có mặt, được tiến hành hay ko được tiến hành) các hành vi, các đặc điểm mong chờ nào đấy mà nó có giảm thiểu là ko tạo điều kiện cho người giám định biết được chừng độ hiện ra khác của các chỉ tiêu đấy.

Cau 19: sử dụng bảng kiểm

Bảng kiểm được sử dụng để giám định các hành vi hoặc các thành phầm nhưng HS tiến hành. Với 1 danh sách các chỉ tiêu đã xây dựng sẵn, GV sẽ sử dụng bảng kiểm để quyết định xem những hành vi hoặc những đặc điểm của thành phầm nhưng HS tiến hành có khớp với từng chỉ tiêu có trong bảng kiểm ko.

GV có thể sử dụng bảng kiểm nhằm:

 • Bình chọn sự văn minh của HS: Họ có thể chỉ ra cho HS biết những chỉ tiêu nào HS đã trình bày tốt, những chỉ tiêu nào chưa được tiến hành và cần được cải thiện.-
 • GV còn có thể tổng hợp các chỉ tiêu trong bảng kiểm và lượng hóa chúng thành điểm số theo cách tính % để xác định chừng độ HS đạt được.-

Câu 20: Thang giám định

Thang giám định là phương tiện đo lường chừng độ nhưng HS đạt được ở mỗi đặc điểm, hành vi về góc cạnh/lĩnh vực chi tiết nào đấy.

Có 3 bề ngoài biểu lộ căn bản của thang giám định là thang dạng số, thang dạng đồ thị và thang dạng miêu tả.

– Thang giám định dạng số: là bề ngoài dễ dàng nhất của thang giám định trong đấy mỗi con số tương ứng với 1 chừng độ tiến hành hay chừng độ đạt được của thành phầm. Khi sử dụng, GV ghi lại hoặc khoanh tròn vào 1 con số chỉ chừng độ biểu lộ nhưng HS đạt được. Thông thường, mỗi con số chỉ chừng độ được miêu tả ngắn gọn bằng lời.

– Thang giám định dạng đồ thị: miêu tả các chừng độ biểu lộ của đặc điểm, hành vi theo 1 tuyến đường thẳng. 1 hệ thống các chừng độ được xác định ở những điểm nhất mực trên đoạn thẳng và người giám định sẽ ghi lại (X) vào điểm bất kì trình bày chừng độ trên đoạn thẳng đấy. Với mỗi điểm cũng có những lời miêu tả chừng độ 1 cách ngắn gọn.

– Thang giám định dạng miêu tả: là bề ngoài tầm thường nhất, được sử dụng nhiều nhất của thang giám định, trong đấy mỗi đặc điểm, hành vi được miêu tả 1 cách cụ thể, rõ ràng, chi tiết ở mỗi chừng độ không giống nhau. Bề ngoài này đòi hỏi người giám định chọn 1 trong số những miêu tả phù thống nhất với hành vi, thành phầm của HS.

Người ta còn thường liên kết cả thang giám định số và thang giám định miêu tả để việc giám định được thuận tiện hơn.

Câu 22: Thầy/cô cho quan điểm về việc sử dụng rubric cho học trò giám định bình đẳng về mặt định tính được hiệu quả?

Đối với giám định định tính: GV dựa vào sự mô tả các chừng độ trong bản rubric để chỉ ra cho HS thấy lúc đối chiếu thành phầm, công đoạn tiến hành của HS với từng chỉ tiêu thì những chỉ tiêu nào họ làm tốt và làm tốt tới chừng độ nào (mức 4 hay 5), những chỉ tiêu nào chưa tốt và chừng độ ra sao (mức 1, 2 hay 3). Từ đấy, GV dành thời kì thảo luận với HS hoặc nhóm HS 1 cách tỉ mỉ về thành phầm hay công đoạn tiến hành nhiệm vụ của họ để chỉ cho họ thấy những điểm được và chưa được. Trên cơ sở HS đã nhìn thấy rõ những nhược điểm của bản thân hoặc của nhóm mình, GV đòi hỏi HS đề nghị cách tu sửa nhược điểm để cải thiện thành phầm/công đoạn cho tốt hơn. Với cách này, GV ko chỉ sử dụng rubric để giám định HS nhưng còn chỉ dẫn HS tự giám định và giám định bình đẳng. Qua đấy, HS sẽ nhận rõ được những gì mình đã làm tốt, những gì còn yếu kém, tự vạch ra hướng giải quyết những sơ sót đã mắc phải, nhờ đấy nhưng sẽ càng ngày càng văn minh. Tuy việc thảo luận giữa GV và HS cần rất nhiều thời kì của lớp mà chúng đích thực nhập vai trò quyết định làm tăng hiệu quả học tập và đẩy mạnh bản lĩnh tự giám định của HS.

Câu 23: Để giám định 1 rubric tốt thầy, cô sẽ giám định theo những chỉ tiêu nào?

– Phân tích đòi hỏi cần đạt của bài học, chủ đề, môn học và xác định các tri thức, kỹ năng mong chờ ở HS và trình bày những tri thức, kỹ năng mong chờ này vào các nhiệm vụ/bài tập giám định nhưng GV xây dựng.

– Xác định rõ các nhiệm vụ/bài tập giám định đã xây dựng là giám định hoạt động, thành phầm hay giám định cả công đoạn hoạt động và thành phầm.

– Phân tích, chi tiết hóa các thành phầm hay các hoạt động đấy thành những nhân tố, đặc điểm hay hành vi sao cho trình bày được đặc thù của thành phầm hay công đoạn đấy. Đấy là những nhân tố, những đặc điểm quan trọng, cấp thiết quyết định sự thành công trong việc tiến hành hoạt động/thành phầm. Cùng lúc căn cứ vào đòi hỏi cần đạt của bài học, chủ đề, môn học để từ đấy xác định chỉ tiêu giám định.

Sau lúc tiến hành việc này ta sẽ có 1 danh sách các chỉ tiêu lúc đầu.

– Chỉnh sửa, hoàn thiện các chỉ tiêu. Công tác này bao gồm:

+ Xác định số lượng các chỉ tiêu giám định cho mỗi hoạt động/thành phầm. Mỗi hoạt động/thành phầm có thể có nhiều nhân tố, đặc điểm để chọn làm chỉ tiêu. Tuy nhiên số lượng các chỉ tiêu dùng để giám định cho 1 hoạt động/thành phầm nào đấy ko nên quá nhiều. Bởi trong 1 thời kì nhất mực, nếu có quá nhiều chỉ tiêu giám định sẽ làm cho GV ít lúc có đủ thời kì quan sát và giám định, làm cho việc giám định thường bị nhiễu. Do đấy, để sử dụng tốt nhất và có thể quản lí 1 cách hiệu quả, cần xác định giới hạn số lượng chỉ tiêu cấp thiết nhất để giám định. Thông thường, mỗi hoạt động/thành phầm có khoảng 3 tới 8 chỉ tiêu giám định là thích hợp.

+ Các chỉ tiêu giám định cần được diễn tả sao cho có thể quan sát được thành phầm hoặc hành vi của HS trong công đoạn họ tiến hành các nhiệm vụ. Các chỉ tiêu cần được xác định sao cho đủ nói chung để tập hợp vào những đặc điểm thu hút của các hoạt động/thành phầm, mà cũng cần biểu đạt chi tiết để dễ hiểu và quan sát được dễ ợt, tránh sử dụng những từ ngữ mơ hồ làm che giấu những tín hiệu đặc thù của chỉ tiêu, làm giảm sự xác thực và hiệu quả của giám định.

Câu 24: Vấn đề nào thầy, cô cho là gian nan nhất lúc xây dựng rubric giám định?

– Xác định số lượng về chừng độ trình bày của các chỉ tiêu. Sở dĩ cần tiến hành việc này là vì rubric thường sử dụng thang miêu tả để diễn tả chừng độ tiến hành công tác của HS. Với thang đo này, chẳng hề GV nào cũng có thể phân biệt rành mạch lúc vượt quá 5 chừng độ mô tả. Khi phải đương đầu với nhiều chừng độ hơn bản lĩnh nhận diện, GV có thể đưa ra những thẩm định và điểm số ko xác thực, làm giảm độ tin tưởng của sự giám định. Vì vậy, chỉ nên sử dụng 3 tới 5 chừng độ mô tả là thích thống nhất.

Câu 25: Thầy/cô hãy liệt kê 1 số từ ngữ trình bày chừng độ đòi hỏi cần đạt trong xác định chỉ tiêu chủ đề/bài học?

 • Biết
 • Hiểu nội dung,
 • Cảm thu được sắc thái và tình cảm của bài hát
 • Biết điều chỉnh giọng hát để hình thành sự hài hoà.
 • Nhận biết được nhịp
 • Cảm thu được thuộc tính của nhịp
 • Biểu diễn liên kết

Câu 26: Để lập mưu hoạch giám định trong dạy học chủ đề môn âm nhạc giáo viên cần xác định những yêu cầu cần đạt trong mạch nội dung Hát như thế nào?

Đề xuất: Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái. Có thể hát hòa giọng, hát đuổi giọng.

Tiêu chí giám định: Phát triển năng lực trình bày âm nhạc; Bình chọn các kỹ năng hát

Phương pháp và kĩ thuật dạy học: thuyết trình, vấn đáp, thực hành, luyện tập, thể hiện tác phẩm, dạy học hăng hái, dạy học cộng tác, khắc phục vấn đề…

Phương pháp , phương tiện giám định: bí quyết quan sát, phương tiện ( thang giám định hành vi) Phương pháp giám định qua thành phầm

Câu 27: Để đánh giá học sinh trong mạch nội dung Hát giáo viên cần xây dựng công cụ nào?

Dụng cụ:

 • Thang giám định hành vi
 • Phiếu giám định thể hiện thành phầm tư nhân

Câu 28: Định hướng giám định kết quả tạo nên, tăng trưởng 1 số nhân phẩm

Bình chọn trong dạy học môn Âm nhạc được diễn ra phê duyệt các hoạt động bàn luận, thực hành, thông minh. Bình chọn cần giúp HS nuôi dưỡng xúc cảm thẩm mĩ về bản thân và toàn cầu bao quanh, tình yêu nghệ thuật và cuộc sống; góp phần tăng lên nhận thức về tình yêu gia đình, quê hương, tình thân ái giữa con người với con người, tinh thần bảo vệ môi trường, phong cảnh tự nhiên và ko gian văn hóa, thẩm mĩ; trân trọng các thành phầm, tác phẩm âm nhạc và sự thông minh của nghệ sĩ; bồi dưỡng niềm kiêu hãnh về truyền thống văn hóa, nghệ thuật dân tộc, tinh thần tôn trọng sự nhiều chủng loại về văn hóa của các dân tộc.

Bình chọn kết quả giáo dục tạo nên, tăng trưởng nhân phẩm: Dựa trên công đoạn học tập, thực hành, trải nghiệm; trong đấy cần khởi hành từ các nhân phẩm và năng lực của môn học, ân cần tới giám định tinh thần, sự cần cù trong học tập, mày mò các trị giá thẩm mĩ trong đời sống và nghệ thuật; trình bày tình mến thương giữa con người, niềm kiêu hãnh về truyền thống văn hóa nghệ thuật dân tộc, tinh thần giữ gìn, phát huy những trị giá nghệ thuật phê duyệt biểu lộ thái độ, hành, sự san sẻ cảm nhận, ý nghĩ trong việc xử sự trước nhân vật thẩm mĩ và môi trường bao quanh; trình bày ý thức nghĩa vụ, tính thật thà trọng học tập, cộng tác và hiện thực hóa ý nghĩ thông minh đem đến những trị giá thẩm mĩ cho bản thân và tập thể, … từ đấy xác định nội dung và bề ngoài giám định cho thích hợp.

Câu 29: Theo thầy, cô nhân phẩm, năng lực được giám định phê duyệt đâu?

– Bình chọn kết quả giáo dục góp phần tạo nên, tăng trưởng các năng lực chung: Các năng lực chung (tự chủ và tự học, giao tiếp và cộng tác, khắc phục vấn đề và thông minh) được đề đạt trong năng lực âm nhạc, được tạo nên, tăng trưởng phê duyệt mỗi nội dung dạy học; tùy theo đặc điểm, thuộc tính của mỗi dạng bài/chủ đề dạy học sẽ góp phần tăng trưởng năng lực, thành tố của năng lực, hay 1 số đòi hỏi cần đạt chi tiết. GV cần nghiên cứu kĩ về năng lực chung để hiểu thực chất, cấu trúc, đòi hỏi cần đạt cho từng cấp học, từ đấy làm cơ sở xác định chỉ tiêu tăng trưởng năng lực phê duyệt mỗi chủ đề, nội dung dạy học.

GV giám định HS trong nhiều hoạt động nhiều chủng loại như hoạt động học tập, thực hành, áp dụng, thông minh,. – Bình chọn trong dạy học Âm nhạc cần cổ vũ HS, duy trì hứng thú học tập để HS chuẩn bị cho việc thực hành, thông minh và bàn luận phê duyệt việc sẵn sàng, xác lập chỉ tiêu học tập, thiết kế nội dung, kế hoạch, dự án học tập, …

Câu 30:

* Xử lí dưới dạng định tính

Các thông tin định tính tích lũy hàng ngày trong công đoạn dạy học, bao gồm: Các bản miêu tả các sự kiện, các nhận xét thường ngày, các phiếu quan sát, bảng kiểm, phiếu hỏi, thang đo…, trình bày các chỉ báo giám định của GV, của phụ huynh, của bằng hữu, HS tự giám định… được lại.

GV lập thành các bảng miêu tả đặc thù hoặc ma trận có sử dụng các chỉ tiêu đối chiếu với các chỉ tiêu, tiêu chuẩn để giám định, từ đấy đưa ra các quyết định giám định như xác nhận HS đạt hay chưa đạt đòi hỏi của môn học.

* Xử lí dưới dạng định lượng

Các bài rà soát thường xuyên, định kì có tính điểm sẽ được qui đổi theo hệ số, sau đấy tính điểm trung bình cộng để xếp loại HS. Trong thực tiễn, các cơ quan chỉ huy, quản lí giáo dục sẽ có các văn bản chỉ dẫn cụ thể cách tính điểm trung bình, xếp loại kết qủa giám định, GV cần tuân thủ các qui định này.

Các kết quả giám định dạng cho điểm trên nhóm mẫu đủ to thường sử dụng các phép toán thống kê miêu tả (tính các thông số định tâm như trị giá trung bình, độ lệch, phương sai, sai số…) và thống kê suy luận (tương quan, hồi qui…).

Câu 31. Thầy cô san sẻ hiểu biết của mình về phản hồi kết quả giám định?

Các bề ngoài trình bày kết quả giám định

– Thể hiện bằng điểm số: Thông báo điểm số kết quả thật hiện của HS với các đòi hỏi cần đạt về nhân phẩm, năng lực đối với môn học qui định trong chương trình GDPT. Kết quả giám định được cho điểm theo thang điểm từ 0 tới 10; nếu sử dụng thang điểm khác thì cần qui đổi về thang điểm 10.

– Thể hiện bằng nhận xét: Đưa ra những nhận xét sự văn minh về thái độ, hành vi, kết quả thật hiện các nhiệm vụ học tập theo định hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực của HS trong công đoạn học tập môn học qui định trong Chương trình GDPT do Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành.

– Thể hiện liên kết giữa nhận xét và điểm số: Đưa ra những nhận xét sự văn minh về thái độ, hành vi, kết quả học tập môn học sau mỗi học kì, cả 5 học; tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình các môn học sau mỗi học kì, cả 5 học.

– Thể hiện qua việc mô tả mức năng lực HS đạt được: Căn cứ vào kết quả HS đạt được so với đòi hỏi cần đạt của môn học, GV đưa ra những mô tả về mức năng lực đã đạt được của HS kèm theo những minh chứng, trên cơ sở đấy xác định đường tăng trưởng năng lực của HS và đưa ra những giải pháp giúp HS văn minh trong những quá trình học tập tiếp theo.

Câu 33: Thầy, cô san sẻ hiểu biết của mình về đường tăng trưởng năng lực học trò?

Đường tăng trưởng năng lực là sự miêu tả các chừng độ tăng trưởng không giống nhau của mỗi năng lực nhưng HS cần hoặc đã đạt được Đường tăng trưởng năng lực ko có sẵn, nhưng GV cần phải phác họa lúc tiến hành giám định năng lực HS. Đường tăng trưởng năng lực được phê chuẩn dưới 2 giác độ:

– Đường tăng trưởng năng lực là tham chiếu để giám định sự tăng trưởng năng lực tư nhân HS. Trong trường hợp này, GV sử dụng đường tăng trưởng năng lực như 1 qui chuẩn để giám định sự tăng trưởng năng lực HS. Với đường tăng trưởng năng lực này, GV cần căn cứ vào các thành tố của mỗi năng lực (chung hoặc đặc trưng) trong chương trình GDPT 2018 để phác họa nó với sự miêu tả là mũi tên 2 chiều với ẩn ý, tùy vào nhân vật nhận thức nhưng sự tăng trưởng năng lực có thể bổ sung ở cả 2 phía.

– Đường tăng trưởng năng lực là kết quả tăng trưởng năng lực của mỗi tư nhân HS. Căn cứ vào đường tăng trưởng năng lực (là tham chiếu), GV xác định đường tăng trưởng năng lực cho mỗi tư nhân HS để từ đấy khẳng định địa điểm của HS đang ở đâu trong đường tăng trưởng năng lực đấy.

Câu 34: Thầy cô hãy san sẻ hiểu biết của mình về việc Phân tích, sử dụng kết quả giám định theo đường tăng trưởng năng lực để ghi nhận sự văn minh của học trò?

Phân tích, sử dụng kết quả giám định theo đường tăng trưởng năng lực để ghi nhận sự văn minh của học trò

Trong giám định tăng trưởng năng lực HS, GV phải ghi nhận sự văn minh của HS phê duyệt việc tích lũy, miêu tả, phân tách, giảng giải các hành vi đạt được của HS theo các chừng độ từ thấp tới cao và đối chiếu nó với các chừng độ thuộc các thành tố của mỗi năng lực cần đo (đòi hỏi cần đạt của mỗi năng lực trong Chương trình GDPT 2018).

 • Bình chọn tri thức, kỹ năng HS đã có (những gì HS đã biết được, đã làm được) trong thời khắc ngày nay,
 • Suy đoán những tri thức, kỹ năng HS chưa đạt được và cần đạt được (những gì HS có thể học được) nếu được GV phân phối, can thiệp thích hợp với những gì HS đã biết và đã làm được. Ở bước này, GV có thể cho HS làm các bài test thích hợp để xác định những gì HS có thể học được tiếp theo trên cơ sở cấu trúc của năng lực và Rubric tham chiếu;
 • Lập mưu hoạch phân phối, can thiệp.. để giúp HS tiếp diễn học ở công đoạn học tập kế tiếp trên cơ sở những tri thức, kỹ năng đã có ở công đoạn học tập ngay trước đấy;
 • Hiệp tác với các GV khác để hợp nhất sử dụng các bí quyết, phương tiện tích lũy chứng cớ, tập hợp xác định những tri thức, kỹ năng HS cần thiết ở công đoạn học tập tiếp theo trên cơ sở cấu trúc của năng lực, san sẻ các giải pháp can thiệp, ảnh hưởng và quan sát các tác động của nó.

Câu 35: Thầy, cô hãy đưa ra 2 chừng độ cao trong năng lực ứng dụng và sáng tạo âm nhạc?

Có tinh thần bảo vệ và tầm thường các trị giá âm nhạc truyền thống

Biết san sẻ tri thức âm nhạc với người khác, nhìn thấy bản lĩnh âm nhạc của bản thân, bước đầu định hình sở thích âm nhạc

Câu 36: Thầy, cô hãy đưa biểu lộ ở mức 1 của năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc?

Cảm nhận vẻ đẹp của các tác phẩm âm nhạc, cảm nhận và phân biệt được công cụ diễn đạt; nhận thức được sự nhiều chủng loại của toàn cầu âm nhạc và mối quan hệ giữa âm nhạc với văn hóa, lịch sử, xã hội cùng các loại hình nghệ thuật khác.

Câu 37. Thầy, cô hãy thể hiện những hiểu biết của mình về cơ sở của việc điều chỉnh, đổi mới bí quyết dạy học

Phương pháp tạo nên, tăng trưởng các nhân phẩm cốt yếu:

Thông qua việc tổ chức các hoạt động bàn luận, thực hành, trải nghiệm, thông minh, GV giúp HS nuôi dưỡng xúc cảm thẩm mĩ về bản thân và toàn cầu bao quanh, tình yêu nghệ thuật và cuộc sống; góp phần tăng lên nhận thức về tình yêu gia đình, quê hương, tình thân ái giữa con người với con người, tinh thần bảo vệ môi trường, phong cảnh tự nhiên và ko gian văn hóa, thẩm mĩ; trân trọng các thành phầm, tác phẩm âm nhạc và sự thông minh của nghệ sĩ; bồi dưỡng niềm kiêu hãnh về truyền thống văn hóa, nghệ thuật dân tộc, tinh thần tôn trọng sự nhiều chủng loại về văn hóa của các dân tộc. Cùng lúc, đoàn luyện cho HS đức cần cù, tính thật thà, tình yêu lao động và tinh thần nghĩa vụ của bản thân trong học tập, làm việc và sử dụng, bảo quản các đồ dùng, phương tiện, thiết bị dạy học; kích thích hứng thú, cổ vũ sự tự tin ở HS trong học tập và tham dự các hoạt động nghệ thuật, góp phần xây dựng và tăng trưởng đời sống thẩm mĩ của tư nhân, tập thể.

Câu 38: Thầy, cô hãy san sẻ hiểu biết của mình về Định hướng điều chỉnh, đổi mới bí quyết dạy học?

Đổi mới bí quyết dạy học hướng tăng trưởng năng lực:

– Phcửa ải phát huy tính hăng hái, tự giác, chủ động của HS, tạo nên và tăng trưởng năng lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, kiếm tìm thông tin, …)

– Có thể chọn lọc 1 cách linh động các bí quyết chung và bí quyết đặc trưng của môn học để tiến hành. Chú ý để HS tự mình chấm dứt nhiệm vụ học tập với sự tổ chức, chỉ dẫn của GV.

– Cần sử dụng đủ và hiệu quả các thiết bị dạy học môn học đã qui định. Dạy học Âm nhạc gắn với dạy học trực giác thính giác nên các thiết bị dạy học rất quan trọng để hình thành 1 giờ học hiệu quả. 1 giờ học nhạc chẳng thể thiếu âm thanh chính vì thế thiết bị âm thanh, nhạc cụ là thiết bị căn bản cần có.

Sử dụng các bí quyết dạy học để tăng trưởng năng lực của HS cần để mắt đặc thù căn bản sau:

– Chú trọng đoàn luyện cho HS những kiến thức bí quyết để họ biết cách đọc sách giáo khoa và các tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại những tri thức đã có, biết cách suy luận để tìm tòi và phát hiện tri thức mới, …

– Tăng nhanh phối hợp học tập tư nhân với học tập cộng tác theo nhóm để “giúp cho HS nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn và bàn luận nhiều hơn”. Điều đấy có nghĩa, mỗi HS vừa nỗ lực tự lực 1 cách độc lập, vừa cộng tác chặt chẽ với nhau trong công đoạn tiếp cận, phát hiện và tìm tòi tri thức mới.

– Chú trọng giám định kết quả học tập theo chỉ tiêu bài học trong suốt tiến trình dạy học phê duyệt hệ thống câu hỏi, bài tập, thành phầm, … Chú trọng tăng trưởng kĩ năng tự giám định và giám định lẫn nhau của HS với nhiều bề ngoài.

Đáp án tự luận môn Giáo dục thể chất Mô đun 3 THCS

I. Xu hướng tiên tiến

1. 1 số vấn đề về rà soát giám định

Câu 1: Theo thầy/cô năng lực học trò được trình bày như thế nào, biểu lộ ra sao?

Theo tôi: Năng lực được trình bày là bản lĩnh, điều kiện chủ quan hoặc thiên nhiên sẵn có để tiến hành 1 hành động nào đấy.

Biểu hiện: Thái độ, tính cách, kĩ năng

Câu 2: Nguyên tắc rà soát giám định có ý nghĩa như thế nào trong rà soát giám định năng lực học trò?

 • Bảo đảm tính toàn diện và tính linh động
 • Bảo đảm tính tăng trưởng
 • Bảo đảm giám định trong bối cảnh thực tế
 • Bảo đảm thích hợp với đặc trưng môn học

Câu 3: Vì sao có thể nói thứ tự 7 bước rà soát, giám định năng lực học trò hình thành vòng tròn khép kín?

Vì chỉ tiêu giám định kết quả môn học là hỗ trợ thông tin xác thực, kịp thời, có trị giá về chừng độ phục vụ đòi hỏi cần đạt và sự văn minh của HS để chỉ dẫn hoạt động học tập

Câu 4: Thầy, cô hiểu thế nào là giám định thường xuyên?

giám định thường xuyên là hoạt động giám định diễn ra trong tiến trình tiến hành hoạt động dạy học theo đòi hỏi cần đạt và biểu lộ chi tiết về năng lực của từng nội dung học

Câu 5: Thầy, cô hiểu như thế nào là giám định định kì?

giám định định kì là giám định kết quả học tập của học trò sau 1 quá trình học tập và đoàn luyện nhằm xác định chừng độ chấm dứt nhiệm vụ học tập và đoàn luyện của HS theo đòi hỏi cần đạt và biểu lộ chi tiết về năng lực của từng nội dung học

2. Phương pháp rà soát viết

Câu hỏi: Thầy cô hãy cho biết câu hỏi tự luận có những dạng nào? Đặc điểm của mỗi dạng đấy?

Có 2 dạng:

Thứ nhất là câu có sự giải đáp mở mang, là loại câu có khuôn khổ rộng và nói chung; HS tự do biểu đạt tư tưởng và tri thức.

Thứ 2 là câu giải đáp có giới hạn, câu hỏi cụ thể, khuôn khổ câu hỏi được nêu rõ

3. Phương pháp quan sát

Câu hỏi: Thầy, cô thường sử dụng bí quyết giám định bằng quan sát trong dạy học như thế nào?

Bình chọn học trò tiến hành kỹ thuật động tác

4. Phương pháp hỏi đáp

Câu hỏi: Thầy, cô thường sử dụng bí quyết giám định bằng quan sát trong dạy học như thế nào?

Bình chọn học trò tiến hành kỹ thuật động tác, quan sát học trò chấm dứt cự li chạy, tiến hành các động tác của bài thể dục

5. Phương pháp giấy tờ

Câu hỏi: Thực tế dạy học thầy, cô đã sử dụng bí quyết giám định giấy tờ học tập cho học trò như thế nào?

Ghi chép thành tựu qua các lần luyện tập chạy, nhảy và công đoạn học tập, phiếu giám định… của học trò

6. Phương pháp giám định qua SP học tập

Câu 1: Theo thầy/cô sử dụng bí quyết giám định thành phầm có thể giám định được năng lực chung và nhân phẩm của học trò ko?

Sử dụng bí quyết giám định thành phầm có thể giám định được năng lực chung và nhân phẩm của học trò vì trình bày được sự áp dụng thông minh của học trò, có thể yêu cầu sự tương tác giữa các học trò, các nhóm học trò

II. Xây dựng phương tiện rà soát, giám định

1. Bình chọn kết quả theo hướng tăng trưởng năng lực nhân phẩm

Câu 1: Về chỉ tiêu giám định; căn cứ giám định; khuôn khổ giám định; nhân vật giám định theo chương trình GDPT cũ với chương trình GDPT 2018 có gì không giống nhau?

Khác:

+ Tiêu chí giám định: hỗ trợ thông tin xác thực kịp thời có trị giá chừng độ về phục vụ đòi hỏi cần đạt trong chương trình và sự văn minh của HS để chỉ dẫn, điều chỉnh hoạt động học tập…

+ Căn cứ: là đòi hỏi cần đạt về nhân phẩm năng lực được qui định

+ Phạm vi giám định: bao gồm các môn học và các hoạt động giáo dục buộc phải môn học, chuyên đề học tập và môn học tự chọn

+ Nhân vật giám định: là thành phầm của công đoạn học tập và đoàn luyện của HS

Câu 2: Hãy tóm tắt lại “Định hướng giám định kết quả giáo dục trong dạy học môn Giáo dục thể chất theo Chương trình GDPT 2018” theo cách hiểu của thầy, cô?

+ Tiêu chí giám định kết quả giáo dục

+ Căn cứ giám định

+ Phạm vi giám định

+ Nhân vật giám định

Câu 3: Theo thầy/cô với mỗi chủ đề/bài học có cần phải xác định được cả 3 thành phần năng lực Giáo dục thể chất hay ko? Vì sao?

Theo tôi với mỗi chủ đề/bài học cần phải xác định được cả 3 thành phần năng lực Giáo dục thể chất vì tương tự mới giám định được sự văn minh của HS

2. Kinh nghiệm ra đề rà soát

Câu 1: Thầy, cô hiểu như thế nào về câu hỏi “tổng hợp” và câu hỏi “giám định”?

 • Câu hỏi “tổng hợp” là tích lũy thông tin về kết quả học tập của HS
 • Câu hỏi “giám định” là giám định tri thức của HS trước, trong và sau mỗi bài học hoặc sau mỗi chủ đề học tập

Câu 2: Thầy, cô hãy đặt 3 câu hỏi cho chỉ tiêu khai thác tri thức trong dạy học môn Giáo dục thể chất?

 • Kỹ thuật nhảy cao đang học có tên gọi là gì?
 • Kỹ thuật chia làm mấy quá trình?
 • Chạy đà trong nhảy cao có gì khác so với chạy đà nhảy xa?

Câu 3 Thầy, cô hãy đặt 2 câu hỏi nhằm lôi cuốn sự để mắt của HS vào bài học?

 • Quan sát tranh hoặc động tác mẫu để tiến hành lại động tác?
 • Bình chọn bạn tiến hành động tác(bài tập)?

3. Các dạng bài tập

Câu 1: Thầy, cô hãy thể hiện hiểu biết của mình về việc xây dựng bài tập cảnh huống?

nội dung cảnh huống và những đòi hỏi đưa ra để khắc phục cảnh huống. Có những đòi hỏi cần để mắt trong cấu trúc 1 cảnh huống như sau:

– Cảnh huống phải vừa phải, ko quá dài, quá phức tạp, đánh đố học trò.

– Giữa cảnh huống và câu hỏi phải ăn nhập với nhau và cùng hướng vào nội dung bài học.

Câu 2. Câu hỏi tự luận: Thầy, cô hãy giảng giải bài tập sau: vì sao ko nên ăn quá no trước lúc tập dượt thể dục thể thao

Khi ăn no, máu trong thân thể sẽ tập hợp tới bao tử và 1 số bộ phận khác để tiến hành công dụng tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng vào thân thể. Thành ra, nếu cộng đồng dục trong khi này sẽ khiến nhịp sinh vật học bình ổn của thân thể bị rối loạn, gây ra hiện tượng đầy hơi, khó tiêu, đi tả, chuột rút, đau bụng, thức ăn ko tiêu hóa được sẽ khiến rất khó chịu và ko hỗ trợ đủ năng lượng cho thân thể hoạt động.

Hiện trạng này nếu diễn ra trong 1 thời kì dài sẽ gây viêm loét bao tử và các bộ phận của hệ tiêu hóa rất gian nguy

4. Thành phầm học tập

Câu 1: Hãy thể hiện mục tiêu sử dụng thành phầm học tập trong rà soát giám định?

mục tiêu sử dụng thành phầm học tập trong rà soát giám định phê duyệt đấy thầy cô giáo có thể giám định được sự văn minh của HS, giám định năng lực áp dụng tri thức vào thực tế của học trò

Câu 2: Hãy thể hiện cách sử dụng thành phầm học tập trong rà soát giám định?

Sử dụng các thành phầm học tập để giám định sau lúc HS xong xuôi 1 công đoạn tiến hành các hoạt động học tập, giám định được sự văn minh của HS, giám định năng lực áp dụng tri thức vào thực tế của học trò

5. Giấy má học tập

Câu 1: Thầy cô hãy cho biết ý kiến của mình về mục tiêu sử dụng giấy tờ học tập?

 • Trưng bày/giới thiệu thành tựu của người học
 • Chứng minh sự văn minh của người học về 1 chủ đề/lĩnh vực nào đấy

Câu 2: Theo thầy, cô giấy tờ học tập nên điều hành thế nào?

Theo tôi giấy tờ học tập Quản lý theo folder tài liệu

6. Bảng kiểm

Câu 1. Thầy, cô hãy thể hiện hiểu biết của mình về bảng kiểm?

Bảng kiểm là 1 danh sách đánh dấu các chỉ tiêu có được biểu lộ hoặc được tiến hành hay ko

Câu 2. Bảng kiểm trong dạy học theo chương trình GDPT cũ với chương trình GDPT 2018 có gì khác?

Bảng kiểm trong dạy học theo chương trình GDPT cũ khác với chương trình GDPT 2018 là chỉ rõ sự hiện ra hay ko hiện ra các hành vi, các đặc điểm mong chờ nào đấy

7. Thang đo

Câu 1: Thầy, cô hãy thể hiện hiểu biết của mình về thang giám định?

thang giám định là phương tiện đo lường chừng độ nhưng học trò đạt được ở mỗi đặc điểm, hành vi/góc cạnh, lĩnh vực chi tiết

Câu 2: Theo thầy, cô thang giám định nên chia 3 thang điểm hay 5 thang điểm tương ứng? Tại sao?

Theo tôi thang giám định nên 5 thang điểm tương ứng. Vì sẽ giám định so sánh để xác định xem HS đạt được ở chừng độ nào

8. Rubric

Câu hỏi tương tác

Câu 1. Thầy/cô cho quan điểm về việc sử dụng rubric cho học trò giám định bình đẳng về mặt định tính được hiệu quả?

HS đối chiếu thành phầm, công đoạn tiến hành của HS với từng chỉ tiêu. HS tự nhận rõ được những gì mình làm tốt những gì còn yếu kém

Câu 2. Để giám định 1 rubric tốt thầy, cô sẽ giám định theo những chỉ tiêu nào?

Để giám định 1 rubric tốt tôi sẽ giám định theo những chỉ tiêu sau: Thực hiện kĩ thuật, thành tựu, điểm số

Câu 3. Vấn đề nào thầy, cô cho là gian nan nhất lúc xây dựng rubric giám định?

Vấn đề tôi cho là gian nan nhất lúc xây dựng rubric giám định là xác định số lượng các chỉ tiêu giám định

9. Phân tích đòi hỏi cần đạt…

Câu 1. Thầy, cô hãy đưa ra chỉ tiêu theo nhân phẩm, năng lực trên cơ sở đòi hỏi cần đạt của chủ đề sau?

 • Có tri thức để chọn lọc môi trường thiên nhiên có ích cho sức khỏe để tập dượt tiến hành đúng động tác căn bản trong bài thể dục
 • Tự giác, hăng hái kết đoàn và giúp sức bạn trong tập dượt

Câu 2. Thầy/cô hãy liệt kê 1 số từ ngữ trình bày chừng độ đòi hỏi cần đạt trong xác định chỉ tiêu chủ đề/bài học?

Thực hiện đúng, tự giác, hăng hái, điều chỉnh, sửa sai qua quan sát và tập dượt

Câu 3. Cảm nhận của thầy, cô về ý nghĩa của bảng ma trận giám định chủ đề môn Giáo dục thể chất?

Ý nghĩa của bảng ma trận giám định chủ đề môn Giáo dục thể chất giám định được nhân phẩm và năng lực của học trò sau 1 công đoạn hoạt động

10. Xây dựng phương tiện

Câu 1. Để lập mưu hoạch giám định trong dạy học chủ đề môn Giáo dục thể chất theo hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS, cần xác định thông tin về chứng cớ năng lực, giải đáp 1 số câu hỏi như thế nào?

Để lập mưu hoạch giám định trong dạy học chủ đề môn Giáo dục thể chất theo hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực HS, cần xác định thông tin về chứng cớ năng lực, giải đáp 1 số câu hỏi như giám định thành tố nào của năng lực thể chất. chỉ tiêu tương ứng với thành tố đấy là gì. Nội dung đòi hỏi nào cần đạt.

Câu 2. Thầy, cô hãy miêu tả mẫu phiếu học tập?

 • Sau lúc học bài học, học trò “làm” được gì để tiếp thu (chiếm lĩnh) và áp dụng tri thức, kĩ năng của chủ đề?
 • Học trò sẽ được tiến hành các “hoạt động học” nào trong bài học?
 • Thông qua các “hoạt động học” sẽ tiến hành trong bài học, những “biểu lộ chi tiết” của những nhân phẩm, năng lực nào có thể được tạo nên, tăng trưởng cho học trò?
 • Khi tiến hành hoạt động để hình định kiến thức mới trong bài học, học trò sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?
 • Học trò sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình định kiến thức mới?
 • Thành phầm học tập nhưng học trò phải chấm dứt trong hoạt động để hình định kiến thức mới là gì?
 • Giáo viên cần nhận xét, giám định như thế nào về kết quả thật hiện hoạt động để hình định kiến thức mới của học trò?

Câu 3: Với đặc trưng môn học giáo dục Thể chất có ích thế giúp HS tăng trưởng các nhân phẩm nào?

Môn học giáo dục Thể chất có ích thế giúp HS tăng trưởng các nhân phẩm cần cù, thật thà, nghĩa vụ

Câu 4: Năng lực khắc phục vấn đề và thông minh được tạo nên và tăng trưởng cho học trò qua dạy học môn Giáo dục thể chất như thế nào?

Năng lực khắc phục vấn đề và thông minh được tạo nên và tăng trưởng cho học trò qua dạy học môn Giáo dục thể chất phê duyệt thực hành từ dễ dàng tới phức tạp

Câu 5: Theo thầy, cô nhân phẩm, năng lực được giám định phê duyệt đâu?

Phẩm chất, năng lực được giám định phê duyệt quan sát, rà soát viết, giám định bằng rubric, bảng kiểm

11. Những vấn đề chung xử lý

Câu 1: Xin thầy, cô cho biết về xử lý kết quả giám định định tính và định lượng là như thế nào?

Xử lí kết quả giám định định tính là thầy cô giáo cần dựa vào chỉ tiêu, đòi hỏi cần đạt để đưa ra các chỉ tiêu giám định.

Xử lí kết quả giám định định lượng là điểm thô của mỗi tư nhân trên 1 phép đo được quy đổi thành điểm chuẩn dựa trên điểm trung bình và độ lệch để tiện so sánh giữa các tư nhân

Câu 2: Thầy cô san sẻ hiểu biết của mình về phản hồi kết quả giám định?

Ra quyết định cải thiện kịp thời hoạt động dạy của thầy cô giáo, hoạt động học của học trò trên lớp học; ra các quyết định quan trọng với học trò (lên lớp, thi lại, ở lại lớp, khen thưởng,…); Góp ý và kiến nghị với cấp trên về chất lượng chương trình, sách giáo khoa, cách tổ chức tiến hành kế hoạch giáo dục,…

12. Phân tích sử dụng kết quả giám định

Câu 1: Thầy, cô san sẻ hiểu biết của mình về đường tăng trưởng năng lực học trò?

đường tăng trưởng năng lực học trò là những thành tố của năng lực với những miêu tả cụ thể về sự văn minh của học trò.

Câu 2: Thầy cô hãy san sẻ hiểu biết của mình về việc Phân tích, sử dụng kết quả giám định theo đường tăng trưởng năng lực để ghi nhận sự văn minh của học trò?

Sử dụng kết quả giám định theo đường tăng trưởng năng lực để ghi nhận sự văn minh của học trò phê duyệt việc cộng tác với các thầy cô giáo khác, đưa ra giả thiết để tìm biện pháp tối ưu.

Câu 3: Thầy, cô hãy đưa ra 2 chừng độ cao trong năng lực chuyển động căn bản trong môn GDTC THCS?

Thực hiện đúng căn bản các kĩ năng chuyển động và tạo nên lề thói tập dượt hàng ngày

Câu 4: Thầy, cô hãy đưa 3 biểu lộ ở mức 1 của năng lực chuyển động căn bản của môn GDTC THCS?

Tạo nên được nề nếp vệ sinh trong vệ tập. luyện thể dục thể thao. – Có tri thức căn bản và tinh thần tiến hành cơ chế dinh dưỡng trong tập dượt và đời sống hằng ngày để bảo vệ, đẩy mạnh sức khoẻ. – Hăng hái tham dự các hoạt động cộng đồng trong môi trường thiên nhiên để đoàn luyện sức khoẻ.

Câu 5: Thầy, cô hãy đưa ra 3 biểu lộ ở mức 2 của năng lực chuyển động căn bản trong môn GDTC THCS?

– Hiểu được vai trò quan trọng của các kỹ năng chuyển động căn bản đối với việc tăng trưởng các tố chất thể lực. – Thực hiện nhuần nhuyễn các kỹ năng chuyển động căn bản được học trong chương trình môn học. – Tạo nên được lề thói chuyển động để tăng trưởng các tố chất thể lực.

13. Định hướng…

Câu 1: Thầy, cô hãy thể hiện những hiểu biết của mình về cơ sở của việc điều chỉnh, đổi mới bí quyết dạy học

Từ kết học trò đã đạt được, phân tách được các còn đó, tìm ra được những nguyên do của các còn đó đấy và đề nghị các giải pháp điều chỉnh để đổi mới PPDH cho thích hợp

Câu 2: Thầy, cô hãy san sẻ hiểu biết của mình về Định hướng điều chỉnh, đổi mới bí quyết dạy học?

Định hướng điều chỉnh, đổi mới bí quyết dạy học là cơ sở điều chỉnh kĩ thuật bí quyết dạy học cho thích hợp với hoạt động dạy và học.

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button